Bron:

| 7224 x gelezen

30 december 2020.

Decennialang hebben onderzoekers gediscussieerd over de oorzaken van de ziekte of van de cluster aan ziektes, die op verscheidene manieren wordt aangeduid als myalgische encefalomyelitis (ME), chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), ME/cvs, CVS/ME en andere namen. Omdat een adequate verklaring voor de invaliderende symptomen ontbreekt, is een foutieve behandelingsaanpak, gebaseerd op de zogenaamde behoefte aan psychologische en gedragsmatige revalidatie, onophoudelijk gepromoot door een toegewijde groep professionele voorvechters op hoog niveau in de geneeskunde en academische wereld in het VK; de behandelingen die hun voorkeur hebben zijn cognitieve gedragstherapie (CGT) en graduele oefentherapie (GET).

Deze ideologische CGT/GET-brigade baseert zijn interventies op een interessante, maar onbewezen hypothese. Naar hun mening was een cognitieve verstoring in de vorm van de zogenaamde “contraproductieve” overtuigingen – meer bepaald de overtuiging dat men lijdt aan een ernstige lichamelijke aandoening – een belangrijke factor in het in stand houden van de verwoestende symptomen. Het verstoren van de hegemonie van deze ideologische brigade en hun volgelingen is -en blijft- een noodzakelijke stap in de richting van het zoeken naar legitieme en evidence-based behandelingen.

Het inschatten van risicofactoren voor ME/cvs zelf stelt ons echter voor grote problemen. Mensen zoeken vaak aandacht van artsen lang nadat zij ziek werden; het verkrijgen van een ME/cvs diagnose kan jaren duren. Betrouwbare en gezaghebbende gegevens van voordat de patiënt ziek werd, zijn vaak niet beschikbaar. Dokters en onderzoekers moeten dan vertrouwen op de herinnering van de patiënt, die is onderworpen aan significante bevooroordeeldheid.

Dat is waarom prospectief onderzoek – een studie zoals die van onderzoekers aan DePaul University en Northwestern University, beiden in Chicago – zo belangrijk is. Het is algemeen bekend dat een significante minderheid van jongvolwassenen die infectueuze mononucleose [klierkoorts of de ziekte van Pfeiffer, n.v.d.r.] krijgen, later ME/cvs ontwikkelen. Voor de studie uit Chicago rekruteerden de onderzoekers studenten aan de Northwestern Universiteit tussen 2014 en 2018 en volgden ze de groep om te kijken wie van hen mononucleose kreeg. Zij verzamelden data uit vragenlijsten en bloedmonsters op meerdere tijdstippen om de verschillen te onderzoeken tussen de studenten die ME/cvs ontwikkelden na mononucleose en degenen die dit niet ontwikkelden.

De studie maakte gebruik van de Symptoomvragenlijst van DePaul om te onderzoeken of de deelnemers voldeden aan drie casusdefinities: de Fukuda-casusdefinitie uit 1994, waarbij de kernsymptomen van postexertionele malaise (PEM) niet vereist zijn, naast de Canadese Consensuscriteria (2003) en Casusdefinitie van het Institute of Medicine (2015), die beide PEM vereisen. Deelnemers die aan meer dan één van de drie definities voldeden, werden gekarakteriseerd als ernstige ME/cvs-patiënt. (De logica achter deze beslissing werd niet gegeven.)

Leonard Jason, Professor in de Psychologie aan DePaul University, is één van de hoofdonderzoekers. Op kerstdag publiceerde het tijdschrift Clinical Infectious Diseases een aantal belangrijke resultaten. (Jason en zijn collega’s hebben de studie ook aangepast om gevallen van Covid-19 en mogelijke daaropvolgende langdurige symptomen op te sporen. Eerder dit jaar schreef ik voor STAT over deze omschakeling van het onderzoek.)

Na het beoordelen van hun data over risicofactoren voor het ontwikkelen van ME/cvs na een aanval van mononucleose, kwamen Jason en zijn collega’s tot deze stellige conclusie: “Bij de start hadden degenen die ME/cvs ontwikkelden meer lichamelijke symptomen, maar niet meer psychische symptomen, dan degenen die herstelden.”

Opmerkelijk is dat degenen die later een ME/cvs-diagnose kregen aan de start, niet verschilden op gebied van depressie, angst, stress en omgaan met symptomen, dan degenen die later geen ME/cvs-diagnose kregen. Bovendien waren hun scores bij de start op de Symptoomvragenlijst van DePaul hoger en de niveaus van sommige cytokinen verschilden significant.

