Bron:

| 7089 x gelezen

Ken Lassesen, Health Rising, 12 oktober 2015

© Hey Paul Studios via Flickr (CC BY 2.0)

Ik heb het geluk om in remissie te zijn van het chronisch vermoeidheidssyndroom (voor de derde keer); en in de hoop om in remissie te blijven, hang ik een model aan van wat ik geloof dat de oorzaak is van typische ME/CVS. Het model is stabiel en consistent met recent (en ouder) wetenschappelijk onderzoek. Het volgt het principe van William Osler, die zijn diagnose en behandeling baseert op een strikte observatie van symptomen (geen voorspelbare conclusies of KISS-principes – Keep it Simple Stupid, nl. hou het simpel, sukkel).

“Luister naar je patiënt, hij vertelt jou de diagnose” – William Osler

Onlangs voegde ik een ander relaas toe aan het model: dat de symptomen bij ME/CVS worden veroorzaakt door de overproductie/verminderde afvoer van melkzuur. Melkzuur wordt geproduceerd als je je inspant en maakt je vermoeid als het zich ophoopt.

De belangrijkste studie

D-melkzuur [linksdraaiend melkzuur] in darmbacteriën verhoogd bij patiënten met chronisch vermoeidheidssyndroom [2009] [volledige tekst]

Increased D-Lactic Acid Intestinal Bacteria in Patients with Chronic Fatigue Syndrome

(nvdr. de geselecteerde patiënten voldeden aan de Canadese criteria voor ME/CVS. Prof. Dr. De Meirleir was een auteur van de studie)

“Patiënten met chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) hebben last van symptomen als cognitieve disfunctie en neurologische beperkingen, waarvan de oorzaak nog opgehelderd moet worden. Deze symptomen lijken echter opvallend veel op die van patiënten met D-melkzuuracidose… dit zou niet alleen neuro-cognitieve disfunctie bij CVS-patiënten kunnen verklaren maar ook mitochondriale disfunctie… deze resultaten zouden belangrijke klinische gevolgen kunnen hebben.”

“Faecale microbiële flora van CVS-patiënten en controleproefpersonen. Het gemiddeld kiemgetal van de totale aërobe microbiële flora bij de CVS-groep (1.93 x 108 cfu/g) was significant hoger dan de controlegroep (1.09 x 108 cfu/g) (p<0.001). Er was een significant overwicht van grampositieve aërobe organismen in de faecale microbiële flora van CVS-patiënten. … Dit onderzoek bevestigt de voorgaande observatie (22) en de observaties door andere onderzoekers (23) dat er een opmerkelijke verandering te zien is in de faecale microbiële flora van een subgroep van CVS-patiënten … In dit onderzoek was het gemiddelde totale aantal Enterococcus en Streptococcus spp. voor de CVS-groep 52% van de totale aërobe darmflora, wat significant hoger is dan de 12 % die werd gezien bij de controleproefpersonen (p<0.01).”

“In deze studie bleek uit de op NMR-gebaseerde metabole profielen van de drie micro-organismen in de darmen, E. faecalis, S. sanguinis en E. coli, dat de grampositieve bacteriën (Enterococcus en Streptococcus spp.) meer melkzuur produceren dan de gramnegatieve E. coli. Het is niet verrassend dat deze grampositieve bacteriën de omgevings-pH verlagen van hun omgeving in vitro vergeleken met die van de E. coli. Dit suggereert dat als de kolonisatie van enterococcus en streptococcus spp. in het darmkanaal verhoogd is, de door verhoogde melkzuurproductie veroorzaakte verhoogde darmpermeabiliteit leidt tot verhoogde absorptie van D-melkzuur in de bloedbaan, waardoor de symptomen van D-melkzuuracidose worden bestendigd.

Verhoogde darmpermeabiliteit staat ook in verband met de uitscheiding van endotoxinen door gramnegatieve bacteriën, wat leidt tot ontsteking, immuunactivering en oxidatieve stress, wat fundamentele kenmerken zijn bij een grote subgroep CVS-patiënten ”.

