Bron:

| 20589 x gelezen

De Co-Q10 die men traditioneel in voeding en in supplementen terugvindt (ubiquinon) is een katalysator die de mitochondriën nodig hebben om energie te produceren. Maar de mitochondriën moeten eerst Co-Q10 omzetten naar zijn actieve, antioxidant vorm – ubiquinol.

Nu, na tientallen jaren onderzoek, hebben wetenschappers een manier ontdekt om ubiquinol uit voedsel te isoleren in een stabiele vorm. En dat is erg nuttig voor mensen met ME/CVS omdat de efficiëntie van de Co-Q10 omzetting afneemt met het ouder worden en bij ziekte.

Met bijna 40 jaar medisch onderzoek dat het belang aantoont in de behandelingen van een brede waaier van ernstige ziekten, is het niet verwonderlijk dat Co-Q10 wel eens beschreven werd als “de miraculeuze vitamine” en “de nieuwe bron van jeugd”. Nu is er een vorm van Co-Q10, ubiquinol genaamd, die de voordelen van Co-Q10 nog beter beschikbaar maakt voor het lichaam. 

Co-enzym Q10 (Co-Q10) is een vitamine-achtige voedingsstof die aanwezig is in vrijwel elke cel van het lichaam en is een essentiële component van het vermogen van elke cel om energie te produceren. Het is ook een krachtig antioxidant – een chemische stof die de potentiële schadelijke stoffen “opruimt”.

Om beter te begrijpen hoe Co-Q10 precies werkt, is het eerst noodzakelijk om mitochondriën beter te begrijpen. Stel je even voor dat elke cel in je lichaam een auto is. Mitochondriën zijn de motoren – of de energieproducenten – in elke cel die ervoor zorgen dat je “auto” rijdt. Het is de taak van de mitochondriën om deze energie te voorzien in de vorm van adenosine trifosfaat (ATP). Dit is waar Co-Q10 in komt. Om de analogie met een auto verder te zetten, Co-Q10 is de olie die ervoor zorgt dat de motor werkt.

Co-Q10 is de katalysator die het mogelijk maakt voor de mitochondriën om ATP te produceren, de molecule waarop alle cellulaire functies in het lichaam van afhangen.

Waarom ubiquinol beter werkt

De Co-Q10 die in de meeste voedingssupplementen gevonden wordt, wordt ubiquinon genoemd. Om cellulaire energie te produceren, moet het lichaam de ubiquinon omzetten in ubiquinol. Het is de ubiquinol die de elektronen door de mitochondriën voert en energie produceert.

Jonge gezonde mensen kunnen gemakkelijk Co-Q10 omzetten tot ubiquinol. Maar naarmate we ouder worden of wanneer we een chronische ziekte hebben, vermindert onze mogelijkheid om Co-Q10 om te zetten in ubiquinol. Dit verminderd vermogen wordt duidelijk rond het 40ste levensjaar, hoewel sommige wetenschappers suggereren dat dit vroeger kan beginnen, begin of midden de 20.

De superieure doeltreffendheid van ubiquinol op de degeneratieve gevolgen van ouder worden werd aangetoond in een studie in 2006 die gepubliceerd werd in Experimental Gerontology. Leeftijdsversnelde muizen werden in drie groepen verdeeld. De eerste groep werd gevoed met een standaard dieet zonder supplementen. De tweede groep kreeg een standaard dieet plus de ubiquinon vorm van Co-Q10. De derde groep at een standaard dieet plus de ubiquinol vorm van Co-Q10.

Na een jaar leed de eerste groep aan ernstige, degeneratieve gevolgen die verband houden met het ouder worden. De tweede groep die de ubiquinon kreeg, toonde merkbare maar minder harde zware veranderingen. De derde groep, die de ubiquinol kreeg, bleef alert en energetisch, en vertoonde de kenmerken van jonge, gezonde muizen.

