Bron:

| 1955 x gelezen

Dinsdag 17 mei is de tachtigste uitzending van Wetenschap voor Patiënten op initiatief van de ME/cvs Vereniging met Dr. Neil Harrison te bekijken met als thema:

ME en inflammatie (deel 2)

In dit college (6:34) behandelt Dr. Harrison de volgende vragen/onderwerpen:

0.13 ME-patiënten & inflammatie: de verschillen

1.18 Tekenen van inflammatie in het bloed na een infectie

2.29 Bewijs van de effecten van inflammatie in de hersenen na een infectie

3.52 Bewijs van inflammatie in de hersenen bij ME

4.46 Microglia en hun functie

80. ME & inflammation, part 2 / ME & inflammatie, deel 2 – Dr Harrison

https://www.youtube.com/watch?v=BdkKWf13huM 

Disclaimer: Deze video bevat geen diagnostische of therapeutische informatie over uw eigen medische situatie. Dit kan nooit ter vervanging dienen van een persoonlijk consult. De eventueel door de spreker genoemde medicijnen noemt hij op eigen verantwoordelijkheid. Leg vragen, klachten of symptomen tijdig voor aan uw behandelend arts. (Lees meer op http://www.wetenschapvoorpatienten.com)

Abonneer je op het kanaal Wetenschap voor Patiënten van de ME/cvs Vereniging om de nieuwste colleges te ontvangen of zie de uitzendplanning op de website van de ME/cvs Vereniging. 

Hou de uitzendplanning (cf. supra of zie onze kalender) in de gaten wanneer er chatmogelijkheid is om vragen te stellen. Vragen kunnen worden gemaild naar wvp@me-cvsvereniging.nl of twitter naar @MEcvsVereniging.


Transcript College 80: ME en inflammatie (deel 2)

Webcollege van Dr. Neil Harrison, uitgezonden op 17 mei 2016

ME-patiënten & inflammatie: de verschillen

Er is al veel onderzoek gedaan naar het inflammatoire profiel of het immuunprofiel van ME-patiënten. Het beeld dat nu ontstaat is dat er bepaalde veranderingen kunnen optreden in de immuunactiviteit. Zo is bij ME-patiënten een verminderde functie van de natural killer-cellen waargenomen. Ook zijn er aanwijzingen dat andere cellen, zoals T-cellen, bij ME-patiënten een veranderde activiteit hebben. Maar al met al lijkt er geen overtuigend bewijs te zijn dat inflammatoire cytokines bij ME-patiënten zijn verhoogd. En dat zorgt in de literatuur tot nu toe wel voor verwarring. Waarom zijn de inflammatoire cytokines bij ME-patiënten niet voortdurend verhoogd?

Tekenen van inflammatie in het bloed na een infectie

En na een natuurlijke infectie? Zijn er tekenen van verhoogde inflammatie in het bloed na een natuurlijke infectie? Ook het antwoord hierop is heel interessant, en komt weer van de kant van Andrew Lloyd in Sydney, Australië. Hij heeft aangetoond dat mensen die een natuurlijke infectie hebben zoals Pfeiffer – of een andere virus of bacterie – in het begin de inflammatoire respons geven die we verwachten. Maar na een paar weken of maanden zijn de tekenen van inflammatie in het bloed weer terug naar normaal. Wat interessant is, is dat het inflammatieniveau zelfs weer normaal wordt bij mensen die last blijven houden van chronische vermoeidheid, cognitieve beperkingen en een reeks van andere klachten zoals hoofdpijn. Het lijkt er dus op dat deze symptomen kunnen blijven bestaan na een infectie, zelfs als de inflammatie of de tekenen van inflammatie in het bloed weer verdwenen zijn.

Bewijs van de effecten van inflammatie in de hersenen na een infectie

Alweer een hele interessante vraag. Wat gebeurt er in de hersenen van mensen die een natuurlijke infectie hebben gehad? Zijn er tekenen van verhoogde inflammatie in hun hersenen na de infectie? Helaas weten we het antwoord op dit moment niet. Maar wat we wel weten, en wat heel recent is aangetoond, is dat je als je een voorheen gezond persoon een ontsteking geeft, je een toegenomen activiteit ziet van de immuuncellen in de hersenen, de microglia, binnen drie tot vier uur na de acute inflammatiefase. We weten niet hoe lang dit activatieniveau hoog blijft, maar het zou kunnen dat mensen die chronische klachten houden na een infectie een verhoogd inflammatieniveau in hun hersenen hebben na deze inflammatoire prikkel. Ander bewijs dat ik interessant vind zijn onderzoeksresultaten van ME-patiënten waaruit blijkt dat zij een verhoogde activatie van de microglia hebben in hun hersenen. Dit zou kunnen betekenen dat dit na een chronische infectie te verwachten valt.

Bewijs van inflammatie in de hersenen bij ME

Zijn er tekenen van herseninflammatie bij ME? Tot voor kort zou dit een lastige vraag zijn geweest om te beantwoorden. Maar vorig jaar heeft een Japanse groep onderzoek gedaan met een PET-scan. Dat is een scan waarbij met een marker de activatie van de immuuncellen in de hersenen, de microglia, in beeld wordt gebracht. Deze groep heeft aangetoond dat er bij ME-patiënten een verhoogde activatie van deze immuuncellen op kan treden. Ik vind dit boeiend onderzoek, maar we moeten wel bedenken dat dit slechts een hele kleine groep patiënten betrof. Er zijn maar negen ME-patiënten onderzocht. Dus hier moet echt nog verder onderzoek naar worden gedaan.

Microglia en hun functie

Wat zijn microgliacellen? Microglia zijn de belangrijkste immuuncellen in de hersenen. Het zijn opmerkelijke cellen omdat ze qua uiterlijk nogal verschillen van macrofagen, hun equivalente cel in het bloed. Deze cellen in de hersenen werden tot voor kort vooral beschouwd als opruimers van hersenschade. Er werd gedacht dat hun belangrijkste rol als er cellen in de hersenen afsterven, was om het afval dat ontstaat te helpen opruimen. Maar in de laatste vijf tot tien jaar is het steeds duidelijker geworden dat deze microgliacellen waarschijnlijk veel meer interessante functies hebben, zelfs in gezonde hersenen. Er zijn gegevens die erop wijzen dat de microglia een rol spelen bij de ontwikkeling van de hersenen, hoe neuronen verbindingen met elkaar veranderen, een proces dat we dendritische eliminatie noemen. En ook een rol spelen bij hoe we dingen leren. Op dit moment komt er steeds meer bewijs dat deze immuuncellen in de hersenen waarschijnlijk een belangrijke rol spelen, zelfs in gezonde hersenen, en bij geheugenfuncties en leerprocessen. Dit onderzoeksgebied ontwikkelt zich snel, en onderzoekt hoe breed de functies van die cellen eigenlijk zijn.

Bron: © ME/cvs Vereniging, www.me-cvsvereniging.nl


De volgende aflevering met Dr. Neil Harrison is gepland 31 mei en heeft als onderwerp “College 81: ME en diagnose

Lees/Bekijk ook: 

Alle transcripten van voorgaande afleveringen zijn bij het betreffende college online te lezen of een PDF van alle colleges kunt u hieronder downloaden:

Deze transcripten werden door de © ME/cvs Vereniging beschikbaar gesteld, inclusief de vraag- en antwoordsessies indien er chatmogelijkheid was.

Geef een antwoord

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Geen Evenementen
Recente Links