Bron:

| 4248 x gelezen

David Tuller © Anil van der Zee

24 maart 2023.

In 2019 hebben de Universiteit van Bristol en de Britse Health Research Authority een rapport uitgebracht over hun gezamenlijke onderzoek van 11 papers. De hoofdonderzoeker van alle 11 papers was professor Esther Crawley, de methodologisch en ethisch gewraakte kinderarts en subsidiekoningin van Bristol. Het rapport adviseerde professor Crawley de ethische verklaringen in alle papers te corrigeren, maar het ontsloeg haar van verantwoordelijkheid voor haar daden en concludeerde dat alles slechts een ongelukkig maar begrijpelijk misverstand was.

Die vrijspraak was een verkeerde beslissing. Maar professor Crawley werd tenminste gevraagd de correcties aan te brengen. Dat was al enige tijd geleden. Afgelopen zomer, daartoe aangezet door commentaar op het Science for ME-forum, heb ik het nog eens nagekeken, en inderdaad, slechts enkele van de papers waren daadwerkelijk gecorrigeerd. Ik waarschuwde de Health Research Authority, die de zaak onderzocht en er bij Bristol op aandrong dat de andere vakbladen dit voorbeeld zouden volgen. Sindsdien heeft het bureau mij op de hoogte gehouden van de vorderingen; onlangs ontving ik een eindverslag over de zaak. Ik heb het hieronder geplaatst, gevolgd door mijn reactie.

Nadat ik vorig najaar de HRA had gewaarschuwd, ben ik ook zelf zo vrij geweest de verschillende vakbladen die geen correcties publiceerden, aan te schrijven om na te gaan of professor Crawley inderdaad contact met hen had opgenomen. De resultaten waren inclusief. Een redacteur van een wetenschappelijk tijdschrift gaf aan dat hij een bericht van professor Crawley had ontvangen en had gereageerd met een verzoek om nadere informatie, maar vervolgens niets meer van haar had vernomen. Een redacteur van een ander vakblad bevestigde dat hij een verzoek had ontvangen en erkende dat hij de bal op zijn kant had laten vallen. Anderen hebben de gevraagde informatie niet verstrekt.

**********

16 maart 2023

Beste David Tuller,

Re: Zorgen over de niet-naleving van aanbevelingen uit de review van 2019, gezamenlijk uitgevoerd in opdracht van de HRA en de Universiteit van Bristol

Dank u voor uw e-mail aan de Health Research Authority (HRA) van 30 augustus 2022, waarin u uw zorgen uiteenzette over de naleving van de aanbevelingen van het panel van de publicaties van 2019, in opdracht van de HRA en de Universiteit van Bristol. Wij hebben kennis genomen van uw specifieke zorgen dat:

– In de evaluatie werd aanbevolen de ethische verklaringen van elf onderzoekspapers te corrigeren. Desondanks blijken slechts vier van de elf papers te zijn gecorrigeerd.

Wij hebben uw bezorgdheid nu overwogen in overeenstemming met het beleid en de procedure van de HRA voor het beheer van klachten met betrekking tot derden. Ons antwoord luidt als volgt:

 • Op 5 juni 2019 heeft een panel van door de HRA en de Universiteit van Bristol aangestelde deskundigen een beoordeling uitgevoerd van elf publicaties over het chronisch vermoeidheidssyndroom en myalgische encefalomyelitis, die over een periode van meerdere jaren waren gepubliceerd en dezelfde referentie van de Research Ethics Committee (REC) aanhaalden.
 • Uit het onderzoek bleek dat de REC-referentie die in de ethische verklaringen van alle elf publicaties werd vermeld, ofwel niet geschikt of niet toereikend was voor de beschreven activiteit. Het panel concludeerde dat de ethische verklaringen in alle gevallen moesten worden gewijzigd.
 • Het panel deed specifieke aanbevelingen voor correcties in de ethische verklaringen voor elk van de elf papers. De Universiteit van Bristol heeft toegezegd de respectievelijke tijdschriftredacteuren in kennis te stellen van de aanbevolen correcties voor elk van de beoordeelde publicaties.
 • Na ontvangst van uw klacht hebben wij contact opgenomen met de Universiteit van Bristol om een update te vragen over de voortgang van de correcties van de ethische verklaringen. De Universiteit van Bristol deelde ons mee dat zij de respectievelijke tijdschriftredacties vóór 31 oktober 2019 schriftelijk in kennis hebben gesteld van de aanbevolen correcties. De correcties werden vervolgens gepubliceerd voor vier van de elf papers:
 1. Collin, S.M., Nuevo, R., van de Putte, E.M. et al. Chronic fatigue syndrome (CFS) or myalgic encephalomyelitis (ME) is different in children compared to in adults: a study of UK and Dutch clinical cohorts. BMJ Open 5, e008830 (2015). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-008830
 2. Crawley E.M., Emond A.M., Sterne J.A.C. Unidentified Chronic Fatigue Syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) is a major cause of school absence: surveillance outcomes from school-based clinics. BMJ Open 1, e000252 (2011). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2011-000252
 3. Crawley, E., Collin, S.M., White, P.D. et al. CFS/ME National Outcomes Database, Treatment outcome in adults with chronic fatigue syndrome: a prospective study in England based on the CFS/ME National Outcomes Database. QJM 106, 555–565 (2013). https://doi.org/10.1093/qjmed/hct061
 4. Norris, T., Hawton, K., Hamilton-Shield, J. et al. Obesity in adolescents with chronic fatigue syndrome: an observational study. Arch Dis Child 102, 35–39 (2017). https://doi.org/10.1136/archdischild-2016-311293

 • De Universiteit van Bristol stemde ermee in contact op te nemen met de tijdschriftredacties van de zeven papers waarvoor geen correcties waren gepubliceerd. De Universiteit van Bristol schreef de tijdschriftredacties in november 2022 aan om hen verder op de hoogte te stellen van de correcties die in de review van 2019 werden aanbevolen.
 • Na de verdere kennisgevingen door de Universiteit van Bristol in november 2022 zijn de aanbevolen correcties gepubliceerd voor de volgende drie papers:

 1. Bould, H., Collin, S.M., Lewis, G. et al. Depression in paediatric chronic fatigue syndrome. Archives of Disease in Childhood 98, 425–428 (2013). https://doi.org/10.1136/archdischild-2012-303396
 2. Brigden,A.,Parslow,R.M.,Gaunt,D.etal. Defining theminimally clinically important difference of the SF-36 physical function subscale for paediatric CFS/ME: triangulation using three different methods. Health Qual Life Outcomes 16, 202 (2018). https://doi.org/10.1186/s12955-018-1028-2
 3. Crawley,E.,Sterne,J.A.C.Association between schoo labsence andphysical function in paediatric chronic fatigue syndrome/myalgic encephalopathy. Archives of Disease in Childhood 94, 752–756 (2009). https://doi.org/10.1136/adc.2008.143537
 • Wij constateren met bezorgdheid dat op de datum van deze brief geen correcties zijn gepubliceerd voor vier van de elf papers waarvoor het beoordelingspanel aanbevelingen heeft gedaan:
 1. Collin, S.M., Crawley, E., May, M.T. et al. The impact of CFS/ME on employment and productivity in the UK: a cross-sectional study based on the CFS/ME national outcomes database. BMC Health Serv Res 11, 217 (2011). https://doi.org/10.1186/1472-6963-11-217
 2. Collin, S.M., Nikolaus, S., Heron, J. et al. Chronic fatigue syndrome (CFS) symptom-based phenotypes in two clinical cohorts of adult patients in the UK and The Netherlands. J Psychosom Res 81, 14–23 (2016). https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2015.12.006
 3. Crawley, E., Hunt, L. & Stallard, P. Anxiety in children with CFS/ME. Eur Child Adolesc Psychiatry 18, 683–689 (2009). https://doi.org/10.1007/s00787-009-0029-4
 4. Webb, C.M., Collin, S.M., Deave, T. et al. What stops children with a chronic illness accessing health care: a mixed methods study in children with Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME). BMC Health Serv Res 11, 308 (2011). https://doi.org/10.1186/1472-6963-11-308

