Bron:

| 8534 x gelezen

Vrijdag 28 december is de negende uitzending van Wetenschap voor Patiënten op initiatief van de ME/cvs Vereniging met Kenny de Meirleir te bekijken.

Het thema van deze uitzending is:

ME en maag/darmproblemen

Bekijk de video (7:31) door op onderstaande afbeelding te klikken:

 

http://www.youtube.com/watch?v=bXZ7zDcpr_g

Prof. Dr. Kenny De Meirleir vertelt over ME en maag/darmproblemen: gastroparese, reflux, darmabsorptieproblemen, voedingsintoleranties, diarree en constipatie, dysbiose in de darmflora,…

Disclaimer: Deze video bevat geen diagnostische of therapeutische informatie over uw eigen medische situatie. Het kan nooit ter vervanging dienen van een persoonlijk consult. Leg vragen, klachten of symptomen tijdig voor aan uw behandelend arts. (Lees meer op http://bit.ly/R5Mwzj)

Er was vandaag chatmogelijkheid met Prof. De Meirleir van 11u tot 11u45 om vragen n.a.v. dit hoorcollege te stellen. Vragen n.a.v. dit college kunnen ook nog worden gemaild naar wvp@me-cvsvereniging.nl of twitter naar @WvPatienten. Stel wel uitsluitend vragen over het onderwerp (of andere onderwerpen) dat behandeld is.


Transcript College 9: ME en maag/darmproblemen

Webcollege van Prof. Dr. K. de Meirleir, uitgezonden op 28 december 2012

Er zijn heel wat afwijkingen bekend van het maag-darmsysteem. Ik denk dat maag-darm specialisten toch niet zo goed luisteren naar hun patiënten, aangezien zij waarschijnlijk de eersten geweest hadden kunnen zijn, die het probleem van ME konden signaleren en onder de aandacht brengen.

De maag-darmklachten die de ME-patiënten hebben, gaan van misselijkheid tot slecht verteren, buikpijnen, constipatie, diarree, spastisch colon. Het is een hele lijst van symptomen en meer dan 90% van alle ME-patiënten heeft maag-darmproblemen.

De maag begint slecht samen te trekken. We kennen het mechanisme ervan, dat gastroparese wordt genoemd. 88% van onze patiënten heeft een maagverlamming of gastroparese. Dat leidt natuurlijk tot een situatie waarbij de hele keten van de voedselvertering verstoord is. Als het voedsel te lang in de maag blijft, dan volgen de andere zaken niet meer synchroon. De pancreas zal ondertussen al zijn vocht hebben afgescheiden in de darm, en daarin zit nog geen voedsel wanneer de maag te traag samentrekt. Men zal daarom vaak een gevoel hebben dat men direct vol zit en niet kan eten, omdat de maag direct vult en niet geledigd wordt.

Het aantal mensen dat zogenaamde H2-blokkers neemt met ME is denk ik over de 90%.

H2-blokkers zijn remmers van maag-zuursecretie, Dat heeft niet alleen te maken met een verstoorde maag-zuursecretie, maar ook met het feit dat er reflux is van maaginhoud in de slokdarm. Het onderste gedeelte van de slokdarm raakt daardoor geïrriteerd. Dat is een bron van pijnen in de borstkas, van ‘s nachts wakker worden met pijnen en ook hierdoor weer van verteringsproblemen en slecht kunnen eten.

Ter hoogte van de darm zijn er darm-absorptieproblemen, omdat vele ME-patiënten voedingsintoleranties ontwikkelen. Intoleranties die ze vroeger niet hadden. Dat heeft opnieuw te maken met het immuunsysteem. Het gaat te ver om dat in detail uit te leggen, maar wat we vaststellen, is dat er voedselintoleranties ontstaan.

U weet dat men voedingstolerantie opbouwt tussen de leeftijd van 1 dag en 15 maanden oud. Dan gaat men alle types voeding stilaan leren aanvaarden en verteren. De patiënten verliezen eigenlijk een deel van de tolerantie die ze opgebouwd hebben. Dat heeft te maken met onderliggende immuunveranderingen.

Diarree en constipatie zijn soms enorme problemen. Er zijn veranderingen in de peristaltiek. Dat heeft volgens ons ook te maken met een aantal toxische stoffen. Zoals NO, een gas dat naar we weten meer vrijkomt bij ME-patiënten. NO verlamt glad spierweefsel en heel het maag-darmsysteem bestaat uit glad spierweefsel. Ook het autonome zenuw-stelsel, het parasymphatische  en het symphatische zenuwstelsel zijn verstoord bij ME-patiënten. We zien dat er in de maag evacuatie van stoffen plaatsvindt en dat er in de beweging van de darmen veranderingen komen. Wat soms leidt tot explosieve diarree, afgewisseld met constipatie.

