Bron:

| 9544 x gelezen

James C Coyne, Quick Thoughts, 17 september 2016

Op één van de laatste dagen in functie voor zijn pensioen waarschuwde Dr. Jos van der Meer, [voormalig, n.v.d.r.] vicevoorzitter van de Koninlijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, voor de imagoschade die wetenschappers kunnen lijden als ze hun data delen buiten hun naaste collegakring.

Dr. van der Meer maakte zijn opmerkingen in een interview van het Nederlandse dagblad de Volkskrant:

“Zet je alles op internet, dan is er altijd iemand die iets ontdekt. Je vindt in iedere studie wel een foutje, in deze vast ook. Het zal gaan om details en ik voorspel je dat die dan worden uitvergroot, om zo de hele studie naar de vuilnisbelt te verwijzen.” Over het beschikbaar stellen van gegevens uit klinische onderzoeken is veel te doen, weet Van der Meer. “Er is een breedgedragen mening dat daaraan voorwaarden mogen worden verbonden.” Van der Meer zegt dat de onderzoeksleiders de afgelopen jaren op verzoek wel degelijk gegevens hebben gedeeld met collega’s. “Maar om nu alle data aan je vijanden te geven.” Vijanden? “Ja, er zijn mensen die er kennelijk belang bij hebben om dit een slechte studie te vinden. Het is een persoonlijke vete aan het worden, tegen twee wetenschappers van naam.” Psychiaters Sir Simon Wessely en Peter White zijn het gezicht geworden van de verkeerde afslag die de wetenschap volgens patiënten heeft genomen. “En dat is eigenlijk vreemd”, zegt Van der Meer, “want naar het effect van gedragstherapie is veel vaker onderzoek gedaan, en de conclusies waren eensluidend”. Zijn eigen onderzoeksgroep in het Nijmeegse Radboudumc vond een paar jaar voor de Britse studie ook een positief effect van gedragstherapie. “Dat die behandeling werkt, wil ook helemaal niet zeggen dat de ziekte dús tussen de oren zit”, benadrukt Van der Meer. “Kennelijk zit er een instelfout in je brein en die kun je terugdraaien door met die behandeling aan de slag te gaan.”

Bron: De Volkskrant, 6 september 2016. Auteur: Ellen de Visser

Dr. Van der Meers mening over routinematig delen van data staat haaks op die van de Nederlandse overheid en wetenschappelijke gemeenschap. Zoals bijna overal ter wereld hebben de Nederlanders de noodzaak van datadelen omarmd zodat onderzoek ten volle benut kan worden door wetenschappers en het publiek dat wetenschap financiert.

Zijn opmerkingen kwamen op het juiste moment om op de valreep steun te verlenen aan zijn oude vriend en bondgenoot Peter White in het VK. White is één van de PACE-onderzoekers die geconfronteerd werden met een bevel van het lager gerechtshof in het VK om de data van de controversiële PACE-studie vrij te geven. De bekritiseerde studie beoordeelde oefentherapie (GET, n.v.d.r.) en cognitieve gedragstherapie (CGT) voor chronisch vermoeidheidssyndroom.

“Ik ben ervan overtuigd dat de onderzoekers niet hebben gefoezeld.” Jos van der Meer

Bron: De Volkskrant, 6 september 2016.

Blijkbaar was Dr. Van der Meer er niet van op de hoogte dat Peter Whites co-onderzoeker Michael Sharpe de resultaten van de PACE-studie net onthuld had, en dat die een stuk slechter waren als ze beoordeeld werden met de oorspronkelijk aangegeven quotering van primaire uitkomstvariabelen. De onvoorziene onthulling toonde de nood aan om de PACE-data te delen voor onafhankelijke herevaluatie, vooral gezien het belang dat eraan gegeven is op klinisch vlak en op vlak van volksgezondheid.

Dr. Van der Meer maakt ook van de gelegenheid gebruik om een draai te geven aan de interpretatie van CGT-onderzoek waarvan hij een senior auteur was.

Prins, J. B., Bleijenberg, G., Bazelmans, E., Elving, L. D., de Boo, T. M., Severens, J. L., van der Wilt, G.J., Spinhoven, P. & Van der Meer, J. W. (2001). Cognitive behaviour therapy for chronic fatigue syndrome: a multicentre randomised controlled trial. [Cognitieve gedragstherapie voor chronisch vermoeidheidssyndroom: een multicentrisch gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, n.v.d.r.] The Lancet, 357(9259), 841-847.