 • Wij zijn tevreden dat de Universiteit van Bristol haar verbintenis is nagekomen om de betrokken tijdschriftredacteuren op de hoogte te stellen van de aanbevolen correcties aan mee te delen. Het is niet de taak van de universiteit om de correcties door te voeren; dit is een redactionele beslissing van de respectievelijke tijdschriften.
 • Het baart ons echter zorgen dat vier papers nog steeds in gepeerreviewde vakbladen zijn gepubliceerd zonder de correcties die in de review van 2019 werden aanbevolen. Het is belangrijk dat mensen kunnen vertrouwen op onderzoek dat is goedgekeurd door de HRA en in de ethische verklaringen van deze artikelen wordt een REC-referentie aangehaald die volgens het beoordelingspanel ongepast of ontoereikend was voor de beschreven activiteit.
 • Onze Chief Executive, Matt Westmore, heeft vandaag een brief geschreven aan de redactie van de drie vakbladen waarvoor geen correcties zijn gepubliceerd:
 1. BMC Health Services Research
 2. European Child and Adolescent Psychiatry
 3. Journal of Psychosomatic Research

In de brief wordt onze bezorgdheid geuit over het feit dat de stukken niet zijn gecorrigeerd en wordt de redactie meegedeeld dat wij van plan zijn de brief op onze website te publiceren als de stukken op 3 april 2023 niet zijn gecorrigeerd.

We hopen dat de aanbevolen correcties op de ethische verklaringen van de overige vier papers snel zullen worden gepubliceerd. Wij reguleren de tijdschriften echter niet en de uitvoering van de correctieadviezen is een redactionele beslissing van de tijdschriftuitgevers. Als een van de resterende vier correcties niet vóór 3 april 2023 is gepubliceerd, zullen wij de brief van onze Chief Executive aan de betrokken tijdschriftredacteur op de HRA-website publiceren, zodat onze uiting van bezorgdheid openbaar wordt gemaakt.

We hopen dat deze informatie nuttig voor u is, en dat het de geruststelling biedt dat wij de door u geuite zorgen zorgvuldig hebben overwogen en binnen onze bevoegdheden hebben gehandeld om ze aan te pakken. Alle verdere zorgen met betrekking tot de naleving van de correctieaanbevelingen van het panel van de publicatiebeoordeling van 2019 dienen te  worden besproken met de uitgevers van de respectievelijke tijdschriften.

Een samenvatting van uw klacht en de uitkomst van ons onderzoek worden gepubliceerd op de website van de HRA. In lijn met de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen wij uw naam of andere persoonlijke gegevens niet publiceren.

Bedankt dat u de tijd heeft genomen om uw bezorgdheid met ons te delen. Hoogachtend,

Iain Adams
Manager Klachtenondersteuning

**********

Geachte heer Adams-

Bedankt voor dit bericht. Ik waardeer de ijverige inspanningen van de HRA om dit op te sporen enorm.

Het is natuurlijk jammer dat professor Crawley niet zelf de wetenschappelijke tijdschriften die niet reageerden op een eerste verzoek van haar om de ethische verklaring te corrigeren, heeft benaderd. Blijkbaar geloofde zij – ten onrechte – dat haar verplichting daar ophield en dat het prima was om de hele zaak op dat moment te laten rusten. Het is ook jammer dat Bristol en de HRA geen follow-upmechanisme hadden om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen van hun gezamenlijke onderzoek naar het werk van professor Crawley werden uitgevoerd.

Ik ben echter blij dat het nu geregeld is en dat het dossier gecorrigeerd is – althans in meer papers dan vóór de inspanningen van de HRA het geval was.

Met vriendelijke groet,

David

David Tuller, DrPH
Senior Fellow in Public Health and Journalism
Center for Global Public Health
School of Public Health
University of California, Berkeley

© David Tuller voor Virology Blog. Vertaling admin, redactie NAHdine, ME-gids.

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
03 apr
03/04/2024 - 04/04/2024    
Hele dag
The 1st International Conference on Clinical and Scientific Advances in ME/CFS and Long COVID aims to raise awareness, clarify misconceptions, promote understanding, and stimulate discussion among healthcare [...]
16 apr
16/04/2024    
15:30 - 16:45
16 april 2024 Tijdens dit webinar vertellen we u meer over lopend onderzoek naar ME/CVS. Ook blikken we vooruit op het vervolg van het onderzoeksprogramma [...]
19 apr
19/04/2024    
00:00
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de 1ste Nederlandse Long COVID Dag die plaats zal vinden in Amersfoort op vrijdag 19 april 2024. Wij bieden op deze belangrijke [...]
24 apr
24/04/2024    
09:30 - 12:00
Dr. Putrino and Dr. Wood will explain their ongoing research and the current study, which has high potential to generate new knowledge and to help [...]
Events on 16/04/2024
Events on 19/04/2024
Recente Links