Met andere woorden: De studie verschafte geen bewijs dat ”contraproductieve gedachten” iets te maken hebben met het genereren van symptomen die kenmerkend zijn voor ME/cvs. Dit betekent dat interventies gebaseerd op dergelijke redeneringen – zoals CGT en GET – niet geïndiceerd zouden zijn.

Tijdens de studie ontwikkelden, uit 4501 deelnemers met data bij de start, 238 personen infectieuze mononucleose. Van die 238 voldeden er 55 (23%) na zes maanden aan tenminste één casusdefinitie voor ME/cvs, en hadden er 157 (66%) geen resterende symptomen. Van de 55 deelnemers die werden geïdentificeerd als ME/cvs-patiënt volgens één van de drie casusdefinities, voldeden 20 patiënten – of 8% van de groep met mononucleose – aan meer dan één definitie en werden ze gecategoriseerd als ernstige ME/cvs-patiënt.

Het is interessant dat het lagere percentage meer in lijn is met voorafgaand onderzoek naar de prevalentie van een ME/cvs-achtige ziekte na mononucleose, dus misschien filterde de strategie van de onderzoekers voor het definiëren van ernstige ziekte een aantal deelnemers uit zonder het volledige spectrum van kernsymptomen. Sommige deelnemers die nog steeds symptomen hadden na zes maanden ervoeren misschien een natuurlijk maar traag herstel van postvirale vermoeidheid in plaats van een echt geval van ME/cvs. Het zou nuttig zijn om de resultaten na 12 maanden te weten te komen.

© David Tuller voor Virology Blog. Vertaling Meintje, redactie Abby en Zuiderzon, ME-gids.


