Bron:

| 6260 x gelezen

David Tuller, Vincent Racaniello, Virology Blog, 10 februari 2016

Op 13 november [2015] publiceerden vijf collega’s en ik een open brief aan The Lancet en hoofdredacteur Richard Horton over de PACE-studie, die het tijdschrift in 2011 publiceerde. De gerapporteerde bevindingen van de studie – dat cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie effectieve behandelingen zijn voor het chronisch vermoeidheidssyndroom – hebben een enorme invloed gehad op de klinische richtlijnen voor de ziekte. Vorig jaar in oktober heeft Virology Blog David Tullers onderzoeksrapport gepubliceerd over de onverdedigbare methodologische fouten van de PACE-studie. Daarbij verwijzend naar deze problemen, stelden we in de brief dat “dergelijke fouten geen plaats hebben in gepubliceerd onderzoek” en drongen er bij Dr. Horton op aan een volledig onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren.

Hoewel Dr. Hortons kantoor e-mailde dat hij zou reageren op onze brief als hij terug was van “reizen”, is het nu bijna drie maanden geleden. Dr. Horton is stil gebleven over de kwestie. Op 10 februari hebben we daarom opnieuw de open brief online gepost en deze opnieuw verstuurd naar The Lancet en Dr. Horton, met de namen van nog 34 andere vooraanstaande wetenschappers en artsen, waarvan de meesten welbekende experts zijn op het gebied van ME/CVS.

Wij hopen en verwachten nog steeds dat Dr. Horton – in plaats van deze volledig te negeren – deze kritische zorgen met betrekking tot de PACE-studie zal behandelen.


Dr. Richard Horton

The Lancet

125 London Wall

London, EC2Y 5AS, UK

Beste Dr. Horton,

In februari 2011 publiceerde The Lancet een artikel met de titel “Comparison of adaptive pacing therapy, cognitive behaviour therapy, graded exercise therapy, and specialist medical care for chronic fatigue syndrome (PACE): a randomized trial.” [“Vergelijking van adaptieve pacingtherapie, cognitieve gedragstherapie, graduele oefentherapie en standaard specialistisch medische zorg voor chronisch vermoeidheidssyndroom (PACE): een gerandomiseerd onderzoek.”] Het artikel rapporteerde dat twee “revalidatie”benaderingen, cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie, effectief waren in de behandeling van chronisch vermoeidheidssyndroom, ook bekend als myalgische encefalomyelitis, ME/CVS en CVS/ME. De studie kreeg internationale aandacht en heeft wijdverspreide invloed gehad op het onderzoek, de behandelopties en de publieke opinie.

De PACE-studie was een ongeblindeerde klinische trial met subjectieve primaire uitkomsten, een ontwerp dat strikte waakzaamheid vereist om de mogelijkheid van bias te voorkomen. Toch bevatte de studie grote gebreken die ernstige bedenkingen over de validiteit, betrouwbaarheid en integriteit van de bevindingen deed rijzen. De patiënten- en belangengemeenschappen wisten dit al jaren, maar een recent, diepgaand rapport op deze site, die verklaringen bevatte van vijf van ons, heeft de omvang van de problemen onder de aandacht gebracht van een breder publiek. De PACE-onderzoekers hebben antwoord gegeven op veel van de kritiek, maar hun antwoorden hebben niet de belangrijkste bekommernissen behandeld of beantwoord.

De grote gebreken die uitvoerig gedocumenteerd zijn in de recente verslaggeving omvatten, maar zijn niet beperkt tot de volgende:

