Bron:

| 6582 x gelezen

David Tuller, DrPH, Virology Blog, 3 januari 2018

Gisteren [2 januari 2018, n.v.d.r.] reviewde ik een verslag van een publiceringsdilemma dat werd ingediend bij het forum van het Committee on Publication Ethics [Commissie over Publicatie-ethiek, n.v.d.r.]. Het COPE-forum biedt advies over netelige situaties die anoniem door leden ingediend zijn. In dit geval bleek de inzending te komen van BMJ Open en leek het de studie naar schoolafwezigheid van professor Esther Crawley te bespreken. Deze studie was vrijgesteld van ethische review omdat het zogezegd als een “dienstevaluatie” kwalificeerde. BMJ Open heeft hun beslissing verdedigd om de paper te publiceren zonder ethische review.

Ik was aangenaam verrast door het antwoord van het COPE-forum, dat hieronder volledig geciteerd wordt. Het was redelijk, gezien de verkeerde informatie die in het relaas van de BMJ naar voren werd gebracht. Het antwoord van het COPE-forum rechtvaardigt ook duidelijk de zorgen die geuit worden over het ontbreken van ethische review van de studie. Mijn opmerkingen, die na hun antwoord gepost zijn, zullen zich richten op de eerste alinea.

Antwoord van het forum: Het forum suggereerde dat het probleem misschien niet de vraag is of de dienstevaluatie als onderzoek geldt, maar of de evaluatie uitgevoerd was bij menselijke proefpersonen (wat een gedegen ethische benadering vereist) óf dat de data vervat waren in registers waar de patiëntengegevens geanonimiseerd waren. Het leek erop dat dit laatste het geval was en dat het hier ging om een secundaire gegevensanalayse, maar de redacteur had verduidelijking bij de auteur kunnen vragen over de methodologie aangezien die adequaat moet worden beschreven. Was dit een dataset die ontwikkeld werd op basis van een onderzoeksproject dat ethische goedkeuring had voor menselijke proefpersonen? Indien dat het geval was, dan had de secundaire analyse misschien geen nieuwe ethische goedkeuring nodig als bijkomende analyses gedekt waren door de initiële goedkeuring. De methodologie schept verwarring over de vraag of ethische goedkeuring vereist was. Het Forum suggereerde dat deze punten verduidelijkt moesten worden vóór men besliste of er een correctie toegevoegd moest worden aan het artikel en of er geantwoord moest worden aan de blogger.

Dit probleem stelt zich vaak bij auditartikelen, een term die vaak gebruikt wordt voor dienstevaluaties. Er is een contradictie in het feit dat wetenschappelijke tijdschriften onderzoeksartikels publiceren, maar dat audits of dienstevaluaties niet beschouwd worden als onderzoek dat ethische goedkeuring vereist. Het is echter aan de ethische commissie en hun procedures om te beslissen wat onderzoek is met het oog op ethische goedkeuring. Los daarvan moeten wetenschappelijke tijdschriften beslissen wat ze publiceren, dus het is de redacteur die beslist wat gepubliceerd wordt in hun wetenschappelijk tijdschrift, ongeacht de beslissing van de ethische commissie.

Het Forum suggereerde dat het wetenschappelijk tijdschrift meer informatie of specifieke richtlijnen voor de auteurs moet verstrekken over wat ze bedoelen als ze zeggen dat ze afzien van ethische goedkeuring voor dienstevaluaties. Wat bedoelt men met dienstevaluaties?

Het Forum was het erover eens dat het plaatsen van een correctie overdreven kan zijn en een korte nota van de redactie misschien geschikter is. Het Forum adviseerde om niet te antwoorden op de blogger en in een draaikolk van communicatie terecht te komen die problematisch kan worden. Een suggestie was om een editoriaal te schrijven over de concepten in bredere zin en hoe het beleid van het wetenschappelijk tijdschrift in de toekomst zal evolueren betreffende secundair onderzoek dat uitgevoerd wordt als dienstevaluatie / audits / kwaliteitsverbetering en wat de ethische vereisten zullen zijn in de toekomst. Wat zijn de verwachtingen van het wetenschappelijk tijdschrift voor toekomstige inzendingen van dienstevaluaties?

Het Forum suggereerde dat de redacteur eventueel de SQUIRE 2.0-richtlijnen (Standards for QUality Improvement Reporting Excellence [richtlijnen voor kwaliteit in rapportage over gezondheidszorg, n.v.d.r.]) zou kunnen raadplegen over het publiceren van studies m.b.t. kwaliteitsverbetering, wat teruggevonden kan worden op de website van het Equator Network (https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/squire/).

Mijn antwoord: De eerste alinea geeft aan dat er voor de leden van het COPE-forum nog steeds onduidelijkheid was over de procedures rond gegevensverzameling met betrekking tot de studie naar schoolafwezigheid. Dit is niet verrassend, aangezien het verslag dat door de BMJ Open gepresenteerd werd, vaag bleef over de zaak, zoals ik gisteren in mijn opmerkingen aanhaalde. Bij het antwoorden veronderstelden de leden van het COPE-forum blijkbaar dat de studie naar schoolafwezigheid betrekking had op een “secundaire gegevensanalyse” van geanonimiseerde registers, waardoor het mogelijk rechtmatig als een dienstevaluatie gekwalificeerd kon worden.