Lees ook

 • Trial by error: de verontrustende zaak van de PACE-studie over ME/CVS (1)
 • Trial by error: de verontrustende zaak van de PACE-studie over ME/CVS (2)
 • Trial by error: de verontrustende zaak van de PACE-studie over ME/CVS (3)
 • Onderzoekers van de PACE-studie antwoorden David Tuller
 • David Tuller reageert op de PACE-onderzoekers
 • Petitie : Misleidende claims van PACE-studie moeten teruggetrokken worden
 • Trial by error, vervolgd: heeft de PACE-studie echt een “strikt criterium” voor herstel toegepast?
 • Trial by error, vervolg: Waarom is het “zusteronderzoek” van de PACE-studie “verdwenen” en vergeten?
 • Overheid beveelt vrijgave van de gegevens van de PACE-studie
 • Proffen schrijven open brief aan The Lancet en vragen herevaluatie van PACE-resultaten
 • Open brief van Invest in ME over de PACE-studie aan de redacteur van The Lancet
 • Trial by error, vervolgd: Het werk van het PACE-team voor verzekeringsmaatschappijen “houdt geen verband” met PACE. Echt waar?
 • In het kielzog van het onderzoek van David Tuller, publiceren de PACE-onderzoekers een follow-upstudie
 • ME Association: We betwisten het follow-uprapport van de PACE-studie
 • Professor Jonathan Edwards: PACE-studie is “waardeloos”
 • Oninterpreteerbaar: Fatale fouten in het PACE follow-uponderzoek van het chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Waarom de wetenschappelijke wereld het nodig heeft dat de PACE-gegevens worden vrijgegeven
 • Reporter hekelt studie naar chronisch vermoeidheidssyndroom: ik stopte bij 14.000 woorden – genoeg was genoeg
 • Een “moreel equivalent van oorlog” en de PACE-studie over chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Waarom ME-patiënten kritisch zijn over de PACE-studie
 • Was onafhankelijke peerreview van de papers over de PACE-studie mogelijk?
 • James Coyne over de “objectiviteit” van NHS Choices en het belachelijk maken van ME/CVS-patiënten
 • Wat er voor nodig is voor Queen Mary om een verzoek om wetenschappelijke gegevens als “ergerlijk” te verklaren
 • Update van mijn formeel verzoek voor het vrijgeven van de gegevens van de PACE-studie
 • Formeel verzoek aan PLOS One om een Uitdrukking van Bezorgdheid uit te vaardigen voor de PACE-studie
 • Waarom ik niet weet hoe PLOS zal reageren op de weigering van de auteurs om de data vrij te geven
 • Antwoord van PLOS One op de bezorgdheid over de weigering van King’s College om de PACE-data te delen
 • Proffen verzoeken om de gegevens van de PACE-studie
 • King’s College London rekt tijd nog wat meer door weigering te herhalen om PACE-onderzoeksdata vrij te geven
 • Herkennen wanneer het “beschermen van de privacy van patiënten” louter een excuus is voor het niet delen van de data
 • Herzien van de economische analyse van de PACE-studie in PLoS One
 • Een inkijk in de aanval op het delen van data
 • Trial By Error, vervolgd: vragen voor Dr. White en zijn collega’s van de PACE-studie
 • Niet-bekendgemaakte belangenconflicten in reviewprotocol van interventies voor medisch onverklaarde symptomen
 • Trial by error, vervolgd: heeft de PACE-studie werkelijk bewezen dat graduele oefentherapie veilig is?
 • Trial by error, vervolgd: meer nonsens van The Lancet Psychiatry
 • We zijn tenminste niet ergerlijk
 • Verdere inzichten in de oorlog tegen het delen van data
 • Trial by error, vervolgd: een paar woorden over pesterijen
 • Het heroverwegen van het beleid rond het onderzoek naar en de behandeling van ME/CVS
 • Opnieuw een open brief aan de Lancet
 • What About ME? Deel 1: ME-patiënten vragen patiëntenorganisaties kleur te bekennen t.a.v. PACE
 • Ook België steunt in open brief de globale oproep om de PACE-data vrij te geven
 • Lezing Dr. David Tuller en Prof. Frans Visser tijdens Nederlandse première Forgotten Plague
 • Petitie met 12.000 handtekeningen aan The Lancet bezorgd om de PACE-studiedata vrij te geven
 • Open brief Prof. Malcolm Hooper aan The Lancet
 • Een half jaar gaat voorbij zonder de vrijgave van PACE-studiedata uit PLOS One
 • PACE-Gate: de controverse over de grootste studie naar CGT en GET bij ME/cvs
 • Proffen schrijven open brief aan PLoS One i.v.m. PACE-studie naar CGT/GET
 • Correctie van PLoS verwijdert geanonimiseerde patiëntengegevens in studie naar CVS (& zet ze daarna terug)
 • “Hun mond viel open van verbazing over de PACE-trial naar CGT en GET.”
 • Rechtbank eist vrijgave van de gegevens van de PACE-studie naar CGT en GET voor ME/CVS
 • Queen Mary University of London “bestudeert” de regelgeving om de PACE-data vrij te geven
 • The Lancet struikelt opnieuw over de PACE-studie
 • Trial by error, vervolgd: mijn vragen voor de hoofdredacteur van The Lancet, Richard Horton
 • Vrijgave data PACE-team volgens originele protocol