Dan is er nog de darmflora. De pH van de darm is aanzienlijk gewijzigd bij deze aandoening. We zien dat er een overgroei is van bepaalde categorieën darmbacteriën en dat andere darmbacteriën niet helemaal uitsterven,

maar stilaan minder in hoeveelheid zijn. Dan treedt een dysbiose op, een onevenwichtigheid in de samenstelling van de darmflora. Dat heeft gevolgen voor het vrijkomen van toxinen. We hebben heel recent gevonden dat één bepaalde bacterie, genaamd Lactonifactor, enorm in aantal is gestegen bij ME-patiënten vergeleken bij controles. We hebben dat niet alleen in Belgische patiënten, maar ook in Noorse patiënten ontdekt.

Dat is een bacterie van de familie van de Clostridium, die bekend is en verantwoordelijk voor de productie van een bepaald toxine dat op weer een andere manier de zaak metaboliseert. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat E-coli, een goede darmbacterie in de stammen die we hebben en nuttig zijn voor ons, vaak in veel mindere hoeveelheid aanwezig is. E-coli is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de aanmaak van aminozuren, die voorlopers zijn van de serotonine en dopamine in de hersenen, de gelukshormonen. Dopamine wordt beschouwd als gelukshormoon, serotonine wordt in verband gebracht met depressie. Dus het zou zeer goed kunnen zijn dat een aantal comorbiditeiten, zoals depressie deels hun oorzaak vinden in de dysbiose, in de abnormale samenstelling van de darmbacteriën.

Deze opsomming is helemaal niet limitatief. Er zijn heel veel digestieve problemen en we besteden daar meestal vrij veel tijd aan, omdat toelevering van voedsel essentieel is. Een klein percentage patiënten moet zelfs op een andere manier gevoed worden, bijvoorbeeld via een katheter, omdat er enorme problemen ontstaan zijn van tolerantie en van normale beweging in het maag-darmsysteem.

College 9: Vraag & Antwoord         

Aansluitend konden er via een chatkanaal vragen aan prof. De Meirleir worden gesteld. Omdat die voor een groot deel bij dit college horen, publiceren we ze hieronder.

V: Hoe krijgt men de maag sneller leeg?

K.De Meirleir: De maag kunnen we sneller ledigen. Hydroxocobalamine blokkeert  de activiteit van NO (die de contractie vermindert in glad spierweefsel) ; Motilium, Litican en andere middelen stimuleren de maagmotiliteit.

V: Doelt u op de injecties of tabletjes van B12?

K.De Meirleir: B12 inslikken wordt niet opgenomen, onder de tong wel wat meer, maar heeft slechts kortstondige werking ; IM Hydroxocobalamine werkt ongeveer 48 uren.

V: Zijn er voedingssupplementen aan te raden specifiek om maag en darmen beter te laten werken?

K.De Meirleir:  Ja bepaalde probiotica zijn aan te bevelen.

V: Welke dan?

K.De Meirleir: Dat hangt van de faecale analyse af. Ik luister niet naar de commerciële praat van de firma’s, maar stem de probiotica af op feitelijke analysen van de faecale microbiologie

V: Kan een enkele pathogeen zoals Bartonella verantwoordelijk zijn voor de dysbiose en leaky gut in ME?

K.De Meirleir: De Bartonella is niet direct de oorzaak ; wel telt wat het teweeg brengt in het immuun systeem; een publicatie volgt begin maart in ‘In Vivo’.

V: Nogmaals over de darmpermeabilieit: krijgt u dit nog opgelost of is dit een ‘verworven’ probleem van vele ME’ers?

K.De Meirleir : Als het immuunprobleem opgelost is, normaliseert de darmpermeabiliteit geleidelijk (vergelijkbaar met HIV).

V: Is iets eten voor je gaat slapen beter / slechter bij iemand met ME / reflux? Ik word als ik niets eet ook wakker van de honger.

K.De Meirleir : als je iets eet (geen eiwitten) anderhalf uur voor het slapen gaan, heeft dat geen nadelige gevolgen, tenzij er een zware gastroparese (maag-verlamming) is.

V: Wat is het beste voor een baby; zeer geleidelijk aan in contact komen met mogelijke allergenen of zo laat mogelijk? Dit in verband met familiale coeliakie en lactose-intolerantie.

K.De Meirleir : zeer geleidelijk, één voor één nieuwe zaken in voedsel, maar volgens klassiek schema.

V: Heeft het eigenlijk nut om als ME-patiënt naar een maag-darmspecialist te gaan of allergoloog? Zij helpen mij niet echt vooruit… Of moet je als ME-patiënt er mee leren leven dat je maag-darm niet echt optimaal werkt en is het gewoon een symptoom waar je mee verder moet…

K.De Meirleir : Naar een allergoloog zeker niet. De IgE’s in het bloed zijn meestal normaal. Naar een gastro-enteroloog enkel als die samenwerkt met een ME specialist.

V: Waarom zijn de meeste verdoving-, verlamming- en drukverschijnselen aan de linkerkant van mijn systeem?

