Bron:

| 5577 x gelezen

David Tuller, DrPH, 14 juni 2017

Vanochtend (14.6.17) e-mailde ik volgende brief naar Sue Paterson, Hoofd van de Juridische Dienst en Adjunct-Secretaris van de University of Bristol, als verzet tegen de beschuldiging van Esther Crawley dat ik haar belasterd zou hebben door te bloggen over haar werk. Ik zette het kantoor van de vicerector, Professor Hugh Brady, in cc.

**********

Geachte Mevr. Paterson,

Het is me kort geleden ter ore gekomen dat Professor Esther Crawley van het Centre for Child and Adolescent Health van University of Bristol mij tijdens haar inaugurele lezing op 24 februari van dit jaar beschuldigd heeft van smaad. Tijdens haar lezing toonde ze een dia met de term “smadelijke blogs”, met daarnaast een schermafbeelding van een van mijn blogposts op Virology Blog. Terwijl die dia op het scherm stond, vermeldde ze ook “smadelijke blogs”, waarmee ze overduidelijk refereerde aan de posts op onder andere Virology Blog.

Deze beschuldiging van smaad is onterecht. Aangezien Professor Crawley deze ongefundeerde beschuldiging maakte in zo’n gereputeerde academische omgeving, vond ik het belangrijk om uw aandachtig te vestigen op deze zaak en mijn verbazing en ongenoegen te uiten. (Ik heb ook het kantoor van Professor Hugh Brady, de vicerector van de universiteit, in cc gezet.)

Virology Blog is een hoog aangeschreven wetenschappelijke website die beheerd wordt door Professor Vincent Racaniello, een prominent viroloog aan Columbia University. (Ik heb ook Professor Racaniello in cc gezet.) Ik heb het afgelopen anderhalf jaar voor Virology Blog een reeks artikelen geschreven die “Trial by Error” heet, over de vele tekortkomingen van de PACE-studie en aanverwant onderzoek, waaronder het werk van Professor Crawley. Door me te beschuldigen van smaad, beschuldigde ze ook mijn collega Professor Racaniello van het publiceren van smadelijke informatie. Professor Crawley gebruikte deze dia opnieuw tijdens een lezing in april bij de British Renal Society [Britse Nierstichting, n.v.d.r.]. Ik heb verschillende opeenvolgende posts geschreven over de aantijgingen van smaad zelf.

Het is zeker zo dat de post die werd getoond op de dia, met als titel “De nieuwe FITNET-Studie voor Kinderen”, niet mild is voor Professor Crawleys recente werk. Naar mijn mening, als expert in openbare gezondheidszorg aan de University of California in Berkeley, bevat haar onderzoek en het FITNET-NHS-protocol heel wat pijnpunten op vlak van presentatie van de ziekte met verschillende benamingen: chronisch vermoeidheidssyndroom, myalgische encefalomyelitis, ME/CVS of CVS/ME. In de betreffende post heb ik deze punten in kaart gebracht en heb ik de feiten, waarop ik mijn betoog baseer, zorgvuldig gedocumenteerd. Vele toonaangevende wetenschappers en experts in onderzoeksopzet en -methodologie delen mijn bedenkingen.

In mijn post legde ik uit hoe Professor Crawley de NICE-richtlijnen onjuist had voorgesteld, zowel in haar onderzoek als haar FITNET-NHS-voorstel, op zo’n manier dat postexertionele malaise niet meer vereist is als symptoom. Ik stelde ook vast dat ze het symptoom ‘chronische vermoeidheid’, een kenmerk van vele ziektes, verwart met de specifieke ziekte-entiteit die zij liefst ‘chronisch vermoeidheidssyndroom’ noemt. Zoals velen voordien al hebben opgemerkt, zorgt deze verwarring voor steekproeven die veel te heterogeen zijn om degelijke en geldige conclusies te trekken over prevalentie, oorzaken en behandelingen.

