Bron:

| 2695 x gelezen

Persbericht, 4 februari 2015, verspreid via EurekAlert 

N.v.d.r.: Onze kritiek is dat er voor dit onderzoek gebruik gemaakt werd van veel te ruime empirische criteria. Voorts is het niet geheel duidelijk of de Fukuda criteria dan wel Reeves criteria gebruikt werden.

De North American Menopause Society (NAMS) Cleveland, Ohio (4 februari 2015). Een nieuw gevonden verband tussen chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en vroege menopauze werd vandaag online gepubliceerd in Menopause, het tijdschrift van de North American Menopause Society (NAMS). Deze link evenals verbanden met andere gynaecologische problemen en bekkenpijn kunnen helpen verklaren waarom CVS twee tot viermaal meer voorkomt bij vrouwen dan mannen en het meest prevalent is bij vrouwen van boven de 40. Alert blijven voor deze problemen kan ook de zorgverleners helpen bij een betere zorgverlening van vrouwen die een risico op CVS hebben, aldus de auteurs van deze populatie gebaseerde, case-control studie.

Deze analyse bevatte op basis van een lange termijn studie van CVS en ziekten die leiden tot vermoeidheid in Georgia, 84 vrouwen met CVS en 73 gezonde controle vrouwen die gedetailleerde vragenlijsten over hun gynaecologische geschiedenis invulden. Er werden opvallende verschillen ontdekt tussen deze groepen.

De vrouwen met CVS hadden 12 maal meer kans op bekkenpijn die niet in verband stond met de menstruatie (zoals bekkenbodem disfunctie, interstitiële cystitis /pijnlijke blaassyndroom of IC/PBS, en prikkelbaar darmsyndroom) dan de controle vrouwen. De vrouwen met CVS rapporteerden ook veel vaker overmatig bloedverlies (74% vs 42%), evenals significant meer tussentijdse bloedingen (49% vs 23%) en uitblijvende menstruatie (38% vs 22%). Daarnaast gebruikten zij veel vaker hormonen voor andere doeleinden dan contraceptie (zoals voor onregelmatige menstruatie, menopauzale symptomen of botverlies) (57% vs 26%).

Ook opvallend is dat de meeste vrouwen met CVS – 66% – minstens één gynaecologische operatie ondergaan heeft in vergelijking met 32% van de controles, meestal hysterectomie (55% versus 19%). Vrouwen met CVS kwamen veel vaker vroeger in de menopauze terecht (op of vóór 45 jaar) omwille van hysterectomie (62% vs 33%). (Chirurgische menopauze treedt onmiddellijk op wanneer beide eierstokken verwijderd zijn bij de hysterectomie en vaak voortijdig zelfs wanneer de eierstokken blijven zitten.) Bloeden als reden voor hysterectomie kwam significant vaker voor bij de vrouwen met CVS. Ook op natuurlijke wijze kwamen ze vroeger in de menopauze terecht, maar de aantallen waren te klein om een significant verschil te tonen.

Hoewel CVS vroeger al in verband gebracht werd met bekkenpijn en gynaecologische aandoeningen zoals endometriose, IC/PBS, polycystische eierstokken, en menstruele afwijkingen, is dit de eerste studie die een verband toont met vroege menopauze. Afwijkingen in geslachtshormonen of hun vroege daling of het verdwijnen ervan kan aan de basis van deze verbanden liggen, en de auteurs pleiten voor meer onderzoek om erachter te komen of die ook een rol spelen in het veroorzaken of voortduren van CVS in sommige vrouwen. Maar ondertussen benadrukten ze dat zorgprofessionals voor vrouwen alert moeten blijven voor symptomen van CVS, zoals slaap- of geheugenproblemen, spier- en gewrichtspijn, en ergere symptomen na inspanning, die zich ontwikkelen bij vrouwen die deze gynaecologische of bekkenpijn problemen hebben.

“CVS kan een enorme tol eisen op het leven van vrouwen op middelbare leeftijd en op onze samenleving en het gezondheidssysteem. Het zich bewust zijn van het verband tussen CVS en symptomen van vroege menopauze kunnen zorgverleners helpen bij het onderscheiden van symptomen van CVS en vroege menopauze”, zei NAMS directeur Dr. Margery Gass. Deze paper werpt ook de kip-of-ei vraag op: Is vroege menopauze de oorzaak van latere gezondheidsproblemen of gewoon het resultaat van vroegere gezondheidsproblemen die niet herkend werden als de oorzaak van vroege menopauze?

Het artikel, “Early menopause and other gynecologic risk indicators for chronic fatigue syndrome in women,” zal in augustus gepubliceerd worden in de gedrukte editie van Menopause.

© Vertaling ME-gids van Study finds link between early menopause and CFS” (NAMS, 4 februari 2015)

 


Early menopause and other gynecologic risk indicators for chronic fatigue syndrome in women.

Boneva, Roumiana S. MD, PhD; Lin, Jin-Mann S. PhD; Unger, Elizabeth R. PhD, MD

Abstract

Objective: This study aims to examine whether gynecologic conditions are associated with chronic fatigue syndrome (CFS).

Methods: This study includes a subset of 157 women from a population-based case-control study in Georgia, United States, conducted in 2004-2009. Gynecologic history was collected using a self-administered questionnaire. Crude odds ratios (ORs) with 95% CIs and ORs adjusted for body mass index and other covariates, where relevant, were estimated for gynecologic conditions between 84 CFS cases and 73 healthy controls.

Results: Cases and controls were of similar age. Women with CFS reported significantly more gynecologic conditions and surgical operations than controls: menopause status (61.9% vs 37.0%; OR, 2.37; 95% CI, 1.21-4.66), earlier mean age at menopause onset (37.6 vs 48.6 y; adjusted OR, 1.22; 95% CI, 1.09-1.36), excessive menstrual bleeding (73.8% vs 42.5%; adjusted OR, 3.33; 95% CI, 1.66-6.70), bleeding between periods (48.8% vs 23.3%; adjusted OR, 3.31; 95% CI, 1.60-6.86), endometriosis (29.8% vs 12.3%; adjusted OR, 3.67; 95% CI, 1.53-8.84), use of noncontraceptive hormonal preparations (57.1% vs 26.0%; adjusted OR, 2.95; 95% CI, 1.36-6.38), nonmenstrual pelvic pain (26.2% vs 2.7%; adjusted OR, 11.98; 95% CI, 2.57-55.81), and gynecologic surgical operation (65.5% vs 31.5%; adjusted OR, 3.33; 95% CI, 1.66-6.67), especially hysterectomy (54.8% vs 19.2%; adjusted OR, 3.23; 95% CI, 1.46-7.17). Hysterectomy and oophorectomy occurred at a significantly younger mean age in the CFS group than in controls and occurred before CFS onset in 71% of women with records of date of surgical operation and date of CFS onset.

Conclusions: Menstrual abnormalities, endometriosis, pelvic pain, hysterectomy, and early/surgical menopause are all associated with CFS. Clinicians should be aware of the association between common gynecologic problems and CFS in women. Further work is warranted to determine whether these conditions contribute to the development and/or perpetuation of CFS in some women.

© 2015 by The North American Menopause Society.

Hoe citeren

Roumiana S. Boneva, Jin-Mann S. Lin, Elizabeth R. Unger.Early menopause and other gynecologic risk indicators for chronic fatigue syndrome in women. Menopause, 2015; 1 DOI: 10.1097/GME.0000000000000411

[HTML][PubMed]

Lees ook

Dossier ME en voortplanting;

Eén reactie

Geef een antwoord

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Geen Evenementen
Recente Links