Ken denkt dat slechte maagbacteriën mogelijk een rol spelen bij ME/CVS/FM.

Het belangrijkste element van mijn model is dat CVS/FM/PDS veroorzaakt worden door microbioomdisfunctie. Dit is meerdere keren gerapporteerd in de literatuur door Butt [1998] en Schloeffel [2001], en de eerste resultaten van het Lipkin/Hornig microbioomonderzoek suggereren dat er grote veranderingen plaatsvinden in de darmflora. Uit anekdotische rapportage bleek dat stoelgangtransplantaties kunnen resulteren in onmiddellijke remissie in een groot gedeelte van ME/CVS-patiënten. (Helaas bleven velen niet langer dan 6 maanden in remissie).

Een grote vermindering van E.coli bij CVS-patiënten is goed aangetoond. Als er minder E.coli zijn, kunnen andere bacteriën die meer melkzuur produceren per eenheid van bacteriën hun plaats innemen.

Dit concept van melkzuur/chronische vermoeidheid is niet nieuw, en is al eerder in de literatuur gerapporteerd:

  • Verlies van het vermogen om te herstellen van acidose bij herhaalde inspanning bij het chronisch vermoeidheidssyndroom: een patiëntcontroleonderzoek [2012]
  • “CVS-simulaties vertoonden een verhoogde acidose en lactaatophoping die consistent zijn met experimentele observaties.” [2015]
  • Is het chronisch vermoeidheidssyndroom gelijk aan het inspanningssyndroom? [1990]

Nochtans zouden de melkzuurresultaten beschouwd kunnen worden als een gevolg en niet een oorzaak. Het tegenovergestelde is misschien correcter.

De Behandeling

Met behulp van de term ‘melkzuuracidose’ zocht ik naar aanbevolen behandelingen in de grote wetenschappelijke referentiedatabase PubMed, evenals op EMedicine, en de populaire website WebMD. Het feit dat er geen doeltreffende behandeling bekend is voor melkzuuracidose, kwam niet onverwacht. (Ik vond wel een onderzoek dat gewone probiotica het kunnen veroorzaken. Oeps! Dit is evenwel consistent met conferentierapporten waarin sommige ME/CVS-artsen stelden dat zij “geen verbeteringen hebben gezien bij patiënten die probiotica gebruikten”).

“Probiotica lokten D-melkzuuracidose uit bij het kortedarmsyndroom: casusrapport en literatuuroverzicht” [2006]

Een succesvolle behandeling wordt beschreven in dit PubMed-artikel [2013]; helaas zijn de probiotica die worden beschreven, niet verkrijgbaar in de VS en de hoge dosissen antibiotica die worden voorgesteld, zouden waarschijnlijk niet geaccepteerd worden door [Amerikaanse, nvdr.] artsen die met ME/CVS-patiënten werken.

De voorgestelde antibiotica vertonen een sterke overeenkomst met de protocollen die worden voorgestaan door de artsen Cecile Jadin en Philippe Bottero; zij rapporteren beiden een remissiepercentage van meer dan 70%. De behandeling die zij toepasten voor melkzuuracidose was:

De patiënt kreeg kanamycine (Kanamycine capsules, Meiji Seika Pharma, Tokyo, Japan) 1000 mg/d. … metronidazole (Flagyl, Shionogi & co, Ltd. Osaka, Japan). 500 mg/d en kanamycine 2000 mg/d werden 5 dagen lang toegediend op de nuchtere maag. Polymyxine B (Polymyxine-B Sulfaat, Pfizer Japan Inc, Tokyo, Japan) 500 3 103 U/ d en vancomycine (Vancomycine Hydrochloridepoeder, Lilly, Kobe, Japan) 1000 mg/d werden toegediend gedurende 5 opeenvolgende dagen. Na het gebruik van de antibiotica werd een laxeermiddel toegediend (Niflec, Ajinomoto Pharmaceuticals Co, Ltd, Tokyo, Japan) …..Onderdrukking van de overgroei werd benaderd via synbiotica, vooral B breve Yakult (gemaakt door Yakult Co, Ltd, Tokyo, Japan) 3.0 g/d en L casei Shirota (Biolactispoeder, Yakult Co, Ltd, Tokyo, Japan) 3.0 g/d als probiotica, en galacto-oligosacharide 8.4 g/d als een prebioticum.” [2013]

Meer uitleg over melkzuuracidose staat hier [2015]© Reddy et al . CCJM 2015 Sep;82(9):615-624.