Algeheel kunnen we stellen dat de ubiquinol groep 51% trager verouderde dan de groep die geen Co-Q10 kreeg en 40% trager dan de ubiquinon groep. (1)

Een andere peer-reviewed studie vergeleek hoe goed mensen ubiquinon en ubiquinol absorberen. De resultaten toonden aan dat er 8 keer zoveel ubiquinon nodig is om de bloedplasma concentraties te evenaren van ubiquinol. Specifieker: 150mg ubiquinol was gelijkwaardig aan 1200 mg standaard Co-Q10.(2)

In een andere ongepubliceerde studie met oude ratten bleven de bloedconcentraties langer gehandhaafd met ubiquinol. Na acht uren was de concentratie van ubiquinol Co-Q10 3.75 groter dan de standaard Co-Q10.(3) 

Zoals deze studies aangeven, is het duidelijk beter om het lichaam Co-Q10 te geven in de vorm die het het makkelijkst kan opnemen – namelijk ubiquinol. Maar tot voor kort was het moeilijk om ubiquinol te stabilizeren. Het oxideert namelijk makkelijk bij blootstelling aan de lucht. Nu heeft een nieuw gepatenteerd proces het mogelijk gemaakt om een stabiele vorm van ubiquinol te produceren die beschermd is tegen oxidatie – Ubiquinol Co-Q10.

De implicaties van een coQ-10 tekort

Omdat CoQ10 zo essentieel is voor het goed functioneren van elke cel in het lichaam, is het niet verwonderlijk dat onderzoekers ontdekt hebben dat een tekort aan Co-Q10 in verband gebracht kan worden met een aantal verschillende ziekten. Enkele van de ziektes waarbij lage niveaus van Co-Q10 aangetroffen kunnen worden, zijn: 

 • Hartziekten 
 • Myalgische Encefalomyelitis / Chronisch Vermoeidheid Syndroom (ME/CVS) 
 • Kanker 
 • de ziekte van Parkinson 
 • de ziekte van Alzheimer 
 • Migraine 

Kleine hoeveelheden Co-Q10 kunnen teruggevonden worden in levensmiddelen, voornamelijk in vlees en vis. De hoogste hoeveelheden zijn terug te vinden in orgaanvlees (hart, lever, nieren), evenals in rundvlees, soja-olie, sardines, makreel en pinda’s. CoQ-10 is ook gesynthetiseerd in de lichaamsweefsels. Bij gezonde individuen zorgen de combinatie van inname van CoQ10 via voedsel en biosynthese ervoor dat Co-Q10 niveaus normaal kunnen blijven. 

Waarom blijken zoveel mensen een tekort aan Co-Q10 te hebben? 

Niemand weet het zeker, maar er zijn waarschijnlijk meerdere oorzaken. Misschien ligt de nadruk in de afgelopen jaren op het eten van minder rood vlees, en hebben ook slechte eetgewoonten bijgedragen tot het verminderen van onze inname van Co-Q10 via voedsel. En een aantal andere factoren, zoals milieutoxinen, chronische ziekten en sommige medicatie zouden kunnen bijdragen aan het gebrek van het vermogen van het lichaam om Co-Q10 te synthetiseren.

Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat cholesterolverlagende geneesmiddelen, beter bekend als “statines” (Lipitor ®, Zocor ®, enz.), niet alleen het cholesterolniveau verlagen, maar ook de biosynthese van Co-Q10 met 40% verminderen.(4) Iedereen die medicijnen inneemt om de cholesterol te verlagen zou ernstig moeten overwegen om ook Co-Q10 supplementen te nemen. 

Andere soorten medicijnen waarvan gedacht wordt dat zij Co-Q10 aan het lichaam onttrekken, zijn bètablokkers, diuretica, tricyclische antidepressiva, en diabetesmedicijnen zoals metformine, tolazamide en glibenclamide.

