Bron:

| 8331 x gelezen

David Tuller, DrPH, Virology Blog, 10 mei 2017

Ze zeiden het niet letterlijk, natuurlijk. Het was allemaal erg beleefd. Maar daar kwam het wel op neer.

Het ging ongeveer zo. Op maandag postte ik een open brief aan de leden van de raad van bestuur van het CFS/ME Research Collaborative. De brief ging over de valse beschuldiging van laster die de vicevoorzitter van het CMRC, Esther Crawley, over mij verspreidde tijdens een conferentie voor nierspecialisten twee weken geleden. Aangezien de aantijgingen betrekking hadden op een blogpost die ik schreef voor Virology Blog, betrof de aantijging van laster bij uitbreiding ook Dr. Racaniello, die deze website beheert.

Ik stuurde een link naar de open brief naar Stephen Holgate, voorzitter van het CMRC, en naar andere leden van de raad van bestuur van het collectief. Dr. Holgate steunt openlijk het werk van Dr. Crawley: hij verscheen samen met haar op een persconferentie georganiseerd door het Science Media Centre om reclame te maken voor haar nieuwste project, FITNET-NHS, een onderzoek over online cognitieve gedragstherapie voor adolescenten met ME/CVS. (Ik schreef over dit gebrekkige studievoorstel in de zogezegd lasterlijke blog die Dr. Crawley op het scherm projecteerde tijdens haar beruchte presentatie voor de British Renal Society (Britse vereniging van nierspecialisten, n.v.d.r.). In die post gaf ik kritiek op Dr. Holgate, omdat hij Dr. Crawleys onderzoek steunt, en dit terwijl ze de neiging heeft om ‘chronische vermoeidheid’ over één kam te scheren met ‘chronisch vermoeidheidssyndroom’).

Ik kreeg geen reactie nadat ik de link naar de open brief had doorgemaild. Desondanks kreeg Dr. Racaniello een cryptisch antwoord van Dr. Holgate, blijkbaar per vergissing. Het verscheen in zijn postvak kort nadat ik mijn e-mail over de open brief naar Dr. Holgate en de andere raadsleden van het CMRC had verstuurd. Na ontvangst van mijn e-mail stuurde Dr. Holgate het volgende bericht naar de leden van de raad van bestuur van het CMRC:

Vrienden, ik hoop dat u het niet nodig acht hierop te antwoorden.

Met vriendelijke groeten,

Stephen

Ik had Dr. Racaniello in mijn oorspronkelijke bericht in CC gezet; ik veronderstel dat hij daarom een kopie van Dr. Holgates e-mail ontving. Ik schreef naar Dr. Holgate met de vraag of hij de e-mail per vergissing naar Dr. Racaniello gestuurd had, of dat het een onrechtstreekse manier was om ons te laten weten dat het CMRC zich in stilte zou blijven hullen. Ik hoorde snel iets terug van Dr. Holgate. Hij legde uit dat de vragen die ik stelde ‘niet de zaken zijn’ van het collectief, dat per slot van rekening toch een groep ‘vrijwilligers’ is die geen ‘officieel standpunt’ inneemt. Hij zei dat ik mijn bezwaren moest voorleggen ‘via een andere weg’.

Dus dat is de reactie van de voorzitter van het CMRC op het nieuws dat zijn vicevoorzitter twee andere academici vals beschuldigt van laster tijdens een professionele bijeenkomst, waar ze blijkbaar ook medische beroepsbeoefenaars adviseerde over hoe je de wettelijke verplichtingen omtrent vrijheid van informatie het best omzeilt. Dr. Holgate vindt blijkbaar dat dit niks te maken heeft met het CMRC zelf, omdat het slechts een groep ‘vrijwilligers’ is die geen ‘officieel standpunt inneemt’. (Wat betekent dat eigenlijk? ‘Officieel standpunt’ tegenover wie? Het CMRC heeft voldoende ‘officieel standpunt’ om conferenties te organiseren, verklaringen af te leggen en een raad van bestuur te hebben, waarin een vicevoorzitter zetelt die valselijke beschuldigingen van laster maakt en een voorzitter die dat geen probleem vindt.)

Haar smadelijke lasteraantijgingen terzijde, lijkt Dr. Crawley van mening dat het indienen van een verzoek om informatie in verband met ME/CVS op hetzelfde neerkomt als een pestcampagne. En ze blijft dit belachelijke betoog voeren, alhoewel de rechtbank van eerste aanleg vorig jaar in haar uitspraak i.v.m. een van die aanvragen deze aantijgingen stellig verwierp. Met alle respect voor het feit dat Dr. Holgate ons verzekerde dat de aanpak van Dr. Crawley niets te maken heeft met het CMRC, toch wordt de leidersrol van Dr. Crawley binnen de groep sterk gepromoot. Het is normaal dat buitenstaanders veronderstellen dat ze spreekt voor velen of de meesten van de andere raadsleden, vooral als ze praat over onderzoek naar ME/CVS.

In tegenstelling tot Dr. Crawley is de rest van de wetenschappelijke wereld flink op weg richting vrije gegevenstoegang. Hoewel Dr. Holgate denkt dat het CMRC geen mening heeft over Dr. Crawleys laatste optreden, zouden andere raadsleden zeker hun stem moeten laten horen als ze het niet eens zijn met de mening van de vicevoorzitter, nl. dat een verzoek om informatie gelijk zou staan aan pesterij. En als ze van mening zijn dat Dr. Crawley beter geen valse beschuldigingen van laster zou verspreiden tegen diegenen die legitieme en nog steeds onbeantwoorde vragen opwerpen, zouden ze zich ook daarover moeten uitspreken.

Het is moeilijk te begrijpen waarom Dr. Holgate en de raad van bestuur van het CMRC denken dat het grote publiek of de geldschieters een onderzoekscollectief zouden moeten steunen wiens viceleider critici valselijk beticht van laster en er openlijk voor pleit studieresultaten af te schermen van controle. Ik hoop in elk geval dat Dr. Holgate en zijn collega’s in de toekomst een manier vinden om hun huidige niet-antwoord te verbeteren.

© David Tuller voor Virology Blog. Vertaling Abby, redactie Zuiderzon, ME-gids.


Lees ook

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
27
28
30
31
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
02 jun
02/06/2024    
14:00 - 19:00
Op 2 juni organiseert de familie van een lotgenote een benefietdag. Op dit tuinfeest is iedereen welkom! Je kan de hele namiddag vrij binnenlopen op [...]
03 jun
03/06/2024    
14:00 - 16:00
Welke oplossingen kan de politiek bieden voor problemen van mensen met PAIS? Dertien organisaties op het gebied van long-covid, chronische lyme, ME/CVS en Q-koorts (samen [...]
Events on 29/05/2024
Events on 03/06/2024
03 jun
3 jun 24
Den Haag
Geen Evenementen
Recente Links