Aeroob en anaeroob metabolisme

Lactaat of melkzuur stapelt zich op in geval van hypoxie of verminderde afvoer. Het identificeren en behandelen van de oorzaak is van groot belang.

Zonder adequate zuurstof (d.w.z. in anaeroob metabolisme) verstrekt glucose weinig energie en laat het lactaat achter als nevenproduct. Dit lactaat kan echter in de lever worden omgezet tot glucose.

Met adequate zuurstof (d.w.z. in aeroob metabolisme) wordt glucose efficiënt omgevormd tot energie, fosforyleert het ADP tot ATP en laat het alleen CO2 en H 2O achter als nevenproducten.

  • Melkzuuracidose type-A – als gevolg van hypoperfusie en hypoxie – verschijnt wanneer er een verkeerde combinatie is tussen zuurstoflevering en zuurstofverbruik, met als resultaat anaerobe glycolyse.”
  • Ting ting ting! Op SPECT-scans bij ME/CVS-patiënten is er hypoperfusie te zien [2006][2006][2000][2012]. Bloedstolling (gebruikelijk bij ME/CVS) [1999][2000]) veroorzaakt hypoxie!
  • Chemische sensitiviteit en vermoeidheidssyndromen door hypoxie/hypercapnie [2000].
  • Hyperbare zuurstoftherapie voor ME/CVS geeft symptoomverbetering bij velen [2003] [2013][2015]

Wat te doen?

Nadat ik bovenstaande informatie op mijn blog had gepubliceerd, vroeg een lezer het volgende:

“Hoi Ken. Hoe zou jij mij aanbevelen om verder te gaan als ik geen dokter kan vinden die het Jadin Protocol of iets gelijkaardigs wil voorschrijven? Denk jij dat genezing mogelijk is met alleen supplementen en kruiden zonder voorschrift? Waar en hoe zou ik in dat geval moeten beginnen? Dit is erg veel info om te ontleden en te interpreteren en mijn hersenmist is verlammender dan ooit.”

Kruiden kunnen een krachtig effect hebben op de darmflora

Mijn antwoord was “zeer waarschijnlijk” en de reden is simpel: kruiden, specerijen en probiotica hebben antivirale, schimmeldodende en antibiotische eigenschappen. In een paar gevallen is gebleken dat zij effectiever waren tegen sommige soorten bacteriën dan de sterkste antibiotica op voorschrift. Het probleem is het identificeren van de beste kandidaten om in te nemen. Het is bijvoorbeeld geen goed idee om E.Coli uit te roeien (dat zou ruimte maken voor meer melkzuurproducerende bacteriën). In plaats daarvan is het beter om de melkzuurproducerende bacteriën te verminderen.

In reactie op dit commentaar heb ik een serie posts geschreven die gingen over het corrigeren van de disfunctie van darmbacteriën. Hieronder vind je een lijst van dingen die ik heb geprobeerd nadat ik op PubMed onderzoek had gevonden dat deze dingen ondersteunde en die leken te werken voor mij of voor anderen die ik ken die ze hebben uitgeprobeerd. De verschillende mogelijke behandelingen zijn gelinkt aan de blogposts voor degenen die geïnteresseerd zijn.

