random

Definitie ME/cvs - Criteria

De basis voor een goede definitie voor ME werd gelegd door Ramsay. De meest relevante klinische diagnosecriteria zijn momenteel de Canadese criteria met als opvolger de Internationale Consensus Criteria voor ME en de Hyde-criteria. Deze wetenschappelijke criteria maken gebruik van duidelijke objectieve maatstaven die uit lichamelijk onderzoek verkregen worden. Dus niet de subjectieve symptomen van de patiënt die centraal staan in de Holmes, Fukuda of Reeves-criteria die een vergaarbakdiagnose creëren.