K.De Meirleir : Dat kan ik niet precies zeggen ; mijn hypothese is dat de vaso-constrictie (diametervernauwing) van de grote vaten in de hersenen meer uitgesproken is rechts ; de linkerhelft van de hersenen is immers de dominante hersenhelft

V: Wat is goede voeding voor een normaal iemand? en voor iemand met ME, buiten vermijden van intoleranties?

K.De Meirleir: Goede voeding is gediversifieerd : 50% koolhydraten, 30% vetten, 20% eiwitten.

V: Ik heb weleens gehoord dat als je op je linker zij ligt, je meer last hebt van hartritme- stoornissen. Is dat waar en kunt u dat verklaren?

De Meirleir: Mitralisklepprolaps is daarvan de oorzaak ; het is een gevolg van onvoldoende vulling van het linker hartgedeelte.

V: Ziet u een verband tussen voedselovergevoeligheden en overgevoeligheid voor chemische stoffen?

K.De Meirleir : Het verlies van tolerantie door een defectueus immuun systeem, en verhoogde activiteit van gasotransmitters (H2S en andere) en van prostaglandines.

Verklarende woordenlijst:

 • Clostridium –geslacht anaerobe  (van zuurstof onafhankelijke) bacteriën
 • E-coli of Escherichia-coli – geslacht bacteriën dat in de darmen commensaal ofwel symbiotisch is
 • Evacuatie – ontlediging
 • Gasotransmitter – Clostridium-bacteriën zorgen door gisting en rotting voor het vrijkomen van gassen als H2S, methaan en ammoniak.
 • H2-blokkers – medicijnen die de werking van histaminen in de wandcellen van de maag blokkeren
 • Histamine – van ammoniak afkomstige verbinding, stimuleert de vorming van maagsap
 • IgE – immuunglobuline E. Speelt o.a.  een rol bij de afweer van bepaalde parasieten
 • Lactonifactor – aan  Clostridium verwante stam bacteriën
 • Leaky gut – ‘lekkende darm’. Te grote darmpermeabiliteit
 • Metaboliseren – stabiliseren
 • Motiliteit – het vermogen tot actieve beweging
 • pH – zuurgraad van een oplossing
 • reflux – terugvloeiing
 • Autonoom zenuwstelsel – onwillekeurig, niet door de wil te beïnvloeden. (o.a.spijsvertering, ademhaling, circulatie)
 • Parasympathisch zenuwstelsel – zorgt voor herstel, rust en opslag van voedingsstoffen
 • Sympathisch zenuwstelsel – brengt het lichaam in een staat van paraatheid. Werkt hetzelfde als het hormoon adrenaline 

Bron: © ME/cvs Vereniging, www.me-cvsvereniging.nl


De volgende aflevering op 4 januari heeft als onderwerp “ME, comorbiditeit en uitsluitingscriteria” evenals chatmogelijkheid met Prof. De Meirleir van 11u tot 11.45u.

Lees/Bekijk ook:

De transcripten van de eerste vijf colleges evenals het transcript van de zesde aflevering van prof. dr. De Meirleir zijn beschikbaar gesteld door de © de ME/cvs Vereniging, inclusief de vraag- en antwoordsessies na het derde en het vijfde college.

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
29
30
1
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
1
2
02 mei
02/05/2024    
15:00 - 22:00
ME/CFS Symposium Air date: Thursday, May 2, 2024, 9:00:00 AM Time displayed is Eastern Time, Washington DC Local iCalendar:  Add an upcoming event to your [...]
08 mei
08/05/2024    
21:30 - 23:45
Dr. Putrino and Dr. Wood will explain their ongoing research and the current study, which has high potential to generate new knowledge and to help [...]
11 mei
11/05/2024    
14:00 - 16:00
Save the date! Op zaterdag 11 mei plannen we een Millions Missing bewustmakingsactie in het centrum van Brussel van 14 tot 16 uur. De precieze [...]
15 mei
15/05/2024 - 16/05/2024    
Hele dag
Unite to fight 2024. De eerste en grootste door de community gedreven conferentie over ME/cvs en Long Covid. Gratis tickets voor online webinar, een tweedaagse [...]
17 mei
17/05/2024    
18:00 - 23:00
The PolyBio is Symposium: register now to hear updates on our LongCovid, ME/CFS and related chronic illness projects & clinical trials: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Od4HsQn-Thq87EreSse-6w#/registration
23 mei
23/05/2024    
14:00 - 16:00
Ben je statutair ambtenaar en vaak afwezig op het werk door ziekte? Dan kan, wanneer je zogenaamde ‘ziektedagen’ zijn opgebruikt, een ziektepensioen ter sprake komen. [...]
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
Events on 11/05/2024
Events on 15/05/2024
Events on 17/05/2024
Events on 29/05/2024
Datum/Tijd Evenement
29/05/2024
16:00 - 18:00
Webinar: alles wat je altijd al wilde weten over EDS en HSD
03/06/2024
14:00 - 16:00
Pais op naar Den Haag!
Nieuwspoort, Den Haag
Recente Links