Dieet en voeding

Een blijvende verandering van eetgewoonten

Kruiden

Typisch 2 weken aan hoge dosis en dan roteren naar een andere

Cognitieve verbeteringen

Verminderen van cognitieve beperkingen

Biofilmbrekers en -versterkers

De antibiotische kruiden naar de bacteriën brengen

Probiotica

Probiotica die effectief gebleken zijn voor het prikkelbaredarmsyndroom in klinische onderzoeken, probiotica die weinig of geen melkzuur produceren

Een voorbeeldregime

Waarom is er geen “ingeblikt” recept?

De reden is simpel: de samenstelling van de darmbacteriën van elke persoon is uniek, unieker dan hun DNA (en ook complexer!). Als de darmflora verslechteren, verschilt de gevonden mix van bacteriestammen van persoon tot persoon.

Het is mogelijk dat de heterogeniteit in de darmflora kan bijdragen aan het complexe symptoomplaatje van ME/CVS. Het gebrek aan consistentie in symptomen bij ME/CVS maakt de onderzoekers en artsen gek! Het microbioommodel (darmbacteriën) suggereert echter dat deze symptoomheterogeniteit te verwachten is. Het suggereert dat we niet met een enkele bacterie te maken hebben maar met een verschuiving van de hele populatie waarbij duizenden, misschien miljoenen bacteriestammen betrokken zijn.

Een overzicht van “Ted Talks” over darmflora

The gut flora: You and your 100 trillion friends: Jeroen Raes at TEDxBrussels

https://www.youtube.com/watch?v=Af5qUxl1ktI

Aan het woord: Prof. Jeroen Raes van de VIB/VUB, die het verband onderzoekt tussen de darmflora en onze gezondheid. Vrijwilligers gezocht voor grootschalig darmonderzoek

Bij gebruik van de kruiden die hierboven zijn voorgesteld, verwacht ik dat de een cognitief verbetert met Tulsi zonder Herxheimer-reactie terwijl een ander een Herxheimer-reactie kan krijgen van slechts een half kopje Tulsi-thee. Tulsi doodt veel soorten bacteriën. Sommigen produceren toxinen die resulteren in een Herxheimer-reactie, anderen sterven een stille dood.

Het behandelen van de darmflora is een kunst waarbij systematisch en gedurende een redelijk lange periode mogelijk doeltreffende kruiden en probiotica uitgeprobeerd worden om te zien of ze verandering teweegbrengen. Als ze verandering veroorzaken, dan moeten ze – later – weer worden uitgeprobeerd. We moeten de antibiotische kruiden en specerijen afwisselen om te voorkomen dat we er een resistentie tegen gaan opbouwen.

Kijk hier voor meer blogs van Ken over de darmen.

Meer video’s over de darmen

© Ken Lassesen voor Health Rising. Vertaling Meintje, redactie Abby en Zuiderzon, ME-gids.


Lees ook

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
03 apr
03/04/2024 - 04/04/2024    
Hele dag
The 1st International Conference on Clinical and Scientific Advances in ME/CFS and Long COVID aims to raise awareness, clarify misconceptions, promote understanding, and stimulate discussion among healthcare [...]
16 apr
16/04/2024    
15:30 - 16:45
16 april 2024 Tijdens dit webinar vertellen we u meer over lopend onderzoek naar ME/CVS. Ook blikken we vooruit op het vervolg van het onderzoeksprogramma [...]
19 apr
19/04/2024    
00:00
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de 1ste Nederlandse Long COVID Dag die plaats zal vinden in Amersfoort op vrijdag 19 april 2024. Wij bieden op deze belangrijke [...]
20 apr
20/04/2024    
19:15 - 20:00
Post-COVID klinieken eindelijk een feit: minister Pia Dijkstra geeft groen licht Academische ziekenhuizen krijgen groen licht van demissionair minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra om [...]
02 mei
02/05/2024    
15:00 - 22:00
ME/CFS Symposium Air date: Thursday, May 2, 2024, 9:00:00 AM Time displayed is Eastern Time, Washington DC Local iCalendar:  Add an upcoming event to your [...]
Events on 16/04/2024
Events on 19/04/2024
Events on 20/04/2024
Recente Links