 • Verklaring QMUL: bekendmaking van de data van de PACE-studie onder de Wet op de Vrijheid van Informatie
 • Persbericht. De vrijgave van de PACE-data is een fundamentele overwinning voor mensen met ME/cvs
 • Stop studies naar graduele oefentherapie voor ME/CVS
 • Prof. Van der Meer waarschuwt voor delen van data met “je vijanden”
 • Geen “herstel” in de PACE-studie, blijkt uit nieuwe analyse
 • Slechte wetenschap heeft miljoenen ME/cvs-patiënten misleid. Hier leest u hoe we terugvochten.
 • Belangrijkste punten uit de analyse van de ruwe data voor “herstel” van de PACE-studie
 • Bewijs voor aanbevolen behandelingen voor ME en CVS houdt geen stand
 • Trial by error, vervolgd: de echte data van de PACE-studie
 • Erger dan de ziekte
 • De PACE-studie: waar “herstel” niet betekent dat je terug gezond bent
 • Hoe de brief van Alem Matthees het mysterie van ME/cvs hielp oplossen
 • Een open brief aan Psychological Medicine over “herstel” en de PACE-trial (Update)
 • Opnieuw een open brief aan Psychological Medicine!
 • De bal misslaan bij ME/cvs
 • Trial by error, vervolgd: de nieuwe FITNET-studie voor kinderen
 • Trial by error, vervolgd: een vervolgpost over FITNET-NHS
 • Trial by error, vervolgd: de Nederlandse studies (opnieuw!), en een Esther Crawley-bonus
 • Trial by error, vervolgd: mijn lasterlijk bloggen op Virology Blog
 • Trial by error, vervolgd: een open brief aan het bestuur van het CFS/ME Research Collaborative (CMRC)
 • Trial by error, vervolgd: CFS/ME Research Collaborative aan Virology Blog: “Rot op!”
 • Trial by error, vervolgd: Het CMRC bevestigt volledige steun aan Lasterlijke Esther
 • Trial by error, vervolgd: ME Research UK stapt uit het CFS/ME Research Collaborative
 • Trial by error, vervolgd: mijn “scheur-het-aan-flarden”-toespraak bij Invest in ME
 • David Tuller zamelt geld in voor Virology Blogs Trial by error: verslaggeving over PACE, ME/cvs en verwante onderwerpen
 • Trial by error, vervolgd: mijn brief aan de University of Bristol
 • Crowdfundingcampagne David Tuller in teken van ME: nog twee weken te gaan…
 • David Tuller komt op voor ME: de laatste tien dagen van de campagne…
 • Trial by error, vervolgd: is PACE een geval van wetenschappelijk wangedrag?
 • Trial by error, vervolgd: de reis van Julie Rehmeyer “Through The Shadowlands”
 • Trial by error, vervolgd: meer over graduele oefentherapie van Peter White en The Lancet
 • Trial by error: De CDC schrappen cognitieve gedragstherapie (CGT) en graduele oefentherapie (GET) voor ME/cvs
 • Trial by error: De NICE-richtlijnen, en meer over de CDC
 • Trial by error: NICE weigert om namen van experts te onthullen
 • Trial by error: NICE verwerpt mijn verzoek op basis van vrijheid van informatie
 • De PACE-trial, of hoe een medisch schandaal tot stand kwam
 • Waarop moet je letten in de Speciale Editie van het Journal of Health Psychology over de PACE-trial
 • Deel 2: Waarop moet je letten in de Speciale Editie van het Journal of Health Psychology over de PACE-trial
 • Trial by error: de wanhopige pogingen van het Science Media Center om PACE te verdedigen
 • Trial by error: gepensioneerde PACE-onderzoeker Peter White en Swiss Re
 • Trial by error: mijn e-mailuitwisseling met de directeur van NICE
 • Trial by error: geen ethische review van de studie van Crawley over afwezigheid op school
 • Trial by error: verzoek om meer details over de studie van Crawley over afwezigheid op school
 • Trial by error: de rapporten van de “deskundigen ter zake” van NICE
 • Trial by error: MEGA’s nieuwst mislukking
 • Trial by error: NICE verwerpt huidige richtlijn, plant “volledige update”
 • Trial by error: NIH geeft een subsidie van 2,1 miljoen dollar aan de Britse Biobank!
 • Trial by error: nog een brief aan de directeur van NICE
 • Trial by error: huidige NICE-richtlijn blijft, voorlopig toch
 • Trial by error: de verrassende nieuwe gids voor beste praktijken van BMJ [voor ME/cvs]
 • Trial by error: mijn korte ontmoeting met Professor Crawley
 • Trial by error: Hé, Bristol! Waar is mijn ‘cease and desist’-brief*?
 • Trial by error: de Crawley-kronieken (vervolg)
 • Trial by error: mijn eenzijdige correspondentie met professor Crawley
 • Trial by error: de niet-openbaar gemaakte uitkomstenverwisseling van de SMILE-studie
 • SMILE-studie Lightning Process voor kinderen met CVS: Resultaten te mooi om waar te zijn?
 • Trial by error: mijn vragen voor het Science Media Center
 • Trial by error: de klacht van Bristol aan Berkeley
 • David Tuller en de (s)PACEcake-eters
 • Trial by error: de studie naar afwezigheid op school, tweede ronde
 • Trial by error: COPE aan BMJ Open: meer details alstublieft!
 • Trial by error: mijn halfjaaroverzicht
 • Trial by error: de valse beweringen van professor Crawley op BuzzFeed
 • Trial by error: een brief aan Archives of Disease in Childhood