Hij vermeldde niet dat tien jaar later de vrijgave van de objectieve prestatiegegevens van zijn studie onthulden dat CGT objectieve prestatiegegevens niet verbeterde . Kijk hier voor commentaar door Tom Kindlon in PubMeds Commons. Enkel subjectieve zelfgerapporteerde gegevens toonden enige verbetering aan, maar die zijn erg gevoelig aan ongecontroleerde niet-specifieke invloeden in een niet-geblindeerde studie. Als deze data vroeger beschikbaar waren geweest voor onafhankelijke onderzoekers, had de forse verdraaiing door de oorspronkelijke onderzoekers tenietgedaan kunnen worden.

Dr. Van der Meer heeft ook beweerd dat CGT prefrontaal corticaal hersenvolume herstelt bij patiënten met chronisch vermoeidheid[ssyndroom; n.v.d.r.].

De Lange, F. P., Koers, A., Kalkman, J. S., Bleijenberg, G., Hagoort, P., Van der Meer, J. W., & Toni, I. (2008). Increase in prefrontal cortical volume following cognitive behavioural therapy in patients with chronic fatigue syndrome. [Verhoging van prefrontaal corticaal volume na cognitieve gedragstherapie bij patiënten met chronisch vermoeidheidssyndroom, n.v.d.r.] Brain, 131(8), 2172-2180.

De ongecontroleerde, vreselijk zwakke studie kreeg vernietigende kritiek [1, 2]. Ik zou durven stellen dat deze resultaten niet gerepliceerd zouden worden in een afdoende sterke, beter opgestelde, vooraf geregistreerde en transparant gerapporteerde studie.

Dr. Van der Meer hing ook een verkeerd beeld op van de evaluaties van CGT voor chronisch vermoeidheidssyndroom die uitgevoerd werden door mensen die niet rechtstreeks verbonden waren aan de studies en de belangenconflicten van de oorspronkelijke onderzoekers niet deelden. In tegenspraak met zijn bewering van eensluidend positieve resultaten concludeert de in juli 2016 geactualiseerde beoordeling door het Amerikaanse Agentschap voor Gezondheidsonderzoek en -kwaliteit dat er “lage bewijskracht is dat CGT vermoeidheid verbetert” en “lage bewijskracht dat levenskwaliteit niet beïnvloed wordt door CGT”.

Als het echte fossiel dat hij is, zal Dr. Van der Meer vanaf zijn pensioen permanent tentoongesteld worden naast de insecten in barnsteen in het Naturalis Biodiversity Center in Leiden.

“Chronisch vermoeiden op zoek naar erkenning”. Hier is een link naar het eigenlijke artikel.

© Quick Thoughts. Vertaling Abby, redactie Zuiderzon, ME-gids.


Lees ook

 

6 reacties

 1. Prof. Van der Meer waarschuwt voor delen van data met “je vijanden” dd. 18-9-2016
  Kijk eens wat Van der Meer in het boek GEBROKEN LEVEN laat noteren! Hijzelf heeft aan Kees Kooman (=nagevraagd) de tekst geautoriseerd. Hij zegt in het boek: Minister Els Borst had geld vrijgemaakt voor psychisch EN fysisch onderzoek naar ME/CVS. Minister Hogervorst heeft de bestemming van dit geld gewijzigd in “alleen bestemd voor psychisch onderzoek”. Professor van der Meer is akkoord gegaan met deze bestemmingswijziging, TERWIJL hij op wetenschappelijke gronden NEE had moeten zeggen! Sterker nog, professor Van der Meer is helemaal niet geschoold in Psychologisch onderzoek! EN toch psychologisch onderzoeke doen? En toch Bleijenberg promoten en titeltje bezorgen? En Bleijenberg daarna professor door het psychologisch onderzoek naar ME, gepromoot door Van der Meer? Mijns inziens is hier duidelijk sprake van DUBBELE wetenschapsfraude! Dat moet toch eens duidelijk geschreven worden! Dit lijkt verdacht veel op Diederik Stapel met Roos Vonk!

 2. Quote roriclipper:

  “Hij zegt in het boek: Minister Els Borst had geld vrijgemaakt voor psychisch EN fysisch onderzoek naar ME/CVS. Minister Hogervorst heeft de bestemming van dit geld gewijzigd in “alleen bestemd voor psychisch onderzoek”. Professor van der Meer is akkoord gegaan met deze bestemmingswijziging,”

   
  Van der Meer was degene die het verhaal CVS-CGT in Nederland heeft gebracht. Was hij daarmee niet degene die veroorzaakt heeft dat Hoogervorst dit gewijzigd heeft? Tuurlijk ging-ie akkoord.