Co-Q10 en het hart 

Vanwege hun hoge energievereisten bevatten het hart en de lever de meeste mitochondriën per cel en hebben daarom een zeer hoge concentratie van Co-Q10 nodig om goed te functioneren. Hierdoor heeft veel Co-Q10 onderzoek zich toegelegd op hart- en vaatziekten. Onderzoeker Peter H. Langsjoen, MD, FACC heeft talloze studies en wetenschappelijke publicaties met betrekking tot de behandeling van hart- en vaatziekten met coQ-10 gereviewed en vond de conclusies hierin opmerkelijk samenhangend: “Dat behandeling met CoQ-10 de hartspierfunctie aanzienlijk verbeterde, terwijl er geen bijwerkingen of interacties met andere geneesmiddelen optraden. “(5)

Bijzonder interessant zijn de studies waaruit een sterk verband blijkt tussen zeer lage niveaus van Co-Q10 en congestief hartfalen. De ernst van het hartfalen bleek ook gecorreleerd met de ernst van het Co-Q10 tekort.(6) In het algemeen bleek dat, hoe eerder aan patiënten Co-Q10 gegeven werd na het begin van congestief hartfalen, hoe sterker de verbetering die optrad.

Cardiomyopathie (ontsteking / verzwakking van de hartspier) is een andere vorm van hart- en vaatziekten waarbij de voordelen van Co-Q10-suppletie zijn aangetoond. In een zes jaar durende klinische studie bleek dat 85 procent van de cardiomyopathie patiënten die coQ-10 supplementen namen in aanvulling op de conventionele behandelingen, verbeterden met een of twee NYHA-klassen (New York Heart Associations functionele indeling New York voor de vier stadia van hartfalen) (7). 

Co-Q10 blijkt ook gunstig te zijn bij de behandeling van hypertensie (hoge bloeddruk). In een studie van 109 patiënten bleek 51 procent in staat om te stoppen met de inname van tussen een en drie antihypertensiva na gemiddeld 4,4 maanden na het starten met Co-Q10-suppletie.(8) 

Het belang van Co-Q10 voor ME/CVS-patiënten 

Bij analyse van plasma Co-Q10 bij 58 ME/CVS-patiënten en 22 normale controles, vonden de onderzoekers dat de co-Q10 gehaltes significant lager waren bij de ME/CVS-patiënten dan in de normale controles.(9) Deze bevinding heeft veel grotere gevolgen dan het voor de hand liggende gebrek aan energie dat door ME/CVS-patiënten ervaren wordt. Omdat Co-Q10 essentieel is  voor elke cel in het lichaam, kan een ernstig Co-Q10-tekort mitochondriale disfunctie veroorzaken, die op zijn beurt een ernstig negatief effect heeft op meerdere organen en systemen van het lichaam, wat uiteindelijk tot hartfalen kan leiden.

Volgens Dr. Sarah Myhill, MD, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ME/CVS-onderzoeker en arts, is dit in feite precies wat er gebeurt. In haar recente publicatie, “Chronisch Vermoeidheidssyndroom en mitochondriale disfunctie,” maakt ze haar punt dat ME/CVS eigenlijk een uiting is van mitochondriale problemen.(10) Dr. Myhill beveelt aan om ME/CVS-patiënten hun Co-Q10-niveaus te laten controleren en om te beginnen met Co-Q10-supplementen te gebruiken als deze laag blijken te zijn. Ze merkt ook op dat co-Q10 het best zal werken in combinatie met acetyl L-carnitine, magnesium, D-ribose en vitamine B3 (niacinamide) (11). 

De rol van Co-Q10 in andere ziekten 

Omdat een tekort aan Co-Q10 mogelijk gevolgen kan hebben voor elke cel in het lichaam, wordt meer en meer onderzoek gedaan om te bepalen hoe groot die rol kan zijn bij andere ziektes. Dier en/of preliminaire menselijke studies werden uitgevoerd om te achterhalen hoe Co-Q10 werkt in de behandeling van een aantal andere ziekten, waaronder: borstkanker, melanoom, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, Alzheimer en migraine.(12-16) Al deze studies toonden veelbelovende resultaten die aangeven dat Co-Q10 nuttig kan zijn bij de ondersteuning van de preventie of behandeling van deze ziekten. 

