Bron:

| 6238 x gelezen

Trial By Error: Noors studievoorstel over Lightning Process

David Tuller, DrPH, Virology Blog, 2 mei 2020

Vorig jaar plakte Archives of Disease in Childhood een 3000 woorden tellende correctie op een studie over het Lightning Process van University of Bristol. De hoofdonderzoeker was Professor Esther Crawley, de pediater uit Bristol die lijdt aan een ethische en methodologische beperking. Zij onthulde niet aan het vakblad dat de studie wetenschappelijke kernprincipes had geschonden.

Zoals ik vroeger al heb gezegd, lijkt de studie in aanmerking te komen voor wetenschappelijk wangedrag, zowel volgens Britse, als volgens Amerikaanse normen. Het staat vast dat het vakblad de studie nooit had geaccepteerd als Professor Crawley en haar team van ervaren onderzoekers eerlijk hadden toegegeven dat ze meer dan de helft van de deelnemers op voorhand hadden gerekruteerd en dat ze de uitkomsten halfweg hadden omgewisseld. Het is een schande dat het vakblad besloot om, ondanks deze onregelmatigheden, de bevindingen te laten staan. De ontsteltenis hierover werd uitgedrukt door 70 experts, in een brief die ik vorige herfst opstelde en verstuurde naar Dr. Fiona Godlee, redactioneel directeur van BMJ.

En toch blijven Noorse onderzoekers, volgens een recent nieuwsbericht, lustig verder timmeren aan hun eigen studie over het Lightning Process. Vorig jaar werd een aanvraag tot financiering voor een gelijkaardige studie afgewezen. Nu heeft Live Landmark, en fervente fan van LP die zelf al jarenlang LP geeft, het voorstel nieuw leven ingeblazen als onderzoeksproject gelieerd aan een opleiding psychologie die ze zelf volgt. Alhoewel deze tweede poging blijkbaar financiering heeft gevonden, heeft het nog geen ethische goedkeuring gekregen volgens Nina Steinkopf, een blogger en activist die de situatie op de voet volgt.

Dit is een link naar wat Steinkopf op donderdag schreef. De post hieronder komt van Google Translate. Ik zal in een volgende post het studieontwerp onder de loep nemen.

**********

Omstreden LP-studie nog niet goedgekeurd

30 april 2020 – blog MElivet

Twee dagen op rij geeft NRK P2/Ekko informatie over de controversiële geplande studie waarin ME-patiënten worden behandeld met de alternatieve methode Lightning Process: “Nu zullen grote bedragen worden geïnvesteerd in het onderzoeken van een behandeling voor ME-patiënten”.

Ik heb vandaag contact gehad met de regionale commissies voor Ethiek in Geneeskundig en Gezondheidsonderzoek (REK) aan NTNU in Trondheim en heb gevraagd of het project is goedgekeurd. Ze antwoorden het volgende:

“We hebben nog geen aanvraag voor deze studie ontvangen. Het lijkt erop dat de studie zich in de planningsfase bevindt en nog niet is begonnen. Het onderzoek moet door ons worden goedgekeurd voordat het wordt opgestart, dus ik verwacht dat er in de nabije toekomst een aanvraag bij ons zal aankomen.”

Op de website van de REK staat dat de volgende vergaderingen gepland staan op: 5 mei, 9 juni, 18 augustus, 22 september, 3 november en 8 december. De verwerkingstijd is ca. drie weken nadat de commissie de aanvraag heeft behandeld.

Schadelijke bijwerkingen

In de radio-uitzending werd gezegd dat de strikte Canadese criteria moeten worden gebruikt bij de selectie van deelnemers aan de studie.

Prof. Vegard B. B. Wyller, die projectmedewerker is bij de studie, zei dat de studie op vlak van onderzoeksmethode dezelfde strikte eisen moet volgen als geneesmiddelenonderzoek.

Ook secretaris-generaal Olav Osland van de Noorse ME-Vereniging werd geïnterviewd. Hij uitte zijn bezorgdheid over het feit dat openbare instellingen een alternatieve behandeling onderzoeken waarvan is aangetoond dat zij patiënten schaadt. Daarop antwoordde Wyller het volgende:

“In de studies die we kennen van vergelijkbare technieken, zijn er helemaal geen schadelijke bijwerkingen waargenomen. Het onderzoeksproject is er om dit in kaart te brengen – dat is goed, toch?! Wij denken dat de voordelen veel groter zijn dan de nadelen – wij vinden het ethisch verantwoord om [deze studie] te doen.”