 3. Quote Asje:
  Van der Meer was degene die het verhaal CVS-CGT in Nederland heeft gebracht. Was hij daarmee niet degene die veroorzaakt heeft dat Hoogervorst dit gewijzigd heeft? Tuurlijk ging-ie akkoord.

  Of Van der Meer de oorzaak was dat Hoogervorst het onderzoeksgebied voor de helft heeft beperkt, kan ik niet achterhalen. Kees Kooman heeft de interviews afgenomen en op papier gezet. Kees Kooman kan misschien het antwoord daarop geven.

  Een uroloog deelde mee in 1993 dat ik maar een goede psychiater moest raadplegen omdat hij mijn te heftige pijnen in alle ingewanden/spieren/gewrichten/uitputting fysiek niet kon verklaren. Vervolgens ben ik nar het GLIAGG gegaan in 1993 en raadde mij aan overal in ons huis positieve briefjes op te hangen – een vorm van CGT.
  Hoezo dan je bewering dat Van der Meer CGT in Nederland heeft geïntroduceerd? Dit vond plaats VER voor het fraude-onderzoek van Van der Meer/Bleijenberg. Voor zover ik mij herinner heeft ook de Steungroep ME+AO deze vorm van “hulpverlening” in 1994 al afgewezen in het kader van “hulp bij keuringen”.

  In ieder geval hebben Van der Meer en Hoogervorst m.i. SAMENGESPANNEN en daarmee samen wetenschapsfraude gepleegd. Het blijft ook een raadsel waarom Hoogervorst een psychologisch onderzoek naar ME/CVS financiert terwijl Van der Meer een internist (= alleen lichamelijk onderzoek) is.

 4. Quote roriclipper

  “Of Van der Meer de oorzaak was dat Hoogervorst het onderzoeksgebied voor de helft heeft beperkt, kan ik niet achterhalen. Kees Kooman heeft de interviews afgenomen en op papier gezet. Kees Kooman kan misschien het antwoord daarop geven.”

  Dat valt niet te achterhalen uit een interviewtje met Van der Meer (hij zal daar echt niet open over zijn zoals we weten); het is een deel van onze geschiedenis.

  Van der Meer begon zich al in 1989 te verdiepen in ME-onderzoek tot dan toe, hij wist dus dat het serieus was. Maar hij  had het over CVS/chronische vermoeidheid ipv ME en introduceerde de echte CVS/GET-behandeling voor ‘CVS’. Dat vond veel ingang en de ME/CVS-stichting ging er zelfs wèl in mee, waardoor het de slechte politiek heel erg gemakkelijk gemaakt werd – de patiëntenorganisatie zelf zegt ook dat het kan helpen –  dat heeft onze zaak ernstig verzwakt.  

  Als je niet geloofd wordt met een ziekte of welk ander iets ook wil men natuurlijk psychisch behandelen (heb ik net als jij meegemaakt), maar dat is nog geen CGT/GET-programma speciaal voor ‘CVS’. Er is op zich trouwens ook niets mis met CGT, zolang het voor de juiste zaken gebruikt wordt.

  Een minister heeft geen functie in de wetenschap, wetenschapsfraude gebeurt door onderzoekers in de wetenschap. Ze zullen wel samengespannen hebben.

 5. Dat valt niet te achterhalen uit een interviewtje met Van der Meer
  Enkele korte reacties.

  1. Bij het afnemen van ieder interview worden uitspraken gedaan die klater worden teruggenomen. Daarnaast worden er vaak ook uitspraken in vertrouwen of als achtergrondinfo verstrekt die niet gepubliceerd mogen worden.
  2. Alle mensen die een beleidsbepalende/financieel-bepalende functie bekleden kunnen frauderen door het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek (enge definitie) te beïnvloeden of te sturen. Hoogervorst heeft bepaald dat alleen psychologisch onderzoek mocht worden verricht, hetgeen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek onmogelijk maakt. Let op: dit heeft dus niets te maken met maatschappelijke ontwikkelingen/omstandigheden.
  3. Het is niet voor niets dat de ME-CVS-vereniging is ontstaan.

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
27
28
30
31
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
02 jun
02/06/2024    
14:00 - 19:00
Op 2 juni organiseert de familie van een lotgenote een benefietdag. Op dit tuinfeest is iedereen welkom! Je kan de hele namiddag vrij binnenlopen op [...]
03 jun
03/06/2024    
14:00 - 16:00
Welke oplossingen kan de politiek bieden voor problemen van mensen met PAIS? Dertien organisaties op het gebied van long-covid, chronische lyme, ME/CVS en Q-koorts (samen [...]
Events on 29/05/2024
Events on 03/06/2024
03 jun
3 jun 24
Den Haag
Geen Evenementen
Recente Links