Hoe Co-Q10 innemen

De aanbevolen dosering van Ubiquinol coq-10 is een tot twee 50 mg softgels per dag. Neem contact op met uw arts indien u meer dan 100 mg per dag gaat innemen.

Terwijl de standaard Co-Q10 met een vetrijke maaltijd dient te worden ingenomen, is Ubiquinol Co-Q10 met water inneembaar, waardoor het makkelijker wordt geabsorbeerd en de noodzaak wegvalt om het met vette voeding in te nemen.

(Opmerking: Gezonde personen onder de leeftijd van 25 kunnen gemakkelijk standaard Co-Q10 omzetten in ubiquinol, maar als u ouder bent dan 25 of aan een chronische ziekte lijdt, is Ubiquinol de aanbevolen vorm van Co-Q10.) 

Samenvatting 

Ubiquinol CoQ-10 is superieur aan standaard coQ-10. Het voorziet het lichaam met het type van coQ-10 dat beter geschikt is om de mitochondriën van brandstof te voorzien en energie te produceren, omdat het geen energie moet verbruiken bij de omzetting van Co-Q10 tot zijn gebruikelijke vorm.

Referenties:

 1. Yan J, et al. “Reduced coenzyme Q10 supplementation decelerates senescence in SAMP1 mice.” Exp Gerontol. 2006 Feb;41(2):130-40.
 2. Hosoe K, et al. “Study on safety and bioavailability of ubiquinol (Kaneka QH) after single and 4-week multiple oral administration to healthy volunteers.” Regul Toxicol Pharmacol. 2007 Feb;47(1):19-28. Epub 2006 Aug 21. 
 3. Kaneka Corporation study. “Treadmill test with the aged rat at age of 61-63 weeks.” 2006.
 4. Ghirlanda, et al. “Evidence of plasma CoQ10-lowering effect of HMG-COA reductase inhibitors: a double-blind, placebo-controlled study.” Journal of Clinical Pharmacology. 1993 Mar; 33(3):226-229.
 5. Jangsjoen, P.H. (1994). “Introduction to Coenzyme Q10.”

 6. Folkers K., Vadhanavikit S., Mortensen S.A. “Biochemical rationale and myocardial tissue data on the effective therapy of cardiomyopathy with Coenzyme Q10.” Proc. Natl. Acad. Sci., U.S.A., 1985; 82(3):901-904. 
 7. Langsjoen P. H., Langsjoen P. H., Folkers K. “A six-year clinical study of therapy of cardiomyopathy with Coenzyme Q10.” Int J Tissue React. 1990; 12(3): 169-171.
 8. Langsjoen P. H., Langsjoen P. H., Willis R., Folkers K. “Treatment of essential hypertension with Coenzyme Q10.” Molecular Aspects of Medicine. 1994; 15:S265-72.
 9. Maes M, et al. “Coenzyme Q10 deficiency in myalgic encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome (ME/CFS) is related to fatigue, autonomic and neurocognitive symptoms and is another risk factor explaining the early mortality in ME/CFS due to cardi…” Neuroendocrinology Letters. 2009;30(4).
 10. Myhill S., Booth NE, McLaren-Howard J. “Chronic fatigue syndrome and mitochondrial dysfunction.” Int J Clin Exp Med. 2009; 2(1): 1–16.
 11. Myhill S. (Oct. 2008) “Co-enzyme Q10 in Chronic Fatigue Syndrome.”
 12. Lockwood K, et al. “Progress on therapy of breast cancer with vitamin Q10 and the regression of metastases.” Biochem Biophys Res Commun. 1995 Jul 6;212(1):172-7.
 13. Rusciani L, et al. “Recombinant interferon alpha-2b and coenzyme Q10 as a postsurgical adjuvant therapy for melanoma: A 3-year trial with recombinant interferon-alpha and 5-year follow-up.” Melanoma Res. 2007 Jun;17(3):177-83.
 14. Yang L, et al. “Combination therapy with coenzyme Q10 and creatine produces additive neuroprotective effects in models of Parkinson’s and Huntington’s diseases.” J Neurochem. 2009 Jun;109(5):1427-39. 
 15. Yang X, et al. “Coenzyme Q10 Reduces beta-Amyloid Plaque in an APP/PS1 Transgenic Mouse Model of Alzheimer’s Disease.” J Mol Neurosci. 2009 Oct 16.
 16. Sandor PS, et al. “Efficacy of coenzyme Q10 in migraine prophylaxis: a randomized controlled trial.” Neurology 2005;64:713-715. 