Wyller adviseert al lang om kinderen met ME te behandelen met LP. Lees meer in NRK: 13-jarige probeert zelfmoord te plegen na ME-cursus [artikel in het Noors, n.v.d.r.]

De Onderzoeksraad kende op 3 april 1.767.000 NOK toe aan het project. De projectmanager is hoogleraar psychologie Leif Edward Ottesen Kennair. Twintig gemeenten in Viken worden uitgenodigd om deel te nemen. Momenteel is bekend dat twee gemeenten hebben geaccepteerd: Lørenskog en Aurskog-Høland.

In de projectbeschrijving staat onder meer vermeld dat “er een ‘sociale besmetting’ lijkt te zijn van de diagnose en dat de incidentie in een klein deel van de gemeente hoger kan liggen dan in de gemeente als geheel. Dit kan erop duiden dat er meer factoren zijn dan de puur medische.”

Lees hier meer over 17 ervaringen van patiënten: Lightning Process is schadelijk voor ME-patiënten [artikel in het Noors, n.v.d.r.]

© David Tuller voor Virology Blog. Vertaling Abby, redactie Zuiderzon, ME-gids.


https://www.virology.ws/2020/05/30/trial-by-error-two-letters-to-dagbladet-about-its-me-coverage/

Trial By Error: twee brieven aan Dagbladet over hun ME-verslaggeving

David Tuller, DrPH, Virology Blog, 30 mei 2020

In de voorbije weken publiceerde het Noorse roddelblad Dagbladet een reeks artikels over ME, dat het overigens ook CVS/ME noemt. Deze artikels maakten reclame voor het Lightning Process als behandeling, gaven kritiek op patiënten en de Noorse ME-Vereniging omdat die hun mening durven uitdrukken over het Lightning Process en cognitieve gedragstherapie, en er stonden nog vele andere dommigheden in. De eerste artikels werden enkele weken geleden gepubliceerd. Het meest recente artikel kwam één dag geleden uit.

Zowel Jonathan Edwards als ik stuurden brieven in reactie op de eerste ronde van artikels. Geen van beide brieven werd gepubliceerd. [Intussen werd Tullers brief wel in het blad gepubliceerd, n.v.d.r.] Professor Edwards kreeg tenminste wel een bericht dat zijn brief goed ontvangen was. Ik kreeg geen reactie, ook al schilderde de reporter mij verkeerd af door naar mij te verwijzen als blogger en journalist, zonder te vermelden dat ik een academische functie heb aan Berkeley.

Ik heb beide brieven hieronder geplaatst – eerst die van Professor Edwards, en dan die van mij.

**********

Geachte redacteur,

Met bezorgdheid las ik uw recente artikels in Dagbladet over een studievoorstel over het Lightning Process voor chronisch vermoeidheidssyndroom/myalgische encefalomyelitis (CVS/ME).

Ik heb geen persoonlijke of professionele interesse in CVS/ME, maar ik ben door een aantal internationale organen gevraagd om advies te geven over CVS/ME-onderzoek, waaronder door de Britse NICE-richtlijnencommissie. Naar mijn mening wordt door Noorse artsen aanzienlijk wat desinformatie verspreid over deze voorgestelde studie. Ik denk dat het van belang is om enkele simpele feiten op te sommen.