 • Trial by error: brief van CPET-experts aan het British Journal of Sports Medicine
 • Trial by error: QMUL en FOI, Nature en Cochrane, het Pineapple Fund
 • Trial by error: een brief aan BMJ Open
 • Trial by error: onze gedachtenwisseling met BMJ Open
 • Trial by error: mijn briefwisseling met het vakblad Archives of Diseases in Childhood
 • Trial by error: nieuws over mijn plannen
 • Trial by error: het nieuws van het CFS/ME Research Collaborative
 • Trial by error: de Nederlandse review; mijn trip; Bristols stilzwijgen
 • Trial by error: de stand van zaken in Australië en de nieuwe functie van professor Crawley
 • Trial by error: ik meld me even vanuit Melbourne en Canberra…
 • Trial by error: de volgende ronde met BMJ Open 26/3
 • Trial by error: vragenronde met Schots Parlementslid Carol Monaghan 28/3
 • Trial by error op Virology Blog: verslaggeving over ME/CVS. Crowdfundingscampagne voor David Tuller! 29/3
 • Trial by error: mijn door Berkeley ondersteunde crowdfundingscampagne 2/4
 • Trial by error: onze nieuwste tango met BMJ Open… 2/4
 • Trial by error: een fantastisch stuk over ME/CVS op de Australische TV 4/4
 • Trial by error: een post over Andrew Lloyd 4/4
 • Trial by error: mijn Australische tour, vervolg 11/4
 • Trial by error: twee podcastinterviews en “belangenconflicten” 16/4
 • Trial by error, gastpost: crowdfunding David Tuller is geen belangenconflict 16/4
 • Trial by error: Professor Michael Sharpes flater op de Australische Radio 18/4/18
 • Trial by error: de steun die Andrew Lloyd in het verleden gaf aan PACE 24/4/18
 • Trial by error: de winkeltasstudie en de vernieuwde website van de staat New York 24/4/18
 • Trial by error: tot ziens Australië; en twee updates 25/4/18
 • Trial by error: Vraag en antwoord met Leonard Jason met betrekking tot gevalsdefinities 2/5/18
 • Trial by error: mijn bezoeken aan Alem Matthees 7/5/18
 • Trial by error: Australiës online bijscholingsprogramma over GET/CGT 14/5/18
 • Trial by error: meer over de CDC; Reader’s Digest; Newsbeat op BBC 23/5/18
 • Trial by error: NICE neemt het Lightning Process in beschouwing 28/5/18
 • Trial by error: mijn woordenwisseling met de hoofdonderzoekers van PACE, in NY Times in 2011 29/5/18
 • Trial by error: BMJ “onderzoekt” nog steeds de paper over het Lightning Process 4/6/18
 • Trial by error: mijn brief aan Parlementslid Monaghan over BMJ-studies 5/6/18
 • Trial by error: een brief aan gezondheidsambtenaren over de lakse redactionele maatstaven van BMJ 6/6/18
 • Trial By Error: mijn brief over de BMJ-studie aan het Science Media Centre 6/6/18
 • Trial By Error: nog enkele brieven over BMJ’s gebrekkige pediatrische studies 11/6/18
 • Trial By Error: een leerplan voor behandeling van CVS met CGT 13/6/18
 • Trial by error: een brief aan NICE over het IAPT-programma 18/6/18
 • Trial by error: Sir Simon trapt bal in eigen doel 18/6/18
 • Trial by error: een open brief aan The Lancet, twee jaar later 19/6/18
 • Trial by error: Professor Sharpes driftige opmerkingen – in wiens naam spreekt hij eigenlijk? 25/6/18
 • Trial by error: mijn gesprek met professor Bishop 25/6/18
 • Trial by error: Professor Sharpes briefing aan Monaghan vóór de hoorzitting 2/7/18
 • Trial by error: mijn brief aan Fiona Godlee 2/7/18
 • Trial by error: zijn alle experts in klinische studies fan van PACE? 9/7/18
 • Trial by error: nog maar eens een oproep aan The Lancet, met meer handtekeningen 10/7/18
 • Trial by error: wachten op Godlee 11/7/18
 • Trial by error: mijn brief aan het Wetenschappelijk en Technisch Comité van het Parlement 11/7/18
 • Trial by error: de inhoudsloze “noot van de redactie” bij de studie over het Lightning Process 16/7/18
 • Trial by error: de update van CDC voor zorgverstrekkers 30/7/18
 • Trial by error: Mayo blijft pleiten voor GET 6/8/18
 • Trial by error: open brief aan The Lancet, versie 3.0 13/8/18
 • Trial by error: de BPS-brigade trapt bal wéér in eigen doel 15/8/18
 • Trial by error: meer Mayo alsjeblieft 20/8/18
 • Trial by error: rekruteringsadvertentie voor FITNET-NHS maakt reclame voor “herstel” 20/8/18
 • Trial by error: mijn brief aan Red Whale/GP Update 22/8/18
 • Trial by error: nog een brief aan BMJ’s Dr Godlee 27/8/18
 • Trial by error: Professor Edward brief aan Fiona Watt van MRC 28/8/18
 • Trial by error: de Cochranecontroverse 3/9/18
 • Trial by error: hoe staat het eigenlijk met de MAGENTA-studie? 17/9/18
 • Trial by error: Bruce Levin over “hoe je een gerandomiseerde klinische studie NIET uitvoert” 18/9/18
 • Trial by error: de open brief aan Netflix over Afflicted 24/9/18
 • Over lichamelijke symptomen die afgewimpeld worden als “tussen de oren” 27/9/18
 • Trial by error: de conferentie van de CFS/ME Research Collaborative 1/10/18
 • Trial by error: mijn meest recente brief aan Archives of Disease in Childhood 8/10/18