Dit was natuurlijk niet het geval, maar het is veelzeggend dat de BMJ Open zijn relaas schreef alsof het op die manier geïnterpreteerd kon worden. De positie van het COPE-forum is duidelijk: als deze studie geen secundaire gegevensanalyse omvatte, maar in de plaats daarvan uitgevoerd was op menselijke proefpersonen, dan “zou het een gedegen ethische benadering vereisen.” Aangezien de pilootinterventie die in de studie naar schoolafwezigheid werd onderzocht, uitgevoerd werd op menselijke proefpersonen die identificeerbaar waren voor de hoofdonderzoeker, vereiste het ethische goedkeuring en had het niet als dienstevaluatie beschouwd mogen worden. Het is nog steeds niet duidelijk waarom deze kwestie BMJ Open eigenlijk in verwarring bracht.

Zoals de leden van het COPE-forum in de eerste paragraaf concludeerden: “verwart de methodologie de vraag of er ethische goedkeuring vereist was. Het Forum suggereerde dat deze punten verduidelijkt moeten worden voordat er beslist wordt of er een correctie aan het artikel toegevoegd moet worden en of er geantwoord moet worden op de blogger.”

Het COPE-forum heeft de redacteurs van het wetenschappelijk tijdschrift gevraagd om de methodologie die voor de paper gebruikt wordt, te verduidelijken. Hebben zijn dit al gedaan? Het enige wat nodig is, is een review van de paper in BMJ Open zelf, die duidelijk beschrijft hoe professor Crawley en haar team de personen gevonden hebben die geïdentificeerd werden via de pilootinterventie. Als de redacteur van de BMJ Open, Adrien Alcdroft, of de hoofdredacteur Trish Groves nu eens zouden herlezen wat er gepubliceerd was in hun eigen wetenschappelijk tijdschrift, zouden ze uiteindelijk erkennen dat hun voortdurende verdediging van de beslissing om het zonder ethische review te publiceren, niet realistisch is.

De rest van het antwoord van het COPE-forum gaat over een bijkomend probleem, tenminste in het geval van deze zaak: of en hoe het wetenschappelijk tijdschrift moet verduidelijken wat het bedoelt met de termen “onderzoek” en “dienstevaluatie.” Maar deze suggesties gaan ervan uit dat het probleem in dit geval te wijten was aan verwarring – van de kant van de auteurs en de uitgever – over de definitie van deze termen. Ik betwijfel eigenlijk of er überhaupt sprake is geweest van verwarring.

Samenvattend: de activiteiten in de studie naar schoolafwezigheid kwalificeren niet als “dienstevaluatie”, volgens geen enkele norm. Zoals dit antwoord van het COPE-forum duidelijk maakt, hadden de onderzoekers de studie niet mogen vrijstellen van ethische review. Lezers van de paper kunnen dat zelf ook zien. De redacteurs van de BMJ Open weten het ook. Hun pogingen om dat te ontkennen, zijn niet overtuigend en zullen de reputatie van het wetenschappelijk tijdschrift verder blijven schaden.

© David Tuller voor Virology Blog. Vertaling zuiderzon, redactie abby, ME-gids.


Lees ook

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
29
30
1
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
1
2
02 mei
02/05/2024    
15:00 - 22:00
ME/CFS Symposium Air date: Thursday, May 2, 2024, 9:00:00 AM Time displayed is Eastern Time, Washington DC Local iCalendar:  Add an upcoming event to your [...]
08 mei
08/05/2024    
21:30 - 23:45
Dr. Putrino and Dr. Wood will explain their ongoing research and the current study, which has high potential to generate new knowledge and to help [...]
11 mei
11/05/2024    
14:00 - 16:00
Save the date! Op zaterdag 11 mei plannen we een Millions Missing bewustmakingsactie in het centrum van Brussel van 14 tot 16 uur. De precieze [...]
15 mei
15/05/2024 - 16/05/2024    
Hele dag
Unite to fight 2024. De eerste en grootste door de community gedreven conferentie over ME/cvs en Long Covid. Gratis tickets voor online webinar, een tweedaagse [...]
17 mei
17/05/2024    
18:00 - 23:00
The PolyBio is Symposium: register now to hear updates on our LongCovid, ME/CFS and related chronic illness projects & clinical trials: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Od4HsQn-Thq87EreSse-6w#/registration
23 mei
23/05/2024    
14:00 - 16:00
Ben je statutair ambtenaar en vaak afwezig op het werk door ziekte? Dan kan, wanneer je zogenaamde ‘ziektedagen’ zijn opgebruikt, een ziektepensioen ter sprake komen. [...]
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
Events on 11/05/2024
Events on 15/05/2024
Events on 17/05/2024
Events on 29/05/2024
Datum/Tijd Evenement
23/05/2024
14:00 - 16:00
Infomoment: wat verandert er aan het ziektepensioen voor ambtenaren?
29/05/2024
16:00 - 18:00
Webinar: alles wat je altijd al wilde weten over EDS en HSD
03/06/2024
14:00 - 16:00
Pais op naar Den Haag!
Nieuwspoort, Den Haag
Recente Links