  1. Het Lightning Process is een commercieel product waarvan de inhoud geheim is en de waarde onbewezen – dus het komt in aanmerking als “alternatieve therapie”.
  2. De vorige studie over het Lightning Process was niet in staat om voordeel te bewijzen op de vooropgestelde primaire uitkomstmaat. Subjectieve metingen toonden iets van verbetering, maar aangezien de studie een open onderzoeksopzet had en de behandeling cognitieve manipulatie omvat, kan men aannemen dat die lichte verbetering het resultaat was van vooringenomenheid. De studie was ook op andere vlakken slecht ontworpen en slecht uitgevoerd.
  3. Het Lightning Process is geen CGT. Bovendien, in tegenstelling tot suggesties die aangehaald worden in Dagbladet, is het bewijs van doeltreffendheid van CGT voor ME/cvs niet vastgesteld. De resultaten van de grootste studie, de PACE-studie, geeft een sterk vermoeden dat er geen zinvol effect is. Opnieuw ging het over een studie met open onderzoeksopzet en subjectieve eindpunten, wat de studie zo goed als waardeloos maakte. De verbeteringen die men zag bij CGT, waren beduidend minder groot dan wat men zag in de studie met open onderzoeksopzet van het geneesmiddel rituximab, door Drs. Fluge en Mella, waarvan we weten dat het geen effect heeft. Met andere woorden: CGT lijkt ten hoogste een placebo-effect te geven dat het nog slechter doet dan een geneesmiddel dat niet werkt.
  4. Van de theoretische basis voor deze behandelingen is bewezen dat ze ofwel ongefundeerd is, ofwel haaks staat op het bewijs. Deze behandelingen kennen nog een uitgebreid aantal problemen, die goed gedocumenteerd zijn in publicaties in gepeerreviewde vakbladen.
  5. De voorgestelde studie over LP in Noorwegen is ook een studie met open onderzoeksopzet en subjectieve eindpunten, en zal dus even waardeloos zijn als die vorige studies. Geen enkele arts zou zo’n ontwerp gepast vinden voor geneesmiddelenstudies en er is geen enkele reden om te denken dat zo’n ontwerp wel een goed idee zou zijn bij behandelingen uitgevoerd door therapeuten – het zou zelfs een uiterst slecht idee zijn. Een robuust objectief eindpunt moet ingebouwd zitten in het primaire eindpunt.
  6. Vanuit mijn perspectief heeft de kritiek op deze studies door patiënten, artsen en wetenschappers zoals ikzelf, niets te maken met “activisme” of met de vraag of de aandoening fysiek of psychologisch is van aard. Het gaat simpelweg om het feit dat het hier gaat om onderzoek van ondermaatse kwaliteit dat heel negatieve gevolgen heeft voor de patiënten.

Ik vind het echt onrustwekkend dat artsen en onderzoekers in hoge posities desinformatie verspreiden. Noorwegen heeft uitstekende bijdragen geleverd aan CVS/ME-onderzoek op vlak van epidemiologisch en geneesmiddelenonderzoek (waarbij negatieve resultaten ook als dusdanig werden gerapporteerd). Het is ontmoedigend om te zien dat men de anders altijd zo strikt gevolgde normen in dit geval achterwege laat.

Hoogachtend,

Jonathan Edwards

Professor Emeritus

Afdeling Geneeskunde University College London

**********

Geachte redacteurs,

Vorige week vermeldde een artikel in Dagbladet mij en mijn werk in verband met de controverse rond een voorgestelde Noorse studie over het Lightning Process. De reporter noemde me een blogger en journalist. Ze vermeldde niet dat ik een doctoraat heb in volksgezondheid en dat ik een academische functie heb aan de University of California in Berkeley. (Ik heb geen ME of cvs, en ik heb ook geen familieleden met de ziekte.)

Als Senior Fellow in Volksgezondheid en Journalistiek aan het Center for Global Public Health aan UC Berkeley is mijn taak vooral om na te gaan of wetenschappelijk onderzoek in dit veld integer is. Mijn academische functie wordt ondersteund via donaties aan Berkeley, via het crowdfundingsplatform van de universiteit zelf. Vele patiënten en belangenbehartigers hebben gedoneerd aan Berkeleys crowdfundingscampagnes. Dat geldt ook voor de Noorse ME-Vereniging, die de donatie publiekelijk aankondigde. Het is niet ongewoon dat academische departementen financiering krijgen van liefdadigheidsinstellingen of patiëntenorganisaties, ter ondersteuning van het werk van een lid van de faculteit.

Terwijl het artikel in Dagbladet wél mijn financiering aanhaalde, zei het helemaal niks over de onaanvaardbare fouten in de studie over het Lightning Process uit 2017. Deze studie, uitgevoerd door onderzoekers van University of Bristol, werd geciteerd als onderbouwing voor de voorgestelde Noorse studie. Het artikel in Dagbladet insinueerde dat de patiënten geen enkele reden hadden om tegen het Lightning Process te zijn, en dat ze zich meer lieten leiden door vooroordelen dan door redelijke argumenten.

