Bron:

| 4244 x gelezen

Dinsdag 3 mei is de negenenzeventigste uitzending van Wetenschap voor Patiënten op initiatief van de ME/cvs Vereniging met Dr. Neil Harrison te bekijken met als thema:

ME en inflammatie (deel 1)

In dit college (7:33) behandelt Dr. Harrison de volgende vragen/onderwerpen:

0.13 Algemene effecten van inflammatie op het lichaam

1.07 Algemene effecten van inflammatie op de hersenen en verband met vermoeidheid

3.04 Diverse reacties op inflammatie bij ME

4.22 Diverse effecten van inflammatie

5.23 Interferon

79. ME & inflammation, part 1 / ME & inflammatie, deel 1 – Dr Harrison

https://www.youtube.com/watch?v=K4br0X7CJE0 

Disclaimer: Deze video bevat geen diagnostische of therapeutische informatie over uw eigen medische situatie. Dit kan nooit ter vervanging dienen van een persoonlijk consult. De eventueel door de spreker genoemde medicijnen noemt hij op eigen verantwoordelijkheid. Leg vragen, klachten of symptomen tijdig voor aan uw behandelend arts. (Lees meer op http://www.wetenschapvoorpatienten.com)

Abonneer je op het kanaal Wetenschap voor Patiënten van de ME/cvs Vereniging om de nieuwste colleges te ontvangen of zie de uitzendplanning op de website van de ME/cvs Vereniging. 

Hou de uitzendplanning (cf. supra of zie onze kalender) in de gaten wanneer er chatmogelijkheid is om vragen te stellen. Vragen kunnen worden gemaild naar wvp@me-cvsvereniging.nl of twitter naar @MEcvsVereniging.


Transcript College 79: ME en de inflammatie (deel 1)

Webcollege van Dr. Neil Harrison, uitgezonden op 3 mei 2016

Algemene effecten van inflammatie op het lichaam

Inflammatie heeft een aantal verschillende effecten in het lichaam. Het kan roodheid veroorzaken rondom de plaats van infectie of inflammatie, en tegelijkertijd ook gevoeligheid. Als we in ons lichaam een infectie of inflammatie krijgen, dan merken we dat het rood en gevoelig wordt rondom die plek. Dat kan net zo goed gelden voor bijvoorbeeld spieren, als de inflammatie daar optreedt. Als een spier ontstoken raakt kan hij gevoelig worden bij aanraking en pijnlijk bij gebruik. Er treedt vaak ook functieverlies op. Als er inflammatie optreedt in een bepaald orgaan dan wordt het lastiger om dat orgaan te gebruiken. Bij spieren betekent dit bijvoorbeeld dat de spier zwakker wordt.

Algemene effecten van inflammatie op de hersenen en verband met vermoeidheid

Inflammatie heeft ook een nogal groot aantal verschillende effecten op de hersenen. Wellicht een van de meest voor de hand liggende effecten, die we heel lang kennen, is dat de lichaamstemperatuur stijgt als we een infectie krijgen. Dit wordt geregeld via een effect dat inflammatie heeft op de hersenen. De hypothalamus, het hersendeel dat de lichaams-temperatuur regelt, bespeurt inflammatie – de eiwitten die door het immuunsysteem worden geproduceerd – en stelt onze lichaamstemperatuur iets hoger in. Inflammatie heeft ook een aantal andere uitwerkingen op de hersenen. Zo zijn een verminderde eetlust en een verminderd dorstgevoel ook effecten die in zekere mate door de hersenen worden geregeld. Dus als we een ontsteking of inflammatie krijgen, zorgt dit ervoor dat onze eet- en drinkbehoefte afnemen. Maar inflammatie heeft ook een aantal andere, interessante effecten op ons gedrag. Als we een ontsteking krijgen, krijgen we bijvoorbeeld doorgaans ook last van een lichte stemmingsdaling of prikkelbaarheid. Tevens krijgen we last van dingen als vermoeidheid, concentratie- en aandachtsproblemen, en een iets slechter geheugen. Er zijn nog andere aspecten, inflammatie kan bijvoorbeeld ook ons sociaal gedrag belemmeren. We gaan onszelf meer isoleren als we een ontsteking of inflammatie krijgen, we hebben geen zin om sociaal te zijn, of om meer prikkelzoekend gedrag te vertonen. Deze symptomen vormen een cluster die bekend staat als ´ziektegedrag´. We krijgen hier allemaal mee te maken als we een infectie krijgen zoals griep.