Ik geef toe dat ik me heb uitgedrukt in scherpe, kleurrijke en wat sommigen aanstootgevende taal zouden noemen. Dat maakt mij alleen maar scherp, kleurrijk en mogelijk aanstootgevend. Het maakt me niet lasterlijk. Professor Crawley heeft het recht om het oneens te zijn met mijn interpretatie van de feiten en uit te leggen waarom ik het mis heb. En ze is vrij om haar punt te maken in rake taal, net zoals ik dat heb gedaan. Maar zonder bewijs of documentatie voor te leggen dat wat ik geschreven heb niet klopt, heeft ze geen legitieme basis om Professor Racaniello en mij te beschuldigen van smaad.

Ik heb Professor Crawley verschillende keren ge-e-maild met de vraag om haar aanklacht van smaad te verklaren, of zich te verontschuldigen. In mijn e-mails heb ik haar laten weten dat ik gerust haar volledige statement op Virology Blog wil posten. Met andere woorden: ik heb haar de kans geboden om haar standpunt voor te leggen, maakt niet uit hoe lang het is, op hetzelfde forum waarop ik haar zogezegd belasterd heb. Moest ze bovendien eender welke feitelijke onjuistheden in mijn werk kunnen documenteren, dan zal ik natuurlijk met plezier mijn openbaar verslag aanpassen, zoals ik doorheen heel mijn journalistieke carrière heb gedaan. Zelfs al heeft ze tot nu toe nog niet gereageerd met bewijs om haar aantijgingen te onderbouwen, blijft het aanbod gelden om haar volledige statement te posten op Virology Blog en eender welke gedocumenteerde feitelijke onjuistheden te verbeteren.

Mijn belangrijkste doel bij het sturen van deze brief is om u te laten weten dat Professor Crawleys aantijgingen mij er niet van zullen weerhouden mijn werk te doen. En het zal ook geen impact hebben op Professor Racaniello’s steun voor dit project, dat nauwkeurige verslaggeving omvat, en een uitgesproken mening over PACE en andere onderwerpen die te maken hebben met ME/cvs. In de tussentijd stel ik voor dat iemand aan Professor Crawley uitlegt dat andere academici of eender wie beschuldigen van smaad zonder bewijs voor te leggen, en dan te weigeren om te antwoorden op een redelijke vraag om verheldering, onaanvaardbaar is, ongerechtvaardigd en roekeloos op verschillende niveaus. Professor Crawley maakt beter geen publieke beschuldigingen die ze niet kan en niet wil verdedigen als ze aangevochten worden.

Ik heb Professor Crawley bij deze brief niet in cc gezet. Aangezien ze weigert te antwoorden op mijn recente verzoek om uitleg en mijn aanbieding om haar volledige statement te publiceren op Virology Blog, zie ik niet in waarom ik verder zou moeten proberen met haar te communiceren. Daarom vertrouw ik erop dat u aan Professor Crawley de bedenkingen zal doorgeven die ik hier heb voorgelegd in naam van Professor Racaniello en mezelf, alsook onze vastberadenheid om dit onderzoek te blijven voortzetten.

Hoogachtend –

David Tuller, DrPH

© David Tuller. Vertaling Abby, redactie Zuiderzon, ME-gids.


Lees ook

Eén reactie

  1. Poeh, wat een vasthoudende terriër, die David!
    Hulde. 
    Ik ben niet in staat alles te lezen maar met de polsstok weet ik vlgs mij wel  enigszins de essentie er uit te halen.
    P.S. Fijn dat jullie dit blijven vertalen. Want anders was dit grotendeels  langs mij heen gegaan.

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Creatief kerstmarktje 12ME
09/12/2023    
13:00 - 16:30
Ook in 2023 organiseert 12ME een creatief mini-kerstmarktje op zaterdag 9 december van 13u tot 16u30. Het gaat door in de Koningin Fabiolalaan 57 te [...]
Events on 09/12/2023
Datum/Tijd Evenement
09/12/2023
13:00 - 16:30
Creatief kerstmarktje 12ME
Creatief Kerstmarktje 12ME, Gent
Recente Links