  • De paper in The Lancet bevat een analyse waarin de drempelwaarden van de uitkomsten om “binnen het normale bereik” voor twee primaire metingen van vermoeidheid en fysiek functioneren, een slechtere gezondheid toonden dan de criteria voor toelating, die reeds ernstige invaliditeit aangaven. In feite was 13% van de deelnemers aan het onderzoek al “binnen de normaalwaarden” op een of beide uitkomstmetingen bij de start, maar de onderzoekers maakten dit saillante feit niet openbaar in de paper in The Lancet. In een begeleidend Lancet-commentaar, definieerden collega’s van het PACE-team deelnemers die voldeden aan deze uitgebreide “normal ranges” als zijnde “een strikt criterium voor herstel” te hebben bereikt. De PACE-auteurs beoordeelden dit commentaar voorafgaand aan publicatie.
  • Tijdens de studie publiceerden de auteurs een nieuwsbrief voor deelnemers die positieve getuigenissen bevatte van eerdere deelnemers over de voordelen van de “therapie” en “behandeling”. Dezelfde nieuwsbrief bevatte een artikel dat de twee revalidatie-interventies aanhaalde die door de onderzoekers werden gepionierd en getest werden in het PACE-onderzoek, als zijnde aanbevolen door een Britse klinische richtlijnencommissie “op basis van het beste beschikbare bewijs.” De nieuwsbrief maakte geen melding van het feit dat een vooraanstaande PACE-onderzoeker deel had uitgemaakt van de klinische richtlijnencommissie. Op het moment van de nieuwsbrief ondergingen 200 of meer deelnemers – ongeveer een derde van de totale steekproef – nog steeds evaluaties.
  • Halverwege het onderzoek veranderden de PACE-onderzoekers hun protocol methoden om hun primaire uitkomstmetingen van vermoeidheid en fysiek functioneren te beoordelen. Dit is reden tot grote bezorgdheid in een ongeblindeerde studie zoals PACE, waarin uitkomstentrends vaak al duidelijk zijn lang voordat de resultaten zichtbaar zijn. De onderzoekers voorzagen geen gevoeligheidsanalyses om de impact te onderzoeken van de veranderingen, en hebben verzoeken geweigerd om de resultaten te verstrekken via de methoden die in het protocol worden omschreven.
  • De PACE-onderzoekers baseerden hun claims over behandelingssucces uitsluitend op hun subjectieve uitkomsten. In de Lancet-paper ondersteunden de resultaten van een wandeltest van zes minuten – beschreven in het protocol als “een objectieve meting van de fysieke capaciteit” – dergelijke claims niet, ondanks de minimale voordelen in één groep. In daaropvolgende commentaren in een ander tijdschrift wezen de onderzoekers de resultaten van de wandeltest af als irrelevant, niet objectief en vol beperkingen. Al de andere objectieve metingen bij PACE, gepresenteerd in een andere vakbladen, faalden eveneens. De resultaten van één objectieve meting, de fitheid stappentest, werden in een paper uit 2015 in The Lancet Psychiatry verstrekt, maar slechts in de vorm van een kleine grafiek. Een verzoek om de gegevens van de stappentest, die werden gebruikt om de grafiek te creëren, werd verworpen als “ergerlijk”.
  • De onderzoekers schonden hun beloftes in het PACE-protocol, waarin zij beloofden zich aan de Verklaring van Helsinki te houden, die vereist dat toekomstige deelnemers “adequaat geïnformeerd” worden over de “mogelijke belangenconflicten” van de onderzoekers. De hoofdonderzoekers hebben financiële en raadgevende relaties gehad met instellingen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waarbij ze hen adviseerden dat revalidatietherapieën zoals degene die werden getest in het PACE-onderzoek aanvragers met ME/CVS uit de arbeidsongeschiktheid en aan het werk konden krijgen. Zij maakten deze banden met de verzekeringsindustrie openbaar in The Lancet, maar informeerden de studiedeelnemers niet, in tegenstelling tot hun verplichtingen aan het protocol. Deze ernstige ethische inbreuk roept bezorgdheid op of de toestemming, die van de 641 studiedeelnemers verkregen is, legitiem is.

Zulke fouten hebben geen plaats in gepubliceerd onderzoek. Dit is reden tot grote bezorgdheid in het geval van de PACE-studie vanwege zijn significante impact op het overheidsbeleid, de openbare gezondheidszorg, de klinische zorg en de besluitvorming rond arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en andere sociale uitkeringen. Onder deze omstandigheden is het de taak van The Lancet om deze kwestie zo snel mogelijk aan te pakken.

Wij dringen er daarom bij The Lancet op aan om een onafhankelijke heranalyse te doen van de PACE-onderzoeksgegevens op het individuele niveau, met passende gevoeligheidsanalyses, door zeer gerespecteerde beoordelaars met uitgebreide expertise in statistiek en onderzoeksontwerp. De reviewers zouden van buiten het Verenigd Koninkrijk moeten komen en buiten de domeinen van psychiatrie en psychologische geneeskunde. Zij zouden ook volledig onafhankelijk moeten zijn van, en geen belangenconflict hebben met, de PACE-onderzoekers en de financierders van het onderzoek.

Hartelijk dank voor uw snelle aandacht voor deze zaak.

Hoogachtend,

Ronald W. Davis, PhD

Professor of Biochemistry and Genetics

Stanford University

Jonathan C.W. Edwards, MD

Emeritus Professor of Medicine

University College London

Leonard A. Jason, PhD

Professor of Psychology

DePaul University

Bruce Levin, PhD

Professor of Biostatistics

Columbia University

Vincent R. Racaniello, PhD

Professor of Microbiology and Immunology

Columbia University

Arthur L. Reingold, MD

Professor of Epidemiology

University of California, Berkeley

****

Dharam V. Ablashi, DVM, MS, Dip Bact

Scientific Director, HHV-6 Foundation

Former Senior Investigator

National Cancer Institute, NIH

Bethesda, Maryland

James N. Baraniuk, MD

Professor, Department of Medicine,

Georgetown University

Washington, D.C.