 • Trial by error: mijn eerste post over het IAPT-programma 10/10/18
 • Trial by error: Per Fink in New York 16/10/18
 • Trial by error: de zielige reactie van de Psychosomatische Conferentie 17/10/18
 • ME/CVS is geen psychosomatische ziekte 18/10/18
 • Mijn brief aan organisator van 4 e Psychosomatiekconferentie aan Columbia 19/10/18
 • Trial by error: Cochrane trekt gebrekkige review over lichaamsbeweging in 19/10/18
 • Een steunbetuiging aan Cochrane 23/10/18
 • Trial by error: waar blijft die verontschuldiging, BMJ Open? 24/10/18
 • Trial by error: drie jaar verder… 28/10/18
 • Trial by error: wéér een brief over de studie over het Lightning Process 7/11/18
 • Trial by error: een Australische uitwisseling met professor Sharpe 8/11/18
 • Trial by error: hoe ontwijk je ethische review? 12/11/18
 • Trial by error: enkele bedenkingen over NICE 19/11/18
 • Trial by error: goed nieuws over Cochrane 3/12/18
 • Trial by error: BMJ zag Bristols ethische vrijstellingen door de vingers 4/12/18
 • Trial by error: een nieuwe zet van Cochrane 10/12/18
 • Trial by error: het Noorse perspectief 12/12/18
 • Trial by error: de nieuwe studie over interferon voor “CVS” 19/12/18
 • Trial by error: Australisch ontwerprapport nodigt uit tot commentaar 24/12/18
 • Trial by error: “Geen woorden, maar daden!”, zeggen patiënten tegen NIH 26/12/18
 • Trial by error: mijn brief aan de seniorauteur van de studie over het Lightning Process 7/1/19
 • Trial by error: verdere bedenkingen over de interferonstudie 7/1/19
 • Trial by error: weer een Parlementair Debat voor Carol Monaghan 21/1/19
 • Trial by error: mijn zesmaandelijks overzicht 22/1/19
 • Trial by error: het werkgerelateerd advies van Action for ME 23/1/19
 • Trial by error: Steve Brines verontrustende uitspraak in het parlementaire ME-debat 28/1/19
 • Trial by error: mijn brief aan Professor Chew-Graham over METRIC 28/1/19
 • Trial by error: Bristol onderzoekt Crawleypapers 31/1/19
 • Trial by error: enkele bedenkingen over een aanstaand artikel 31/1/19
 • Trial by error: de vragen van de verslaggever voor professor Racaniello 31/1/19
 • Trial by error: wat meer over Bristols onderzoek 1/2/19
 • Trial by error: een terugblik op de studie over de afwezigheid op school 3/2/19
 • Trial by error: en nog een “repliek vooraf”… 5/2/19
 • Trial by error: HRA-rapport praat PACE niet goed 6/2/19
 • Trial by error: BMJ past PACE-artikel van vorige week aan 12/2/19
 • Trial by error: mijn vragen aan de PACE-professoren 13/2/19
 • Trial by error: Brieven aan Fiona Godlee en Nigel Hawkes 18/2/19
 • Trial by error: Professor Sharpe vraagt om intrekking van artikels 18/2/19
 • Trial by error: de kostprijs van SOLK 25/2/19
 • Trial by error: wie heeft de documenten over de schoolstudie? 4/3/19
 • Trial by error: stomme studies 6/3/19
 • Trial by error: grote Amerikaanse zorgverzekeraar wijzigt koers! 11/3/19
 • Trial by error: mijn brief aan professor Hotopf over Bristols schoolafwezigheidsstudie 18/3/19
 • Trial by error: update van Cochrane en laatste brief van Caroline Struthers 20/2/19
 • Trial by error: Cochranes rapport over Courtneys klacht 12/3/19
 • Trial by error: mijn verslaggeving over ME/cvs en aanverwante controverses 27/3/19
 • Trial by error: mijn brief aan Kate Kelland 18/3/19
 • Trial by error: de zielige reactie van CDC aan Reuters 25/3/19
 • Trial by error: meer over Kaiser Permanente 1/4/19
 • Trial by error: april is crowfundingmaand aan Berkeley 1/4/19
 • Trial by error: Amerikaanse Top voor ME/cvs-artsen 2/4/19
 • Trial by error: crowdfunding, week 1 8/4/19
 • Trial by error: mijn meest recente brief aan Bristol 9/4/19
 • Trial by error: crowdfunding, week 2 en meer over Sharpe en Chalder 15/4/19µ
 • Trial by error: update over Reuters 18/4/19
 • Trial by error: ik kom even terug op het verhaal in Reuters 21/4/19
 • Trial by error: crowdfunding, week 3: je donatie wordt verdubbeld 22/4/19
 • Trial by error: Jennie Spotila over toespraak directeur NIH 23/4/19
 • Trial by error: weer een brief aan de juridische dienst van Bristol 29/4/19
 • Trial by error: mijn opvolgingsbrief aan Reuters 30/4/19
 • Trial by error: mijn brief over SOLK aan British Journal of General Practice 6/5/19
 • Trial by error: mijn gesprek met British Journal of Medical Practice 7/5/19
 • Trial by error: ik schreef nog maar eens aan Bristol 13/5/19
 • Trial by error: crowdfunding is ten einde! 14/5/19
 • Trial by error: pleidooi aan Fiona Godlee over een bekend thema 16/5/19
 • Trial by error: mijn opvolgbrief aan het British Journal of Medical Practice 20/5/19
 • Trial by error: Lightning Process “doeltreffend”? Dat meen je toch niet? 20/5/19
 • Trial By Error: mijn meest recente brief over de studie over het Lightning Process: update 22/5/19
