Bron:

| 5104 x gelezen

Jenny Horner, MEAction, 7 december 2015

Patiënten die langdurig ziek zijn, vertonen bewijs van gedownreguleerd immuunsysteem

Landi et al. (2015) Reductions in circulating levels of IL-16, IL-7 and VEGF-A in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome

(vert. Vermindering van circulerende niveaus van IL-16, IL-7 en VEGR-A bij ME/CVS)

Reductions in circulating levels of IL-16, IL-7 and VEGF-A in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome

Wat hield de studie in?

Onderzoekers maakten gebruik van 100 bloedmonsters uit de Solve ME/CVS Biobank van langdurig zieke patiënten van artsen met expertise, die voldeden aan de Fukuda en/of de Canadese Consensus casusdefinities. Deze bloedmonsters werden via een geblindeerde methode vergeleken met 79 gezonde controlestalen van mensen die waren gematcht op basis van criteria zoals leeftijd, geslacht, locatie, ras en BMI. Zij deden metingen van 34 plasmacytokinen, chemokinen en groeifactoren. De analyse bevatte vergelijkingen van de medianen van de ME/CVS-groep en controles, clusteranalyse, evenals technieken die er op gericht zijn om een model te creëren dat in staat is ME-patiënten te kunnen voorspellen.

Wat waren de resultaten?

Er werden drie clusters gevonden. De clusters van Interleukine-16 (IL-16), IL-7 en VEGF-A waren zowel significant gedownreguleerd als sterk gecorreleerd met elkaar. Dit lijkt de meeste interessante bevinding te zijn.

Van de 34 metingen hadden er slechts 5 gedaalde niveaus bij ME/CVS-patiënten in vergelijking met gezonde controles, in die mate dat het onwaarschijnlijk is dat dit een toevalstreffer is. Dit waren IL-16, IL-7, VEGF-A, CXCL9, CX3CL1. De analyt CCL24 was significant verhoogd.

Het patroon bij ME/CVS was uniek in vergelijking met patiënten die verschillende levergerelateerde vermoeidheidsstoornissen hadden en gezonde controles.

Pogingen om een voorspellend model te creëren uit de resultaten hadden echter een lage gevoeligheid (41-46%), hetgeen mogelijk te maken kan hebben met de onderliggende diversiteit bij ME/CVS.

Wat betekent dit allemaal?

Cytokinen: Er zijn veel verschillende cytokinen en ze zijn complex om te begrijpen. De snelste verklaring is dat zij boodschappermoleculen zijn die informatie doorgeven in het lichaam. Op deze manier lijken ze een beetje op hormonen, maar zij communiceren in de regel als reactie op iets van buitenaf en leiden tot inflammatoire of immuunreacties. Wanneer je studies over cytokinen leest, is het belangrijk om te onthouden dat het met zoveel cytokinen gebruikelijk is om een bepaald patroon te vinden, en de resultaten kunnen snel veranderen bij individuen. In een kleinere steekproef dan deze, zou het al de algehele resultaten kunnen veranderen als slechts een paar mensen aan het vechten waren tegen een verkoudheid.

Il-16: dit is een pro-inflammatoire cytokine en de vermindering die te zien was, kan wijzen op immuundeficiëntie. In studies met muizen is een laag IL-16 gecorreleerd met verminderde ontwikkeling van B-cellen. De meeste studies naar ziekte bij mensen lijken verhogingen te laten zien van IL-16, geen vermindering (astma, reumatoïde artritis, lupus, MS). De andere aandoening die een vermindering laat zien, is HIV, en IL-16 zou de HIV-1-replicatie kunnen onderdrukken (Indinavir dat gebruikt wordt bij HIV-patiënten, verhoogt het circulerend IL-16). IL-16 heeft een ontwikkelende rol in het menselijke immuunsysteem. Het houdt ook verband met de ontwikkeling van neuronen en zou verantwoordelijk kunnen zijn voor symptomen van hersenmist (brain fog).

IL-7: Dit interleukine is onvervangbaar voor de productie en overleving van immuuncellen (T-cellen, B-cellen, NK-cellen). Verlaagd IL-7 kan de immuunrespons aantasten. Het wordt in verband gebracht met cognitieve achteruitgang bij het ouder worden en kan het proces van ouder worden imiteren als IL-7 als het vroegtijdig verminderd is.

VEGF-A: stimuleert de groei van nieuwe bloedvaten en groei van spieren. Het zou enig verband kunnen hebben met postexertionele malaise omdat het verhoogd is na inspanning. Het is ook een neuroprotector in de perifere en centrale zenuwstelsels.

Waren er problemen?

Alle studies hebben beperkingen. Dit lijkt de eerste studie te zijn die algoritmen beschrijft met gedefinieerde gevoeligheden en specificaties in het voorspellen van ME/CVS-patiënten, dus ondanks dat de gevoeligheid nogal laag was, zou dit iets bruikbaars kunnen zijn om gevolg aan te geven.

Deze studie vergeleek ME/CVS-resultaten met die van gezonde controles en patiënten met verschillende chronische leverziekten en verklaarde dat het ME/CVS-patroon uniek was. Leverziekte lijkt echter heel specifiek te zijn, in vergelijking met de vele aandoeningen die overlappende symptomen hebben met ME/CVS, en verdere vergelijking is noodzakelijk met verschillende ziekten.

