Bron:

| 1646 x gelezen

Persbericht

Gepost op 20 augustus 2013

Naar aanleiding van de uitingen van Rufij Baeke van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen dd. 20.08.13 in De Standaard wil het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) reageren in naam van zijn achterban. Het VPP vindt deze uitspraken een regelrechte aanfluiting voor alle chronisch zieken die willen werken en zeker voor patiënten die echt ziek zijn en niet geloofd worden.  

Het systeem van arbeidsongeschiktheid is enorm complex en wordt zelden voldoende toegelicht aan patiënten die ermee te maken krijgen. “Veel patiënten moeten omwille van hun ziekte hun loopbaan afbreken”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het VPP. “Dit is dikwijls niet de eigen keuze van de patiënt. Deze patiënten zouden liever werken, maar boksen op tegen het systeem van arbeidsongeschiktheid waarin ‘maar een beetje’ kunnen werken lang niet zo eenvoudig is. Om toch zinvol bezig te blijven, zijn er dan ook veel chronisch zieken die bijvoorbeeld vrijwilligerswerk opnemen of actief worden binnen een vereniging.” Het VPP ontkent verder zeker niet dat er misbruiken bestaan, zoals dit voorkomt in elk systeem. Het mag er echter niet toe leiden dat patiënten die werkelijk nood hebben aan het vangnet van arbeidsongeschiktheid, hiervan uitgesloten worden.

Systeem toegelaten arbeid is onvoldoende gekend

“Hoewel het systeem van toegelaten arbeid bedoeld is om mensen die slechts een aantal uren per week kunnen werken toch aan de slag te helpen, is het systeem onvoldoende gekend. Bovendien worden patiënten niet voldoende op de hoogte gebracht van deze mogelijkheden door adviserend geneesheren”, meldt Ilse Weeghmans. Het VPP krijgt in zijn dagelijkse werking frequent vragen van patiënten die erg graag deeltijds het werk willen hervatten, maar kop noch staart krijgen aan de procedure van toegelaten arbeid ondanks de recente aanpassingen aan de regelgeving. Er zitten bovendien veel valkuilen in het systeem, waardoor het voor chronisch zieken erg moeilijk is om naar eigen vermogen mee te draaien op de arbeidsmarkt. Het VPP is zeker bereid om mee te denken over een oplossing die het mogelijk maakt dat patiënten die willen werken dit ook kunnen en die misbruik tegengaat.   

Het regent bij ons al jaren klachten

“Wij juichen de oplossing die Baeke voorstelt om ziekenfondsartsen contact te laten opnemen met de huisarts of specialist alleen maar toe. Hier pleiten wij immers al jaren voor”, zegt Ilse Weeghmans. “In de praktijk regent het bij ons al jaren klachten van patiënten over het gebrek aan communicatie of de miscommunicatie tussen de verschillende artsen. Zo horen we dikwijls dat de arts waarbij een patiënt al jaren in behandeling is de patiënt vertelt dat hij arbeidsongeschikt is, maar dit toch afgewezen wordt na controle door het ziekenfonds.” Wanneer ziekenfondsartsen het niet eens zijn met de diagnose van een huisarts of specialist, dan mag dit niet gezien worden als leugens of geveins van de patiënt, maar moet er gezocht worden naar betere communicatie tussen de verschillende partijen. 

Meer informatie:

Vlaams Patiëntenplatform vzw

016 23 05 26

pers@vlaamspatientenplatform.be

www.vlaamspatientenplatform.be

Het Vlaams Patiëntenplatform schreef in maart 2013 een knelpuntennota over toegelaten arbeid. Meer informatie over werken met een chronische ziekte kan je ook vinden in onze brochure ‘Wat nu (gedaan)? Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening’.

© Vlaams Patiëntenplatform

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Geen Evenementen
Recente Links