Dat is onzin. De studie over het Lightning Process uit 2017, gepubliceerd in een pediatrisch vakblad van BMJ, overtrad wetenschappelijke kernprincipes. Vorige zomer werd aan de paper een 3000 woorden tellende correctie toegevoegd, waarin meerdere ernstige fouten werden erkend. Vorige herfst ondertekenden meer dan 70 wetenschappers, artsen en andere experts van over heel de wereld een open brief aan Dr. Fiona Godlee, redactioneel directeur van BMJ. In de brief drukten ze hun ontzetting uit over de ethische en methodologische fouten in de studie. Deze dubieuze studie citeren als onderbouwing voor het Noorse onderzoek over het Lightning Process is onredelijk. Relevante informatie weglaten over mijn professionele functie en mijn geloofwaardigheid als academicus volksgezondheid aan één van ‘s werelds meest toonaangevende universiteiten is onaanvaardbaar.

Vriendelijke groet,

David Tuller, DrPH

Senior Fellow Volksgezondheid en Journalistiek

Center for Global Public Health

School of Public Health

University of California, Berkeley

© David Tuller voor Virology Blog. Vertaling Abby, redactie Zuiderzon, ME-gids.


https://www.virology.ws/2020/06/03/trial-by-error-a-response-from-dagbladet/

Trial By Error: reactie van Dagbladet

David Tuller, DrPH, Virology Blog, 3 juni 2020

Het Noorse roddelblad Dagbladet volgde het voorbeeld van verschillende grote Britse kranten en heeft onlangs een reeks artikels gepubliceerd waarin ME-patiënten worden afgeschilderd als antiwetenschappelijke relschoppers. Zoals ik al vermeldde in een brief van twee weken geleden aan Dagbladet, stelde de journalist ook nog mijn academische en professionele functie fout voor. Aangezien ik geen reactie kreeg, postte ik onlangs zowel mijn brief als de brief die Professor Jonathan Edwards stuurde naar Dagbladet. [Intussen werd Tullers brief wel in het blad gepubliceerd, n.v.d.r.]

Tot mijn verbazing ontving ik eerder vandaag een brief van iemand bij Dagbladet – een redacteur die Hilde Schjerve heet. Ik post haar brief hieronder, en daarna mijn reactie.

**********

Geachte David Tuller,

Ik kreeg vandaag deze e-mail doorgestuurd, in verband met een artikel over ME in Dagbladet. [Ze verwijst hier naar de e-mail die ik twee weken geleden stuurde.] In naam van Dagbladet wil ik mij verontschuldigen voor de late reactie.

Ik begrijp dat het artikel niet vermeldde dat u een senior fellow in volksgezondheid en journalistiek bent aan de University of California in Berkeley. Onze journalist verwees enkel naar de blog omdat NAFKAM – officiële infowebsite van het Noorse gezondheidsagentschap over Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (CAG) – de blog gebruikten in hun kritiek op het Lightning Process. Maar wij begrijpen natuurlijk volkomen dat uw academische achtergrond relevant is in het kader van dit onderwerp, dus hebben we de belangrijkste informatie over uw academische functies geüpdatet.

Deze namiddag kregen onze reporters ook een e-mail van Eva Stabell, de internationale functionaris van de Noorse Journalistenunie, in verband met zowel de ontbrekende academische functies, als de vraag of we één of twee (?) kronieken konden publiceren van u en professor Jonathan Edwards. Stabell verwees naar deze link: https://www.virology.ws/2020/05/30/trial-by-error-two-letters-to-dagbladet-about-its-me-coverage/. [in Nederlands, n.v.d.r.]

Gewoon om zeker te zijn dat ik het goed begrepen heb: u vraagt om publicatie van 1. uw e-mail d.d. 22 mei; 2. Professor Edwards brief; 3. uw brief?

Gelieve zo snel als u kan te antwoorden.

Beste groeten,Hilde Schjerve

Redacteur/Redaktør

Dagbladet

**********

Beste Hilde,

Bedankt dat u contact met me opnam. Zowel Professor Edwards als ik hebben even gewacht, maar aangezien Dagbladet onze twee brieven niet publiceerde, hebben we dat intussen zelf gedaan op Virology Blog – en dat terwijl u toch, als ik het goed heb begrepen, had bevestigd voor ontvangst van de brief van Professor Edwards. (Ik heb hem bij dit bericht in CC gezet.)