Lisa F. Barcellos, PhD, MPH

Professor of Epidemiology

School of Public Health

California Institute for Quantitative Biosciences

University of California

Berkeley, California

Lucinda Bateman, MD

Medical Director, Bateman Horne Center

Salt Lake City, Utah

David S. Bell, MD

Clinical Associate Professor of Pediatrics

State University of New York at Buffalo

Buffalo, New York

Alison C. Bested MD FRCPC

Clinical Associate Professor of Hematology

University of British Columbia

Vancouver, British Columbia, Canada

Gordon Broderick, PhD

Director, Clinical Systems Biology Group

Institute for Neuro Immune Medicine

Professor, Dept of Psychology and Neuroscience

College of Psychology

Nova Southeastern University

Miami, Florida

John Chia, MD

Clinician/Researcher

EV Med Research

Lomita, California

Lily Chu, MD, MSHS

Independent Researcher

San Francisco, California

Derek Enlander, MD, MRCS, LRCP

Attending Physician

Mount Sinai Medical Center, New York

ME CFS Center, Mount Sinai School of Medicine

New York, New York

Mary Ann Fletcher, PhD

Schemel Professor of Neuroimmune Medicine

College of Osteopathic Medicine

Nova Southeastern University

Professor Emeritus, University of Miami School of Medicine

Fort Lauderdale, Florida

Kenneth Friedman, PhD

Associate Professor of Pharmacology and Physiology (retired)

New Jersey Medical School

University of Medicine and Dentistry of NJ

Newark, New Jersey

David L. Kaufman, MD,

Medical Director

Open Medicine Institute

Mountain View, California

Nancy Klimas, MD

Professor and Chair, Department of Clinical Immunology

Director, Institute for Neuro-Immune Medicine

Nova Southeastern University

Director, GWI and ME/CFS Research, Miami VA Medical Center

Miami, Florida

Charles W. Lapp, MD

Director, Hunter-Hopkins Center

Assistant Consulting Professor at Duke University Medical Center

Charlotte, North Carolina

Susan Levine, MD

Clinician, Private Practice

New York, New York

Visiting Fellow, Cornell University

Ithaca, New York

Alan R. Light, PhD

Professor, Department of Anesthesiology and Department of Neurobiology and Anatomy

University of Utah

Salt Lake City, Utah

Sonya Marshall-Gradisnik, PhD

Professor and Co-Director

National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases

Griffith University

Queensland, Australia

Peter G. Medveczky, MD

Professor, Department of Molecular Medicine, MDC 7

College of Medicine

University of South Florida

Tampa, Florida

Zaher Nahle, PhD, MPA

Vice President for Research and Scientific Programs

Solve ME/CFS Initiative

Los Angeles, California

James M. Oleske, MD, MPH

Francois-Xavier Bagnoud Professor of Pediatrics

Senator of RBHS Research Centers, Bureaus, and Institutes

Director, Division of Pediatrics Allergy, Immunology & Infectious Diseases

Department of Pediatrics

Rutgers – New Jersey Medical School

Newark, New Jersey

Richard N. Podell, M.D., MPH

Clinical Professor

Rutgers Robert Wood Johnson Medical School

New Brunswick, New Jersey

Charles Shepherd, MB, BS

Honorary Medical Adviser to the ME Association

London, United Kingdom

Christopher R. Snell, PhD

Scientific Director

WorkWell Foundation

Ripon, California

Nigel Speight, MA, MB, BChir, FRCP, FRCPCH, DCH

Pediatrician

County Durham, United Kingdom

Donald Staines, MBBS MPH FAFPHM FAFOEM

Professor and Co-Director

National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases

Griffith University

Queensland, Australia

Philip B. Stark, PhD

Professor of Statistics

University of California, Berkeley

Berkeley, California

Eleanor Stein, MD FRCP(C)

Assistant Clinical Professor

University of Calgary

Calgary, Alberta, Canada

John Swartzberg, MD

Clinical Professor Emeritus

School of Public Health

University of California, Berkeley

Berkeley, California

Ronald G. Tompkins, MD, ScD

Summer M Redstone Professor of Surgery

Harvard University

Boston, Massachusetts

Rosemary Underhill, MB BS.

Physician, Independent Researcher

Palm Coast, Florida

Dr Rosamund Vallings MNZM, MB BS

General Practitioner

Auckland, New Zealand

Michael VanElzakker, PhD

Research Fellow, Psychiatric Neuroscience Division

Harvard Medical School & Massachusetts General Hospital

Boston, Massachusetts

William Weir, FRCP

Infectious Disease Consultant

London, England

Marcie Zinn, PhD

Research Consultant in Experimental Neuropsychology, qEEG/LORETA, Medical/Psychological Statistics

NeuroCognitive Research Institute, Chicago

Center for Community Research

DePaul University

Chicago, Illinois

Mark Zinn, MM

Research consultant in experimental electrophysiology

Center for Community Research

DePaul University

Chicago, Illinois

Vertaling Meintje en Zuiderzon, ME-gids.


Lees ook

 

2 reacties

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Geen Evenementen
Recente Links