Door Karen Lee Richards. Zij is Lead Expert gespecialiseerd in Fibromyalgie en ME/CVS, voor de ChronicPainConnection HealthCentral (www.chronicpainconnection.com). Karen is mede-oprichter van de Nationale Vereniging Fibromyalgie (NFA) en was hoofdredacteur van fibromyalgie AWARE magazine voor vier jaar. 

Opm.: Deze informatie werd niet gecontroleerd door de FDA. Het is universeel en is niet bedoeld voor de preventie, diagnose of behandeling van een ziekte of aandoening. Het is heel belangrijk dat u geen veranderingen aanbrengt in uw behandelplan zonder dit te onderzoeken of bespreken in samenspraak met uw arts of specialist.

© Vertaling Zuiderzon en Punika van “Ubiquinol – A More Advanced Form of the Energy-Producing Nutrient Co-Q10” (ProHealth, 7 mei 2010)

Deze producten genoemd in dit artikel zijn niet bedoeld voor de diagnose, behandeling of preventie van een ziekte. Raadpleeg steeds uw arts vooraleer u een product gebruikt.

2 reacties

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
29
30
1
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
1
2
02 mei
02/05/2024    
15:00 - 22:00
ME/CFS Symposium Air date: Thursday, May 2, 2024, 9:00:00 AM Time displayed is Eastern Time, Washington DC Local iCalendar:  Add an upcoming event to your [...]
08 mei
08/05/2024    
21:30 - 23:45
Dr. Putrino and Dr. Wood will explain their ongoing research and the current study, which has high potential to generate new knowledge and to help [...]
11 mei
11/05/2024    
14:00 - 16:00
Save the date! Op zaterdag 11 mei plannen we een Millions Missing bewustmakingsactie in het centrum van Brussel van 14 tot 16 uur. De precieze [...]
15 mei
15/05/2024 - 16/05/2024    
Hele dag
Unite to fight 2024. De eerste en grootste door de community gedreven conferentie over ME/cvs en Long Covid. Gratis tickets voor online webinar, een tweedaagse [...]
17 mei
17/05/2024    
18:00 - 23:00
The PolyBio is Symposium: register now to hear updates on our LongCovid, ME/CFS and related chronic illness projects & clinical trials: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Od4HsQn-Thq87EreSse-6w#/registration
23 mei
23/05/2024    
14:00 - 16:00
Ben je statutair ambtenaar en vaak afwezig op het werk door ziekte? Dan kan, wanneer je zogenaamde ‘ziektedagen’ zijn opgebruikt, een ziektepensioen ter sprake komen. [...]
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
Events on 11/05/2024
Events on 15/05/2024
Events on 17/05/2024
Events on 29/05/2024
Datum/Tijd Evenement
23/05/2024
14:00 - 16:00
Infomoment: wat verandert er aan het ziektepensioen voor ambtenaren?
29/05/2024
16:00 - 18:00
Webinar: alles wat je altijd al wilde weten over EDS en HSD
03/06/2024
14:00 - 16:00
Pais op naar Den Haag!
Nieuwspoort, Den Haag
Recente Links