De paper noemt het belang voor de diagnose. Deze studie maakt echter gebruik van langdurig zieke patiënten en de studie van Hornig et al. (2015) toonde aan dat patiënten die pas kort ziek zijn een geüpreguleerd (overgeactiveerd) immuunsysteem hebben, dat verschilt van het gedownreguleerde (ondergeactiveerde) patroon dat bij langdurig zieken te zien was in die studie en in deze. Om een bruikbare diagnostische test te zijn, zou deze hopelijk worden gebruikt voordat iemand 3 jaar ziek was.

Is het belangrijk?

Het kan van belang zijn om een relevantie van IL-16 bij ME/CVS te ontdekken. Het is de eerste studie die dit meet en het kan een component zijn van een biomarker voor ME/CVS.

Deze studie houdt verband met die van Hornig et al. (2015) die verschillende immuunhandtekeningen vond bij patiënten die kortdurend en langdurig ziek waren. De algemene trend van gedownreguleerde immuunrespons in langdurige ME/CVS komt terug, maar de specificaties zijn niet allemaal hetzelfde. Een aantal metingen in die studie waren niet aanwezig in deze, en er zijn een aantal metingen in beide studies met verschillende resultaten.

Vermindering van circulerend IL-7 en VEGF-A zijn in eerdere studies gevonden, dus dit voegt gewicht toe aan hun relevantie bij ME/CVS.

© ME Action. Vertaling Meintje, redactie ME-gids.


Vermindering in circulerende niveaus van IL-16, IL-7 en VEGF-A bij ME/CVS

Abdolamir Landi, David Broadhurst, Suzanne D. Vernonc, D. Lorne J. Tyrrella, Michael Houghton.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043466615301071

Highlights

  • Abnormaal cytokine/chemokineprofiel bij ME/CVS gekoppeld aan klinische symptomen
  • Een cluster van IL-16, IL-7 en VEGF-A dat mogelijk neuro-inflammatie suggereert als het pathogenetisch mechanisme in ME/CVS
  • Potentiële diagnostische biomakers bewezen door vigoureuze mathematische/statistiche analyse.

Samenvatting

Onlangs werden er verschillen gerapporteerd in de niveaus van verschillende chemokinen en cytokinen bij patiënten met myalgische encefalomyelitis / chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) in vergelijking met controles. Bovendien verschilde het analytisch profiel tussen chronische ME/CVS-patiënten die lange tijd ziek waren ten opzichte van patiënten die minder dan drie jaar ziek waren.

In de huidige studie hebben wij de plasmaniveaus van 34 cytokinen, chemokinen en groeifactoren in 100 chronische ME/CVS-patiënten gemeten die lang ziek waren en in 79 volgens geslacht en leeftijd gematchte controles.

We hebben zeer significiante verminderingen in de concentratie van circulerende interleukine (IL)-16, IL-17 en vasculaire endotheliale groeifactor A (VEGF-A) waargenomen bij ME/CVS-patiënten. Alle drie deze biomarkers waren significant gecorreleerd in een multivariate clusteranalyse. Bovendien stelden we significante verminderingen vast in de concentraties van fractalkine (CX3CL1) en monokine-geïnduceerd-door-IFN-γ (MIG; CXCL9) samen met een toename in de concentraties van eotaxine 2 (CCL24) bij ME/CVS-patiënten.

Onze gegevens herhalen eerdere gegevens van een andere Amerikaanse ME/CVS-cohort waarin circulerende niveaus van IL-7 verminderd waren. Ook werd een verminderd niveau van VEGF-A al eerder gerapporteerd in sera van patiënten met Golfoorlogsyndroom evenals in stalen met cerebrospinaal vocht van een andere cohort van Amerikaanse ME/CVS-patiënten.

Voor zover ons bekend, zijn wij de eersten om de niveaus van IL-16 bij ME/CVS-patiënten te testen. In combinatie met vorige data, suggereert ons werk dat de geclusterde vermindering van IL-7, IL-16 en VEGF-A fysiologische relevantie kan hebben voor de ziekte ME/CVS. Dit profiel is ME/CVS-specifiek aangezien de meting van dezelfde analyten die aanwezig zijn in chronische infectieuze en auto-immune leverziekten, waar aanhoudende vermoeidheid een belangrijk symptoom is, er niet in slaagden om dezelfde veranderingen aan te tonen. Verdere studies van andere cohorten met ME/CVS en overlappende ziekten zijn in de toekomst gerechtvaardigd.

Hoe citeren?

Abdolamir Landi A, Broadhurst D, Vernon SD, D. Tyrrell LJ, Houghton M (2015) Reductions in circulating levels of IL-16, IL-7 and VEGF-A in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Cytokine, 78: 27-36. doi:10.1016/j.cyto.2015.11.018

[ PDF (1685 K)]

© Cytokine, Elsevier. Vertaling ME-gids.

Lees ook:

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
27
28
30
31
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
02 jun
02/06/2024    
14:00 - 19:00
Op 2 juni organiseert de familie van een lotgenote een benefietdag. Op dit tuinfeest is iedereen welkom! Je kan de hele namiddag vrij binnenlopen op [...]
03 jun
03/06/2024    
14:00 - 16:00
Welke oplossingen kan de politiek bieden voor problemen van mensen met PAIS? Dertien organisaties op het gebied van long-covid, chronische lyme, ME/CVS en Q-koorts (samen [...]
Events on 29/05/2024
Events on 03/06/2024
03 jun
3 jun 24
Den Haag
Geen Evenementen
Recente Links