Diverse reacties op inflammatie bij ME

Alweer een hele interessante vraag. Ik denk dat we hier op dit moment nog niet genoeg van weten en dat is dan ook iets waar we nu actief mee bezig zijn. De vraag is of iemand met ME anders reageert op een inflammatoire prikkel dan iemand zonder ME. Ik denk dat hier meerdere antwoorden op mogelijk zijn. Daar zijn we nu naar aan het kijken. Maar een ervan zou kunnen zijn dat ME-patiënten een agressievere inflammatoire respons geven op een inflammatoire prikkel in het bloed of de periferie. Het kan ook zijn dat hun reponsen precies dezelfde zijn als die van mensen zonder ME. Dan zou de vraag zijn of er een verschil is in de manier waarop hun hersenen die inflammatoire prikkel verwerken. Reageren hun hersenen bijvoorbeeld agressiever of sterker op de inflammatoire prikkel dan die van mensen zonder ME? Op het moment is dit een hele goede vraag. Het is iets waar we naar kijken. We hebben nu nog geen antwoord, maar hopelijk komt dat er in de komende paar jaar als we nu specifiek naar deze vraag gaan kijken.

Diverse effecten van inflammatie

Hebben alle infecties dezelfde effecten op het lichaam en de hersenen? Ook dit is een opkomend onderzoeksgebied. Als we kijken naar ons eigen onderzoek en dat van andere groepen, lijken er toch verschillen te bestaan in de manier waarop virale of bacteriële infecties, of modellen van deze verschillende typen infecties, de hersenen beïnvloeden. Het is nu nog niet duidelijk waarom dit zo is, maar het lijkt erop dat sommige eiwitten die worden geactiveerd door de verschillende typen infecties een iets andere uitwerking hebben op de hersenen. Dit is een onderwerp dat we momenteel serieus onderzoeken, of sommige hersendelen gevoeliger zijn voor bepaalde typen infectie of inflammatie vergeleken met andere.

Interferon

Wat is interferon? Interferon is een cytokine, een eiwit dat ons lichaam van nature zelf produceert als we een infectie krijgen, met name een virale infectie. Er zijn een aantal verschillende typen interferon, maar vooral interessant is interferon-alfa. Dit wordt ook therapeutisch gebruikt om patiënten met chronische hepatitis C te behandelen. In combinatie met andere medicijnen kan interferon-alfa een groot percentage chronische hepatitis C-patiënten genezen. Maar de keerzijde is dat het ook vrij ernstige cognitieve en humeurveranderingen teweegbrengt bij patiënten die het krijgen. En ongeveer een op de vier tot een op de drie patiënten die langdurig interferon alfa krijgt, ontwikkelt een depressie. Het is duidelijk dat we door het immuunsysteem te activeren met interferon, een depressie, ernstige vermoeidheid en een aantal cognitieve problemen kunnen opwekken bij voorheen gezonde personen. En net op dit punt is een andere interessante bijzonderheid dat van deze patiënten die chronisch werden behandeld met interferon, zelfs als ze genazen van hun hepatitis C, een deel van hen chronisch vermoeid bleef en ook cognitieve klachten hield, zelfs nadat de behandeling was afgelopen. Dit kan een geschikt model zijn om te gebruiken voor het bestuderen van de effecten van het activeren van het immuunsysteem op de lange termijn. Waarom blijven de symptomen van vermoeidheid en cognitieve beperkingen bestaan nadat de immuunactivatie is gestopt?

Bron: © ME/cvs Vereniging, www.me-cvsvereniging.nl


De volgende aflevering met Dr. Neil Harrison is gepland 17 mei en heeft als onderwerp “College 79: ME en inflammatie (deel 2)

Lees/Bekijk ook: 

Alle transcripten van voorgaande afleveringen zijn bij het betreffende college online te lezen of een PDF van alle colleges kunt u hieronder downloaden:

Deze transcripten werden door de © ME/cvs Vereniging beschikbaar gesteld, inclusief de vraag- en antwoordsessies indien er chatmogelijkheid was.

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
27
28
30
31
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
02 jun
02/06/2024    
14:00 - 19:00
Op 2 juni organiseert de familie van een lotgenote een benefietdag. Op dit tuinfeest is iedereen welkom! Je kan de hele namiddag vrij binnenlopen op [...]
03 jun
03/06/2024    
14:00 - 16:00
Welke oplossingen kan de politiek bieden voor problemen van mensen met PAIS? Dertien organisaties op het gebied van long-covid, chronische lyme, ME/CVS en Q-koorts (samen [...]
Events on 29/05/2024
Events on 03/06/2024
03 jun
3 jun 24
Den Haag
Geen Evenementen
Recente Links