Bron:

| 8949 x gelezen

21. Mondelinge Vraag van Mevrouw Maya Detiège(Sp.a + Vl.Pro) in De Kamer aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx over “het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)” (nr. 9217). Dit naar aanleiding van de slechte resultaten van de CVS-referentiecentra gerapporteerd door de HGR en het KCE.

21.01 Maya Detiège (Sp.a+Vl.Pro): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, onlangs publiceerde het Kenniscentrum een kritisch rapport over de referentiecentra voor ME, of myalgische

encefalomyelitis en CVS.

Patiënten spreken zich al langer negatief uit over die centra. Zij klagen ook aan dat de Belgische overheid weigert om ME-CVS te erkennen als een fysieke aandoening. Als rechtstreeks gevolg daarvan worden de patiënten louter en alleen psychosomatisch behandeld met cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie, hoewel talloze studies het nut van die aanpak sterk tegenspreken en zelfs de graduele oefentherapie als schadelijk beschouwen. De patiënten lanceerden daarover zelfs een petitie.De artsen blijven het onderling oneens over de aan te bevelen

richtlijnen voor diagnose en behandeling van de aandoening, en we kunnen zelfs spreken van een ware methodestrijd tussen de aanhangers van de psychosomatische benadering en een groep die stelt dat het gaat om een neurologische aandoening met immunologische en endocrinologische afwijkingen tot gevolg.

Vandaar heb ik de volgende vragen.

  • Ten eerste, welk standpunt neemt minister Onkelinx in tegenover de strekking van de petitie die door de patiëntenverenigingen is  verspreid?
  • Ten tweede, welke maatregelen zal de minister nemen ten aanzien van de referentiecentra, in het licht van het evaluatierapport van het Kenniscentrum en van de voorafgaande adviezen over hun werking?
  • Ten derde, zal de minister een initiatief nemen om tot een oplossing te komen voor de meningsverschillen van de specialisten die het medisch landschap in ons land momenteel in twee splijten? Die derde vraag is echt wel de belangrijkste, want de discussie woedt al jaren.

    Zowel de patiënten als de mensen die met de aandoening begaan zijn, willen uiteindelijk wel klaarheid. Zij willen weten hoe het staat en wat de minister daaromtrent zal doen.

21 Vraag van mevrouw Maya Detiège aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over “het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)” (nr. 9217)

21.01 Vraag van Mevrouw Detiège

21.02 Antwoord van Staatssecretaris Julie Fernandez-Fernandez

21.03 Weerwoord van Mevrouw Detiège

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Geen Evenementen
Recente Links