Dus ja, hoe de zaken er nu voorstaan, vind ik dat Dagbladet de plicht heeft om volgende zaken te publiceren: 1) de brief die ik u op 21 mei verstuurde (ik veronderstel dat u de brief pas ontving op 22 mei), en 2) de brief die Professor Edwards naar u verstuurde. Twee brieven. (Niet drie, zoals lijkt uit de drie punten die u hierboven aanhaalt – ik begrijp niet goed waar dat derde punt naar verwijst.)

Ik begrijp waarom de journalist mijn academische functies misschien niet heeft gecheckt. Als dat het enige probleem was geweest in deze reeks artikels, dan had ik het kunnen toeschrijven aan een toevallig, onopzettelijk foutje. Maar in dit geval was die foute voorstelling slechts één voorbeeld van hoe de hele reeks een foute voorstelling gaf van de hele situatie – en niet alleen van mijn academische en professionele achtergrond.

Dus naast de kwestie van de brieven wil ik nog het volgende zeggen: uw reporter en uw krant hebben een slechte dienst bewezen aan een kwetsbare groep mensen, door artikels te publiceren die ontzettend misleidende informatie bevatten over het Lightning Process, over de patiënten die zich uitspreken tegen dit onderzoek en over de degelijkheid van de eerdere studie over het Lightning Process.

Om maar één voorbeeld te geven: de journalist vermeldde hoe één van de voorstanders van het Lightning Process de eerdere studie verdedigde – nl. dat er hier en daar kleine bedenkingen zouden zijn geweest, maar dat die intussen op één of andere manier waren opgelost. Het was echt niet moeilijk geweest voor de journalist om door te hebben dat dit een belachelijke bewering was. Ze had moeten vermelden dat er rampzalige fouten werden gemaakt in die studie en dat er vorige zomer een 3000 woorden tellende correctie aan werd toegevoegd. Ze had ook moeten vermelden dat er in november jl. een open brief werd verstuurd naar de redactionele directeur van BMJ, Dr. Fiona Godlee, en dat die ondertekend werd door meer dan 70 wetenschappers, artsen en andere experts van Columbia, Berkeley, Stanford, University College London, Queen Mary University of London, Harvard, enzovoort enzovoort.

Die brief gaf harde kritiek op de studie over het Lightning Process omwille van de vele methodologische en ethische fouten, en drukte ontzetting uit over het feit dat BMJ besliste om de bevindingen te herpubliceren. Het is absurd om bedenkingen over deze onaanvaardbare studie en andere ondermaatse studies af te doen als louter “activisme” vanwege patiënten. Het voorstel voor de nieuwe studie over het Lightning Process staat vol elementaire ontwerpfouten. Patiënten hebben het recht om gefundeerde en goed verwoorde argumenten naar voren te brengen over problematisch onderzoek, zonder dat ze daardoor beticht worden van pesterijen. De voorstanders van het Lightning Process die vroeger onderzoek citeren, zijn diegenen die onredelijke en antiwetenschappelijke uitspraken doen, wat duidelijk blijkt uit de open brief aan Dr. Godlee.

Uw reporter en uw blad lijken dit project te hebben aangevat met een ingebouwde vooringenomenheid. Door een zodanig eenzijdige versie te geven van dit conflict, ontloopt u op een schrikbarende manier uw journalistieke verantwoordelijkheid. U moest zich schamen.

Gelieve mij een link te sturen wanneer Dagbladet de twee brieven heeft gepubliceerd. Voor de volledigheid geef ik nog mee dat ik deze briefwisseling zal posten op Virology Blog.

Vriendelijke groet, David

David Tuller, DrPH

Senior Fellow Volksgezondheid en Journalistiek

Center for Global Public Health

School of Public Health

University of California, Berkeley

© David Tuller voor Virology Blog. Vertaling Abby, redactie Zuiderzon, ME-gids.


Lees ook

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
27
28
30
31
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
02 jun
02/06/2024    
14:00 - 19:00
Op 2 juni organiseert de familie van een lotgenote een benefietdag. Op dit tuinfeest is iedereen welkom! Je kan de hele namiddag vrij binnenlopen op [...]
03 jun
03/06/2024    
14:00 - 16:00
Welke oplossingen kan de politiek bieden voor problemen van mensen met PAIS? Dertien organisaties op het gebied van long-covid, chronische lyme, ME/CVS en Q-koorts (samen [...]
Events on 29/05/2024
Events on 03/06/2024
03 jun
3 jun 24
Den Haag
Geen Evenementen
Recente Links