 • Trial by error: British Journal of Medical Practice stemt in met correctie over SOLK 29/5/19
 • Trial by error: Professor Edwards schrijft naar Dr Godlee van BMJ over de LP-studie 3/6/19
 • Trial By Error: tijd om de LP-studie in te trekken; Brief aan Archives of Disease in Childhood 3/6/19
 • Trial By Error: een FOI-aanvraag aan Bristol over LP-studie 3/6/19
 • Trial By Error: terugkijk op mijn vragen aan Science Media Centre over Bristols LP-studie 3/6/19
 • Trial By Error: een tweede brief aan seniorauteur LP-studie 5/6/19
 • Trial By Error: opvolging van mijn opvolgingsbrief aan Dr. Segal over citatie LP-studie 5/6/19
 • Trial by error: hé BJGB, waar blijft die correctie over de kostprijs van SOLK? 10/6/19
 • Trial by error: BJGP-correctie op komst; BMJ blijft ons hardnekkig negeren 11/6/19
 • Trial by Error: een brief aan Bristol over mijn recente FOI-verzoek; plus update 12/6/19
 • Trial By Error: weer een review die de LP-studie vernoemt, dus ik klim weer in mijn pen 24/6/19
 • Trial By Error: een update over de pediatrische SOLK-review 26/6/19
 • Trial By Error: FOI-antwoord uit Bristol over LP-studie; correctie in BJGP over SOLK /1/7/19
 • Trial By Error: mijn brief aan Professor Chew-Graham over de kostprijs van SOLK 1/7/19
 • Trial By Error: bedenkingen over SOLK en Bermingham; Brief aan Professor Payne 8/7/19
 • Trial By Error: Mary Dimmock over de nieuwe bewijsreview van de CDC 10/7/19
 • Trial By Error: ons contact met vakblad BMJ over “correctie” LP-studie 15/7/19
 • Trial By Error: Britse klinieken gaan te laks om met schade door behandeling, zegt studie 16/7/19
 • Trial By Error: nieuwe GET-onzin uit Australië 29/7/19
 • Trial By Error: een slecht geïnformeerd artikel in The Guardian 13/8/19
 • Trial By Error: mijn interview met de Australische Dr. Don Lewis 19/8/19
 • Trial By Error: Joan McParlands getuigenis over het Lightning Process 21/8/19
 • Trial By Error: BMJ’s gedrag is moreel failliet – open brief aan Dr. Godlee 28/8/19
 • Trial By Error: oproep tot intrekking van de LP-studie 3/9/19
 • Trial By Error: hoofdauteur nieuwe bias-richtlijn Cochrane was coauteur LP-studie 31/8/19
 • Trial By Error: meer over Cochranes nieuwe tool i.v.m. risico op bias 4/9/19
 • Trial By Error: nog meer experts roepen Godlee op tot intrekking LP-studie 9/9/19
 • Trial By Error: Dr. Godlee krijgt weer keiharde brieven van experts 11/9/19
 • Trial By Error: nieuwe lading brieven aan Dr. Godlee over BMJ’s flaters i.v.m. LP-studie 16/9/19
 • Trial By Error: mijn brief aan professor Chalder over de PRINCE-studie 16/9/19
 • Trial By Error: mijn brief aan BMJ Open i.v.m. foute bewering over SOLK 18/9/19
 • Trial By Error: hoe zit het met de Cochranereview over bewegingstherapie? 24/9/19
 • Trial By Error: waar blijft Bristols rapportage over Professor Crawleys ethische misstappen? 2/10/19
 • Trial By Error: meer over de herziene Cochranereview over bewegingstherapie 9/10/19
 • Trial By Error: Bristols rapport op komst; slides van mijn lezing in Oxford 21/10/19
 • Trial By Error: brief van HRA over doorlichting Bristolstudies 28/10/19
 • Trial By Error:“Bristol, hoog tijd om uw klacht tegen Berkeley in te trekken” 29/10/19
 • Trial By Error: hoe ontwijk je ethische review? (herneming) 30/10/19
 • Trial By Error: Brief van HRA aan Rector van Berkeley 2/11/19
 • Trial By Error: opvolgingsbrief aan Bristol 15/11/19
 • Trial By Error: BMJ’s gedrag is moreel failliet – tweede open brief aan Dr. Godlee 22/11/19
 • Trial By Error: nog meer experts roepen Godlee op tot intrekking LP-studie 2/12/19
 • Trial By Error: Fiona Godlee blijft studie Lightning Process steunen 6/12/19
 • Trial By Error: Mayo’s flutwebsite 10/12/19
 • Trial By Error: mijn opiniestuk over BMJ en dr. Godlee 16/12/19
 • Trial By Error: PEM is vreselijk en Fukuda is dat ook, zegt nieuwe studie 24/12/19
 • Trial By Error: wankel bewijs voor tekenen van Functionele Neurologische Stoornissen 30/12/19
 • Trial By Error: mijn gedachtewisseling uit 2011 met White et al over gevalsdefinitie 31/12/20
 • Trial By Error: nog wat bedenkingen over Functionele Neurologische Stoornis 7/1/20
 • Trial By Error: de open brief van de Deense ME-Vereniging 8/1/20
 • Trial By Error: 2018 – PACE-heranalyse en expertbeoordeling van Science Media Centre 13/1/2020
 • Trial By Error: CGT geeft geen voordeel voor patiënten met vergevorderde kanker, zegt studie 15/1/20
 • Trial By Error: CGT en prikkelbaredarmsyndroom 24/1/20
 • Trial By Error: een commerciële deal voor het digitale CGT-programma voor PDS van King’s College London 27/1/20
 • Trial By Error: aanvraag bij King’s College London i.h.k.v. Vrijheid van Informatie; brief aan Mahana Therapeutics 27/1/20
 • Trial By Error: meer over de deal met Mahana Therapeutics 28/1/20
 • Geef een reactie

