random
David Tuller

Hits: 2444
Geplaatst
door: ME-gids
op: 18 apr 2016
Bijgewerkt: 18 apr 2016
Bron: Virology Blog

Opnieuw een open brief aan de Lancet


David Tuller, Vincent Racaniello, Virology Blog, 10 februari 2016

Op 13 november [2015] publiceerden vijf collega’s en ik een open brief aan The Lancet en hoofdredacteur Richard Horton over de PACE-studie, die het tijdschrift in 2011 publiceerde. De gerapporteerde bevindingen van de studie – dat cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie effectieve behandelingen zijn voor het chronisch vermoeidheidssyndroom – hebben een enorme invloed gehad op de klinische richtlijnen voor de ziekte. Vorig jaar in oktober heeft Virology Blog David Tullers onderzoeksrapport gepubliceerd over de onverdedigbare methodologische fouten van de PACE-studie. Daarbij verwijzend naar deze problemen, stelden we in de brief dat “dergelijke fouten geen plaats hebben in gepubliceerd onderzoek” en drongen er bij Dr. Horton op aan een volledig onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren.Hoewel Dr. Hortons kantoor e-mailde dat hij zou reageren op onze brief als hij terug was van “reizen”, is het nu bijna drie maanden geleden. Dr. Horton is stil gebleven over de kwestie. Op 10 februari hebben we daarom opnieuw de open brief online gepost en deze opnieuw verstuurd naar The Lancet en Dr. Horton, met de namen van nog 34 andere vooraanstaande wetenschappers en artsen, waarvan de meesten welbekende experts zijn op het gebied van ME/CVS.

Wij hopen en verwachten nog steeds dat Dr. Horton – in plaats van deze volledig te negeren – deze kritische zorgen met betrekking tot de PACE-studie zal behandelen.


Dr. Richard Horton

The Lancet
125 London Wall
London, EC2Y 5AS, UK

Beste Dr. Horton,

In februari 2011 publiceerde The Lancet een artikel met de titel “Comparison of adaptive pacing therapy, cognitive behaviour therapy, graded exercise therapy, and specialist medical care for chronic fatigue syndrome (PACE): a randomized trial.” [“Vergelijking van adaptieve pacingtherapie, cognitieve gedragstherapie, graduele oefentherapie en standaard specialistisch medische zorg voor chronisch vermoeidheidssyndroom (PACE): een gerandomiseerd onderzoek.”] Het artikel rapporteerde dat twee “revalidatie”benaderingen, cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie, effectief waren in de behandeling van chronisch vermoeidheidssyndroom, ook bekend als myalgische encefalomyelitis, ME/CVS en CVS/ME. De studie kreeg internationale aandacht en heeft wijdverspreide invloed gehad op het onderzoek, de behandelopties en de publieke opinie.

De PACE-studie was een ongeblindeerde klinische trial met subjectieve primaire uitkomsten, een ontwerp dat strikte waakzaamheid vereist om de mogelijkheid van bias te voorkomen. Toch bevatte de studie grote gebreken die ernstige bedenkingen over de validiteit, betrouwbaarheid en integriteit van de bevindingen deed rijzen. De patiënten- en belangengemeenschappen wisten dit al jaren, maar een recent, diepgaand rapport op deze site, die verklaringen bevatte van vijf van ons, heeft de omvang van de problemen onder de aandacht gebracht van een breder publiek. De PACE-onderzoekers hebben antwoord gegeven op veel van de kritiek, maar hun antwoorden hebben niet de belangrijkste bekommernissen behandeld of beantwoord.

De grote gebreken die uitvoerig gedocumenteerd zijn in de recente verslaggeving omvatten, maar zijn niet beperkt tot de volgende:

  • De paper in The Lancet bevat een analyse waarin de drempelwaarden van de uitkomsten om “binnen het normale bereik” voor twee primaire metingen van vermoeidheid en fysiek functioneren, een slechtere gezondheid toonden dan de criteria voor toelating, die reeds ernstige invaliditeit aangaven. In feite was 13% van de deelnemers aan het onderzoek al “binnen de normaalwaarden” op een of beide uitkomstmetingen bij de start, maar de onderzoekers maakten dit saillante feit niet openbaar in de paper in The Lancet. In een begeleidend Lancet-commentaar, definieerden collega’s van het PACE-team deelnemers die voldeden aan deze uitgebreide “normal ranges” als zijnde “een strikt criterium voor herstel” te hebben bereikt. De PACE-auteurs beoordeelden dit commentaar voorafgaand aan publicatie.
  • Tijdens de studie publiceerden de auteurs een nieuwsbrief voor deelnemers die positieve getuigenissen bevatte van eerdere deelnemers over de voordelen van de “therapie” en “behandeling”. Dezelfde nieuwsbrief bevatte een artikel dat de twee revalidatie-interventies aanhaalde die door de onderzoekers werden gepionierd en getest werden in het PACE-onderzoek, als zijnde aanbevolen door een Britse klinische richtlijnencommissie “op basis van het beste beschikbare bewijs.” De nieuwsbrief maakte geen melding van het feit dat een vooraanstaande PACE-onderzoeker deel had uitgemaakt van de klinische richtlijnencommissie. Op het moment van de nieuwsbrief ondergingen 200 of meer deelnemers – ongeveer een derde van de totale steekproef - nog steeds evaluaties.
  • Halverwege het onderzoek veranderden de PACE-onderzoekers hun protocol methoden om hun primaire uitkomstmetingen van vermoeidheid en fysiek functioneren te beoordelen. Dit is reden tot grote bezorgdheid in een ongeblindeerde studie zoals PACE, waarin uitkomstentrends vaak al duidelijk zijn lang voordat de resultaten zichtbaar zijn. De onderzoekers voorzagen geen gevoeligheidsanalyses om de impact te onderzoeken van de veranderingen, en hebben verzoeken geweigerd om de resultaten te verstrekken via de methoden die in het protocol worden omschreven.
  • De PACE-onderzoekers baseerden hun claims over behandelingssucces uitsluitend op hun subjectieve uitkomsten. In de Lancet-paper ondersteunden de resultaten van een wandeltest van zes minuten - beschreven in het protocol als “een objectieve meting van de fysieke capaciteit” – dergelijke claims niet, ondanks de minimale voordelen in één groep. In daaropvolgende commentaren in een ander tijdschrift wezen de onderzoekers de resultaten van de wandeltest af als irrelevant, niet objectief en vol beperkingen. Al de andere objectieve metingen bij PACE, gepresenteerd in een andere vakbladen, faalden eveneens. De resultaten van één objectieve meting, de fitheid stappentest, werden in een paper uit 2015 in The Lancet Psychiatry verstrekt, maar slechts in de vorm van een kleine grafiek. Een verzoek om de gegevens van de stappentest, die werden gebruikt om de grafiek te creëren, werd verworpen als “ergerlijk”.
  • De onderzoekers schonden hun beloftes in het PACE-protocol, waarin zij beloofden zich aan de Verklaring van Helsinki te houden, die vereist dat toekomstige deelnemers “adequaat geïnformeerd” worden over de “mogelijke belangenconflicten” van de onderzoekers. De hoofdonderzoekers hebben financiële en raadgevende relaties gehad met instellingen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waarbij ze hen adviseerden dat revalidatietherapieën zoals degene die werden getest in het PACE-onderzoek aanvragers met ME/CVS uit de arbeidsongeschiktheid en aan het werk konden krijgen. Zij maakten deze banden met de verzekeringsindustrie openbaar in The Lancet, maar informeerden de studiedeelnemers niet, in tegenstelling tot hun verplichtingen aan het protocol. Deze ernstige ethische inbreuk roept bezorgdheid op of de toestemming, die van de 641 studiedeelnemers verkregen is, legitiem is.

Zulke fouten hebben geen plaats in gepubliceerd onderzoek. Dit is reden tot grote bezorgdheid in het geval van de PACE-studie vanwege zijn significante impact op het overheidsbeleid, de openbare gezondheidszorg, de klinische zorg en de besluitvorming rond arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en andere sociale uitkeringen. Onder deze omstandigheden is het de taak van The Lancet om deze kwestie zo snel mogelijk aan te pakken.

Wij dringen er daarom bij The Lancet op aan om een onafhankelijke heranalyse te doen van de PACE-onderzoeksgegevens op het individuele niveau, met passende gevoeligheidsanalyses, door zeer gerespecteerde beoordelaars met uitgebreide expertise in statistiek en onderzoeksontwerp. De reviewers zouden van buiten het Verenigd Koninkrijk moeten komen en buiten de domeinen van psychiatrie en psychologische geneeskunde. Zij zouden ook volledig onafhankelijk moeten zijn van, en geen belangenconflict hebben met, de PACE-onderzoekers en de financierders van het onderzoek.

Hartelijk dank voor uw snelle aandacht voor deze zaak.

Hoogachtend,

Ronald W. Davis, PhD
Professor of Biochemistry and Genetics
Stanford University

Jonathan C.W. Edwards, MD
Emeritus Professor of Medicine
University College London

Leonard A. Jason, PhD
Professor of Psychology
DePaul University

Bruce Levin, PhD
Professor of Biostatistics
Columbia University

Vincent R. Racaniello, PhD
Professor of Microbiology and Immunology
Columbia University

Arthur L. Reingold, MD
Professor of Epidemiology
University of California, Berkeley

****

Dharam V. Ablashi, DVM, MS, Dip Bact
Scientific Director, HHV-6 Foundation
Former Senior Investigator
National Cancer Institute, NIH
Bethesda, Maryland

James N. Baraniuk, MD
Professor, Department of Medicine,
Georgetown University
Washington, D.C.