  Zijbalk

  Volg ons
  ma
  di
  wo
  do
  vr
  za
  zo
  m
  d
  w
  d
  v
  z
  z
  29
  30
  1
  3
  4
  5
  6
  7
  9
  10
  12
  13
  14
  16
  18
  19
  20
  21
  22
  24
  25
  26
  27
  28
  30
  31
  1
  2
  02 mei
  02/05/2024    
  15:00 - 22:00
  ME/CFS Symposium Air date: Thursday, May 2, 2024, 9:00:00 AM Time displayed is Eastern Time, Washington DC Local iCalendar:  Add an upcoming event to your [...]
  08 mei
  08/05/2024    
  21:30 - 23:45
  Dr. Putrino and Dr. Wood will explain their ongoing research and the current study, which has high potential to generate new knowledge and to help [...]
  11 mei
  11/05/2024    
  14:00 - 16:00
  Save the date! Op zaterdag 11 mei plannen we een Millions Missing bewustmakingsactie in het centrum van Brussel van 14 tot 16 uur. De precieze [...]
  15 mei
  15/05/2024 - 16/05/2024    
  Hele dag
  Unite to fight 2024. De eerste en grootste door de community gedreven conferentie over ME/cvs en Long Covid. Gratis tickets voor online webinar, een tweedaagse [...]
  17 mei
  17/05/2024    
  18:00 - 23:00
  The PolyBio is Symposium: register now to hear updates on our LongCovid, ME/CFS and related chronic illness projects & clinical trials: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Od4HsQn-Thq87EreSse-6w#/registration
  23 mei
  23/05/2024    
  14:00 - 16:00
  Ben je statutair ambtenaar en vaak afwezig op het werk door ziekte? Dan kan, wanneer je zogenaamde ‘ziektedagen’ zijn opgebruikt, een ziektepensioen ter sprake komen. [...]
  29 mei
  29/05/2024    
  16:00 - 18:00
  May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
  Events on 11/05/2024
  Events on 15/05/2024
  Events on 17/05/2024
  Events on 29/05/2024
  Datum/Tijd Evenement
  23/05/2024
  14:00 - 16:00
  Infomoment: wat verandert er aan het ziektepensioen voor ambtenaren?
  29/05/2024
  16:00 - 18:00
  Webinar: alles wat je altijd al wilde weten over EDS en HSD
  03/06/2024
  14:00 - 16:00
  Pais op naar Den Haag!
  Nieuwspoort, Den Haag
  Recente Links