Lisa F. Barcellos, PhD, MPH
Professor of Epidemiology
School of Public Health
California Institute for Quantitative Biosciences
University of California
Berkeley, California

Lucinda Bateman, MD
Medical Director, Bateman Horne Center
Salt Lake City, Utah

David S. Bell, MD
Clinical Associate Professor of Pediatrics
State University of New York at Buffalo
Buffalo, New York

Alison C. Bested MD FRCPC
Clinical Associate Professor of Hematology
University of British Columbia
Vancouver, British Columbia, Canada

Gordon Broderick, PhD
Director, Clinical Systems Biology Group
Institute for Neuro Immune Medicine
Professor, Dept of Psychology and Neuroscience
College of Psychology
Nova Southeastern University
Miami, Florida

John Chia, MD
Clinician/Researcher
EV Med Research
Lomita, California

Lily Chu, MD, MSHS
Independent Researcher
San Francisco, California

Derek Enlander, MD, MRCS, LRCP
Attending Physician
Mount Sinai Medical Center, New York
ME CFS Center, Mount Sinai School of Medicine
New York, New York

Mary Ann Fletcher, PhD
Schemel Professor of Neuroimmune Medicine
College of Osteopathic Medicine
Nova Southeastern University
Professor Emeritus, University of Miami School of Medicine
Fort Lauderdale, Florida

Kenneth Friedman, PhD
Associate Professor of Pharmacology and Physiology (retired)
New Jersey Medical School
University of Medicine and Dentistry of NJ
Newark, New Jersey

David L. Kaufman, MD,
Medical Director
Open Medicine Institute
Mountain View, California

Nancy Klimas, MD
Professor and Chair, Department of Clinical Immunology
Director, Institute for Neuro-Immune Medicine
Nova Southeastern University
Director, GWI and ME/CFS Research, Miami VA Medical Center
Miami, Florida

Charles W. Lapp, MD
Director, Hunter-Hopkins Center
Assistant Consulting Professor at Duke University Medical Center
Charlotte, North Carolina

Susan Levine, MD
Clinician, Private Practice
New York, New York
Visiting Fellow, Cornell University
Ithaca, New York

Alan R. Light, PhD
Professor, Department of Anesthesiology and Department of Neurobiology and Anatomy
University of Utah
Salt Lake City, Utah

Sonya Marshall-Gradisnik, PhD
Professor and Co-Director
National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases
Griffith University
Queensland, Australia

Peter G. Medveczky, MD
Professor, Department of Molecular Medicine, MDC 7
College of Medicine
University of South Florida
Tampa, Florida

Zaher Nahle, PhD, MPA
Vice President for Research and Scientific Programs
Solve ME/CFS Initiative
Los Angeles, California

James M. Oleske, MD, MPH
Francois-Xavier Bagnoud Professor of Pediatrics
Senator of RBHS Research Centers, Bureaus, and Institutes
Director, Division of Pediatrics Allergy, Immunology & Infectious Diseases
Department of Pediatrics
Rutgers – New Jersey Medical School
Newark, New Jersey

Richard N. Podell, M.D., MPH
Clinical Professor
Rutgers Robert Wood Johnson Medical School
New Brunswick, New Jersey

Charles Shepherd, MB, BS
Honorary Medical Adviser to the ME Association
London, United Kingdom

Christopher R. Snell, PhD
Scientific Director
WorkWell Foundation
Ripon, California

Nigel Speight, MA, MB, BChir, FRCP, FRCPCH, DCH
Pediatrician
County Durham, United Kingdom

Donald Staines, MBBS MPH FAFPHM FAFOEM
Professor and Co-Director
National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases
Griffith University
Queensland, Australia

Philip B. Stark, PhD
Professor of Statistics
University of California, Berkeley
Berkeley, California

Eleanor Stein, MD FRCP(C)
Assistant Clinical Professor
University of Calgary
Calgary, Alberta, Canada

John Swartzberg, MD
Clinical Professor Emeritus
School of Public Health
University of California, Berkeley
Berkeley, California

Ronald G. Tompkins, MD, ScD
Summer M Redstone Professor of Surgery
Harvard University
Boston, Massachusetts

Rosemary Underhill, MB BS.
Physician, Independent Researcher
Palm Coast, Florida

Dr Rosamund Vallings MNZM, MB BS
General Practitioner
Auckland, New Zealand

Michael VanElzakker, PhD
Research Fellow, Psychiatric Neuroscience Division
Harvard Medical School & Massachusetts General Hospital
Boston, Massachusetts

William Weir, FRCP
Infectious Disease Consultant
London, England

Marcie Zinn, PhD
Research Consultant in Experimental Neuropsychology, qEEG/LORETA, Medical/Psychological Statistics
NeuroCognitive Research Institute, Chicago
Center for Community Research
DePaul University
Chicago, Illinois

Mark Zinn, MM
Research consultant in experimental electrophysiology
Center for Community Research
DePaul University
Chicago, Illinois

Vertaling Meintje en Zuiderzon, ME-gids.


Lees ook

 


| |

Reacties

  1. Ge-wel-dig. Zoveel specialisten ...
  2. Ja, dat geeft het gevoel dat we er in de wereld niet alleen voorstaan....
    En er komen er nog steeds specialisten bij die dit proces ondersteunen.

Alleen ingelogde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Registreren of inloggen.